Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 20 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πάγιας προκαταβολής για το Δήμο
2. Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια εξοπλισμού για τους εθελοντές πυροπροστασίας
3. Έγκριση δαπάνης για διαφημιστικό υλικό για το Δήμο
4. Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση βλάβης στη Μαυροσουβάλα.
5. Έγκριση δαπάνης για τη «Μεταφορά και διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου»
6. Έγκριση δαπάνης για τη «Διαμόρφωση χώρων στα Νέα Παλάτια»
7. Έγκριση δαπάνης για την διαμόρφωση χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Έγκριση δαπάνης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Ωρωπού.
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης παραλιών
10. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20/6/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού (ασφαλιστικά μέτρα)
11. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση του δάνειου για το ελαιοτριβείο Καλάμου
12. Έγκριση ανάθεσης μελέτης για «Τοπογραφικές εργασίες ενημέρωσης υποβάθρου του οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού»
13. Έγκριση ανάθεσης μελέτης «Εξωτερικών υδραγωγείων στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες (ΔΚ Καλάμου)»
14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για μίσθωση αγροτεμαχίου
15. Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο ισολογισμών του Δήμου Ωρωπίων έτους 2005, 2006 & 2007.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου