Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 10 Απριλίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1- Έγκριση παραχώρησης (με δωρεά)  ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Δήμο Θήρας.
2-Έγκριση  παραχώρησης ( με δωρεά) ενός απορριμματοφόρου  ανακύκλωσης στο Δήμο Πάρου.
3 -Έγκριση μίσθωσης τριών (3) ακινήτων προς εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου Ωρωπού.
4-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο « Κεντρικός Αγωγός Δικτύου ομβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων
5-Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού  στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου»
6-Λήψη απόφασης  για την ένταξη του έργου «Δίκτυα αγωγών ομβρίων στην περιοχή Άγιος Κων/ος Δήμου Ωρωπού στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013»
7-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Ωρωπού στα χρηματοδοτικά προγράμματα 2013 του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.
8-Έγκριση προμελέτης αποχέτευσης Καπανδριτίου.
9-Έγκριση τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων.
10-Αξιολόγηση της με αριθμό πρωτ.100/21-2-2013 αιτήσεως της  Ε.Ε.Ε.Β.Ω. σχετικά με την διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί  στα καταστήματα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείουκατά την χρονική περίοδο 2009-2010, λόγω κατασκευών.
11-Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Κ.Ε.Δ.Ω.
12-Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
13-Έγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού.
14- Έγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού.
15-Έγκριση της υπ΄αριθμ.21/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού, με θέμα Έγκριση  ετήσιου προγράμματος Δράσης 2013.
16-Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
17-Έγκριση σύναψης σύμβασης εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της
Ανώνυμης   Εταιρείας Ελληνικά   Ταχυδρομεία Α.Ε
18-Έγκριση  της μελέτης  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών» και καθορισμός του τρόπου  διενέργειας του διαγωνισμού.


                               
          Ο  Πρόεδρος
 του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου