Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 11η Δεκεμβρίου   2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου    
2-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.194/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3-Έγκριση της υπ΄αριθμ. 124/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα « Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
4-Έγκριση της υπ΄αριθμ. 120/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα «Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
5- Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού.
6-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού.
7-Αποδοχή επιστροφής χρημάτων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
8-Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για νομιμοποίηση ανταλλαγής ακινήτου στη Δημοτική  Κοινότητα Αφιδνών.
9-Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013.
10-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
11-Αποδοχή ποσού  36.120,85 € από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2013) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
12-Αποδοχή ένταξης της πράξης "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ Καλάμου Δήμου Ωρωπού" με κωδικό MIS 447984 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"
13-Έγκριση της μελέτης "Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού"
14-Έγκριση 11ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2013
15-'Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας - Σφενδάλης."
16-Έγκριση μελέτης "Προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου"
17-Έγκριση μελέτης "Προμήθεια για την σίτιση των νηπίων (catering)" του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ωρωπού
18-Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης ¨Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου"
19-Έγκριση τοπογραφικής μελέτης της "Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου"
20-Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της "Μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτίου"
21-Λήψη απόφασης για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καπανδριτίου
22-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντηρήσεις - Επισκευές οδικού δικτύου, κοινοχρήστων χώρων, παράδρομων κτλ
23-Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων»
24-Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος»
25-Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου
26-Επιστροφή ποσού 90,00€ στην METAJ RINA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
27-Επιστροφή ποσού 185,00€  στη ΣΕΛΜΑΝ ΙΩΑΝΝΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
   
                                                Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου                                                 Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου