Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η περιβαλλοντική συνείδηση που εξαπλώνεται ραγδαία στην κοινωνία δεν πρέπει να αρκείται στην πολιτική ρητορεία, στις γενικές τοποθετήσεις και στα ευχολόγια που πολύ εύκολα υιοθετεί η προεκλογική κυρίως τοποθέτηση των συνδυασμών. Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» στο πρόγραμμά της περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης του Δήμου. Σε αυτή την λογική καταθέτουμε και την δέσμευσή μας να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα δημοτικά κτίρια του Δήμου να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Παράλληλα θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξοικονόμηση ενέργειας ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες επιστημονικές υποδείξεις και εκμεταλλευόμενοι τα σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το σχέδιο για την περιβαλλοντική λειτουργία των δημοτικών κτιρίων, πέραν των οφελών που θα έχει για το περιβάλλον, θα βοηθήσει και στην εξασφάλιση πόρων για άλλες δράσεις του Δήμου, αφού εκτός του ότι θα μειωθούν δραστικά τα λειτουργικά μας έξοδα θα υπογραφεί και σύμβαση με την ΔΕΗ προκειμένου αυτή να αγοράζει το πλεονάζον ηλεκτρικό ρεύμα των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν. Η σύμβαση μάλιστα αυτή θα εξασφαλίσει και το ότι οι πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν το κόστος της εγκατάστασης αυτών των συστημάτων. Θα αποπληρώνεται από τους πόρους που θα προκύπτουν από την σύμβαση με την ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου