Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ με τίτλο : «Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΕΔΩ».
2. Έγκριση της υπ’ αριθ.3/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με τίτλο : «Ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΩ».
3. Έγκριση της υπ’ αριθ.4/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ με τίτλο : «Ψήφιση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΩ».
4. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ωρωπού.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΠΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΥΛΩΝΑ».
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια γραφικής ύλης.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (Φαξ).
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξωτερική σήμανση δημοτικών κτιρίων και ορίων Δήμου Ωρωπού.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια χημικού υλικού.
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.10/2011 Α.Δ.Σ., που αφορά συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
απευθείας ανάθεσης προμηθειών οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
12. Χαρακτηρισμός του υπ’ αριθ.238 κληροτεμαχίου διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1926 ( αγρόκτημα Κιούρκα-Λιοσάτι) της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών ως χώρος στέγασης του Νηπιαγωγείου Αφιδνών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου