Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 17 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δημοτικού φωτισμού
2. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψη Υποχρεώσεων
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωση της
5. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 23.5.2013 ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Κατσιδήμας κλπ κατά  1.Υπ.Οικ, 2.Υπ. Περ/ντος,  3.Περιφ. και  4.κατά Δήμου Ωρωπού )
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 29.5.2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Τσακατάνης κατά Δήμου Ωρωπού)
7. Καταβολή αποζημίωσης από δικαστική απόφαση με αριθμό 6392/2008 Εφετείου Αθηνών στην δικαιούχο Ιωαννίδου Ασημίνα
8. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 22.5.2013 ενώπιον ΣτΕ (Καμάρης κλπ/Δήμου Ωρωπού)
9. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 22.5.2013 ενώπιον ΣτΕ (Οικονόμου κλπ/Δήμου Ωρωπού)
10. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 22.5.2013 ενώπιον ΣτΕ (Παναγιωτίδης κλπ/Δήμου Ωρωπού)
11. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 22.5.2013 ενώπιον ΣτΕ (Τσάλος κλπ/Δήμου Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου