Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 30 Απριλίου  2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω  θέματα:

1.     Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την εγκατάσταση  μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής       ενέργειας από βιομάζα  σε περιοχή του Δήμου Ωρωπού.
2.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής του έργου: Κεντρικός Αγωγός      Δικτύου Ομβρίων Περιοχής Σκάλας Ωρωπού-Διευθέτησης Μαυρορέματος Ρ4»
3.     Έγκριση παραχώρησης (με δωρεά)  ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Δήμο Θήρας.
4.     Έγκριση  παραχώρησης ( με δωρεά) ενός απορριμματοφόρου  ανακύκλωσης στο Δήμο Πάρου.
5.     Καθορισμός τέλους χρήσης  αιγιαλού και παραλίας.
6.     Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
7.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
          Ωρωπού.
8.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας  για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού
          αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.
9.     Έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
10.     Έγκριση  3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
11.     Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού
          Καλάμου»
12.     Έγκριση  του 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών  και παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την
        Παροχή υπηρεσιών  «Αποκομιδή ,μεταφορά απορριμμάτων και καθαρισμός δημοτικών οδών Δήμου
         Ωρωπού»
13.     Έγκριση συμφωνητικού  συνεργασίας του Δήμου Ωρωπού με την «SAVE A GREEK  STRAY
        Φιλοζωική Αστική μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία» περί ίδρυσης  καταφυγίου αδέσποτων ζώων  στην
         περιοχή Ωρωπού
14.     Επιστροφή ποσού 90,00€ στον  NDRECKA VASIL ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
15.     Επιστροφή ποσού 233,09 € στον Δεσύπρη Κων/νο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
16.     Αποδοχή ποσού 7.648,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την υλοποίηση του θεσμού που αφορά τον      εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο.
17.     Προγραμματισμός θρησκευτικών-εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού
18.     Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Μέλους  του Δ.Σ που θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην επιτροπή       βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις .
                                                       


   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
  Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου