Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΣΩ


Το Γραφείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΔΗΣΩ συνεδρίασε και συζήτησε τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις γύρω από τον βιολογικό καθαρισμό, το τοπικό δίκτυο συγκοινωνίας, τα σχέδια πόλης και τις περιοχές που εξετάζεται να ενταχθούν σε αυτά, τους δασικούς χάρτες και τις εξελίξεις γύρω από την κατάρτισή τους, τα απορρίμματα και τους τρόπους διαχείρισής τους.
Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε :
  1. Η ΔΗΣΩ να πιέσει για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού με νέα χωροθέτηση και σύγχρονη τεχνολογία.
  2. Να καταρτιστούν εξειδικευμένες προτάσεις για τον τρόπο ανάπτυξης τοπικού συγκοινωνιακού δικτύου που θα καλύπτει το σύνολο των περιοχών και θα καθιστά εφικτή κατ’ αρχήν την σύνδεση με το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου.
  3. Συντονισμός των κατοίκων και των 11 χωριών ώστε να ασκηθούν κάθε μορφής πιέσεις για την ένταξη όλων των οικισμών στα σχέδια πόλης άμεσα
  4. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα και όχι με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και χαρακτηρισμός κάθε έκτασης ανάλογα με την χρήση της (πχ γεωργική).
  5. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που θα ενημερώνουν τους κατοίκους για την ανακύκλωση, πίεση προς κάθε αρμόδιο για την εγκατάσταση σε κάθε περιοχή κάδων ανακύκλωσης και υιοθέτηση από τον Δήμο του προτύπου της Ελευσίνας για την ανακύκλωση.    


                                                                            Για το Γραφείο
                                                            Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
                                                                                ΔΗΣΩ
                                                                       Βασίλης Μπιλίρης        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου