Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ΩΡΑ 9:00

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 7 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1.       Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διενέργειας διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης
2.       Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διενέργειας διαγωνισμού Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (φαξ)
3.       Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου