Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 22 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και
εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο:
«Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
2. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την
υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου "Ωρωπού»
3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού»
4. Ορθή επανάληψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών, εργασιών και
μεταφορών (Π.0. 28/80)
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού (catering) στους παιδικούς σταθμούς»
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης,
τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής
Υπηρεσίας
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια εντύπων και
εμφακέλωση λογαριασμών
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια εντύπων για την ενημέρωση πολιτών
9. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 21-2-2013 ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ανδρέας Ράπτης και Σία ΟΕ κατά τέως
Δήμου "Ωρωπίων).
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας- Αίτηση Ακυρώσεως του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη).
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής 0ιαδικασίας- Αίτηση Ακυρώσεως του Τσέλιου Βασίλειου).
14. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 12-3-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών (Κ/Ξ Κυριακάκης Χρήστος & Σια ΕΕ- Ιωάννης Δραμητινός & Σια ΕΕ κατά τέως Δήμου "Ωρωπίων)
15. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 13-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ κατά τέως Δήμου "Ωρωπίων)
16. Έγκριση της με αρ.57 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 13-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Καμπούρης κατά Δήμου "Ωρωπού).
17. Έγκριση της με αρ.58 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 13-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Σιδέρη κλπ κατά Δήμου "Ωρωπού)
18. Έγκριση της με αρ.59 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 14-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΠΑΝ-ΒΑΛ Σταύρος Βαλαής και Σία ΕΕ κατά τέως Κοινότητας Μαρκοπούλου "Ωρωπού)
19. Έγκριση της με αρ.60 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 14-2-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ΑΘηνών- 18ο Τμήμα (Κ/Ξ Κυριακάκης Χρήστος & Σια ΕΕ- Ιωάννης Δραμητινός & Σια ΕΕ κατά Δήμου "Ωρωπού)
20. Διαταγή Πληρωμής 387/2012 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Χορμοβίτης κατά Δ.Κ. Μαρκοπούλου "Ωρωπού).
21. Έγκριση της με αρ.55 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 6-2-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (αιτούσα Τυροβόλη)
22. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 1-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα Καμπούρη κατά Δ. "Ωρωπού)
23. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 1-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα Τυροβόλη κατά Δ. "Ωρωπού)
24. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 22-2-2013 ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Παπαδοπούλου Μαρία κλπ. κατά Δήμου
"Ωρωπού).
25. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 25-2-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση αναίρεσης Σταματίνα Λεϊμονή κατά Δήμου "Ωρωπού).
26. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 27-2-2013 ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (δύο αγωγές Αθανάσιου Μπατσιαβάνου κατά
Δήμου "Ωρωπού).
27. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 28-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή ΣΥΝΟΤΑ Α.Ε. κατά Δήμου "Ωρωπού).
28. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως Γιανναρόπουλος κλπ. κατά Δήμου "Ωρωπού κλπ.).
29. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (έφεση Κουρούπας κλπ. κατά Δήμου "Ωρωπού).
30. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως ΝΕΕΣ ΔΡΥΑΔΕΣ κατά Δήμου "Ωρωπού).
31. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Χριστοδούλου Κωνσταντίνα κατά Δήμου "Ωρωπού).
32. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως ΕΛΑΤΟΝ ΕΠΕ κατά Δήμου "Ωρωπού).
33. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Κ/Ξ Γιαννόπουλος - Ασπραδάκης κατά Δήμου "Ωρωπού).
34. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων Ευαγγελία Ανδριά κατά
Δήμου "Ωρωπού).
35. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 27-3-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (έφεση Ν.Α.Α.Α κατά Δήμου "Ωρωπού κλπ.).
36. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Χριστοδούλου Κωνσταντίνος κατά Δήμου "Ωρωπού).
37. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Κ/Ξ Βουβούτσιρας - Μεγαρίτης κατά Δήμου "Ωρωπού).
38. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση υπηρεσιών
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου