Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1. Έγκριση δαπάνης για απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικο΄’υ Συμβουλίου
2. Έγκριση δαπάνης για μηχανογραφικές υπηρεσίες μισθολογικών καταστάσεων προσωπικού του Δήμου
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (ενιαίου ανταποδοτικού τέλους), δημοτικού φόρου, τέλος κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών εις βάρος ανώνυμων εταιριών του δημοσίου και γενικά εις βάρος των νομικών προσώπων από τα οποία μέχρι σήμερα δεν εισέπραττε δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλη κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος Ωρωπού.
4.Απαλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής οδού
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου
6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου
7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για δημοσιεύσεις του Δήμου Ωρωπού
8. Ψήφιση πίστωσης και Έγκριση δαπανών επισκευής οχημάτων του Δήμου
9. Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου»
10. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
11. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών
13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες πληρεξουσίων του Δήμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου