Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 11 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αναγνώρισης Οικισμού Ασπροχωρίου»
2. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων. Γαζίας και Μιμόζας του Οικισμού Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού»
3. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης της παραδοσιακής κρήνης στην πλατεία της Μαλακάσας»
4. Έγκριση όρων διενέργειας της δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ Καλάμου Δήμου Ωρωπού»
5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 0ήμου και αναπλήρωσή της
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
8. Έγκριση απόδοσης προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων για τα απορριμματοφόρα του Δήμου
9. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια άλατος για αποχιονισμό οδών και τη μεταφορά του
10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια επίπλων για το νέο ΚΑΠΗ της ΔΕ Ωρωπίων

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου