Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΣΩ


Την Δευτέρα 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 4η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΔΗΣΩ στον Αυλώνα. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα της λειτουργίας του Δήμου Ωρωπού, τα προβλήματα που εμφανίζονται καθημερινά από την εφαρμογή στην πράξη του Καλλικράτη και ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, στις δυνατότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχύσει τις κοινωνικές της δομές προς όφελος του συνόλου και κυρίως των πιο ευπαθών ομάδων ενώ προτάθηκαν και νέες παρεμβάσεις προς τον Δήμο για την ενίσχυση της κοινωνικής του πολιτικής. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα κατατεθούν στο δημοτικό συμβούλιο κατάλληλα επεξεργασμένες ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν το γρηγορότερο δυνατόν.
Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλλειψη πόρων του Δήμου καθώς η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δεν επιτρέπει στους Δήμους να προβούν σε παρεμβάσεις που θα επιλύσουν βασικά προβλήματα υποδομών, δεν επιτρέπουν την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στην αυτοδιοίκηση και ναρκοθετούν την επιτυχία του Καλλικράτη ο οποίος δεν μπορεί να επιφέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε εάν δεν απελευθερωθούν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι προς την Αυτοδιοίκηση.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΣΩ, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, τόνισε ότι πέρα από τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο θα γίνουν και συγκεκριμένες ενέργειες προς την Βουλή και τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις, να εξευρεθούν λύσεις και να μην συνεχιστεί η μέθοδος παραπομπής των προβλημάτων στις καλένδες του μέλλοντος με την δικαιολογία της έλλειψης πόρων. Επιτέλους πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, να μπουν σε προτεραιότητα οι πολίτες του Ωρωπού και τα προβλήματά τους.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου