Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 29 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια σκυροδέματος» και λήψη
απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού
2. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Περίφραξη Κοινόχρηστων Χώρων και
Εγκαταστάσεων του Δήμου»
3. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Υπηρεσίες παροχής ταχυδρομικών
αποστολών»
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθαρισμό και την επιβολή του τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα προμήθεια εντύπων για
λογαριασμούς ύδρευσης.
6. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης ύδρευσης στη ΔΕ Συκαμίνου
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία καταπολέμησης  κουνουπιών
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
10. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρα του
Δήμου
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
13. Έγκριση της με αρ. 199/24-4-2013 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη
δικάσιμο της 24-4-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τσενέ Αμαλία
κατά Δήμου Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου