Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Η ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ΔΗΣΩ συμφωνεί απόλυτα ότι ο Δήμος οφείλει και πρέπει να αναπτυχθεί προς όφελος των πολιτών του Δήμου Ωρωπού.
Η συγκεκριμένη μελέτη που έφερε ο δήμαρχος αναφέρει ότι , μια Αναπτυξιακή Εταιρεία θα αναλάβει να καλύψει γενικά ανάγκες του Δήμου σε τεχνικά έργα , πολεοδομικά θέματα, προγράμματα ΕΣΠΑ , ενεργειακής αναβάθμισης, κ.α. χωρίς να έχουμε αναλυτικά τις προβλέψεις και τις συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου. Επιπλέον το ποσόν των 150 000 ευρώ και για 30 μήνες που προϋπολογίζεται για αμοιβή της Αναπτυξιακής Εταιρείας είναι ένα μεγάλο κονδύλιο για γενικές και αόριστες προτάσεις- εξυπηρέτησης αναγκών του Δήμου. Νομίζουμε ότι η οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο θα είναι μικρότερη αν σταθμιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και αναλαμβάνει μια εταιρεία που θα είναι και πιο εξειδικευμένη στο κάθε θέμα να το διεκπεραιώσει . Όσον δε αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ οφείλουμε να πούμε ότι η Εταιρεία που αναλαμβάνει να κατεβάσει μιαν εισήγηση για κάποιο πρόγραμμα πληρώνεται από το ίδιο το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Εξ άλλου υπάρχουν Ειδικοί Σύμβουλοι στο Δήμο που πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν έργο, όπως συμβαίνει και με την ΚΕΔΩ
Δεν μπορεί να δώσουμε σε μια Αναπτυξιακή Εταιρεία χαριστικά 5000 Ευρώ το μήνα για ένα γενικό και αόριστο έργο που πρόκειται να προσφέρει.


ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ –ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ
                                                                                                               ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου