Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 3 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.     Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων»
2.     Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια χημικού υλικού»
3.     Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Εξωτερική σήμανση δημοτικών κτιρίων και ορίων Δήμου Ωρωπού»
4.     Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες βελτίωσης πεζόδρομου Χαλκουτσίου»
5.     Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για «Περιτοίχιση- περίφραξη δημοτικών χώρων»
6.     Έγκριση για Μισθώματα μηχανημάτων – τεχνικών έργων ακινήτων
7.     Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για «Συντήρηση ανατολικού πεζόδρομου Αγίων Αποστόλων»
8.     Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Καθαρισμός – αποξίλωση Κοινόχρηστων χώρων»
9.     Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων από έκτακτες βλάβες»
10. Έγκριση δαπάνης για «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού» 
11. Έγκριση δαπάνης για «Προμήθεια παρατηρητηρίων για ναυαγοσώστες»
12. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) στις 08-6-2011 για υπόθεση του Δήμου Ωρωπού.
13. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 14564/2010 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές), που αφορά αγωγή του Αθανάσιου Μπατσιαβάνου κατά της πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού
14. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στις 8/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου.
15. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στις 8/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου.
16. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στις 8/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου.
17. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στις 8/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου.
18. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στις 8/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου.
19. Έγκριση δαπάνης σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση εγγράφου
20. Έγκριση δαπάνης σε δικαστικό επιμελητή για εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
21. Ψήφιση πίστωσης για οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών.
22. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκυρήξεων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου