Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ "ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ"


Ο Ωρωπός είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, με πλούσια αρχαιολογικά μνημεία και ευρήματα. Ως λιμάνι με ιδιαίτερη σημασία λόγω της επικοινωνίας του με την Εύβοια, υπήρξε για αιώνες το επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ Αθηναίων και Βοιωτών. Κατοίκηση στον Ωρωπό διαπιστώνεται από τη μεσοελλαδική εποχή στη θέση Νέα Παλάτια. Κεραμικά λείψανα της μεσσοελλαδικής, της μυκηναϊκής, της πρωτογεωμετρικής, της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού. Ακόμα και σήμερα διασώζεται το μεγάλο ιερό του Αμφιαρείου, το οποίο ιδρύθηκε στον 5ο αιώνα και του οποίου η φήμη απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα ελάχιστοι γνωρίζουν την ιστορία του Ωρωπού ως αρχαία πόλη, ελάχιστοι επισκέπτονται το ιερό και ελάχιστοι είναι αυτοί που έστω και δειλά προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την περιοχή. Ελάχιστοι επίσης γνωρίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην περιοχή στο χώρο του αρχαίου θεάτρου, που είναι και το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο θέατρο.
Για το λόγο αυτό θέτουμε ως στόχο και προϋπόθεση ανάπτυξης την ίδρυση του «Αμφιάρειου Φεστιβάλ» ως Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νεολαίας που θα αναλάβει την διοργάνωση των «Αμφιάρειων Εορτών», ως γεγονός εθνικής σημασίας με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιάρειου θεάτρου. Αρχαίο – σύγχρονο θέατρο, αθλητικοί αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, σημείο αναφοράς για την νεολαία της πατρίδας μας. Στόχος είναι η αναβίωση των Μικρών και Μεγάλων Αμφιαρείων όπου πραγματοποιούνταν στους αρχαίους χρόνους αθλητικοί, μουσικοί και ιππικοί αγώνες όπου έπαιρναν μέρος αθλητές, λόγιοι, μουσικοί και ηθοποιοί από όλη την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μικρά Ασία γεγονός που καταδεικνύει και την μεγάλη σημασία του χώρου για τον αρχαίο κόσμο.
Πιστεύουμε ότι οι «Αμφιάρειες Εορτές» μπορούν και πάλι να αποτελέσουν εθνικό σημείο αναφοράς και να προσελκύσουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται με ήπιες και χαμηλού κόστους προσαρμογές ώστε να μην αλλοιώνεται ο φυσικός χώρος του Δήμου. Το κόστος των Εορτών δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους αλλά θα αναζητηθούν πόροι από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων, διάσωσης και διάδοσης των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων καθώς και από χορηγίες του επιχειρηματικού κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου