Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Οχήματα και μηχανήματα προς συντήρηση ή επισκευή στην εταιρεία Λ.&Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε


Κύριε Σάλλαρη,

Μετά από τη συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του κ. Χρήστου 6/2/2013 και την αποδοχή μου ως υπεύθυνος για τη συντήρηση - επισκευή των οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου σας γνωρίζω ότι επισκέφτηκα το συνεργείο.  Τα οχήματα και τα μηχανήματα που είναι για επισκευή ή συντήρηση ή προς παράδοση και θα κοπούν τιμολόγια πληρωμής από 1/2/2013 είναι τα παρακάτω:

1.      ΚΗΙ 3083 MAZDA                                9.  KHO 5664 MB
2.      ME  3167 MITSUBISHE GRADER             10. KHO  6130 MB
3.      KHH 5523 ISUZU                                11. RAM URSUS TRAKTER
4.      KHI  6561 VITO                                 12. ME 86885 CASE
5.      ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER CITY CAT 5000        13. KHO  5665 MB
6.      ME 91416 VOLVO                              14. ZYT 7480 AΛΥΣΙΔΑΚΙ
7.      KHI 8644 ISUZU                                15. ΚΗΗ 2224 ΜΙΝΙ BUS
8.      KHO 6104 MAZDA                              16. UNIMOG ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
                                                           
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε κατάσταση για κάθε ένα όχημα ή μηχάνημα χωριστά με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο και συμφωνημένης ημερομηνίας εξαγωγής από το συνεργείο.
  2. Εάν είναι για προγραμματισμένη συντήρηση ή για επισκευή λόγω βλάβης.
  3. Το δελτίο της τεχνικής επιθεώρησης.
  4. Την εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος ή μηχανήματος.
  5. Κατάσταση ανταλλακτικών εάν χρειάζονται ανταλλακτικά.
  6. Κατάσταση με την ενδεικτική χρηματική τιμή συντήρησης ή επισκευής.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλίου με τα στοιχεία του οχήματος ή μηχανήματος συντήρησης και επισκευής του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού και σε ποια Δημοτική Κοινότητα ανήκει το καθένα.Λέκκας Βασίλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου