Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 27 Μαΐου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τας παρακάτω θέματα:
1.        Έγκριση της υπ΄αριθμ 8/2013 μελέτης με τίτλο «Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.
2.        Έγκριση παραχώρησης (με δωρεά)  ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Δήμο Θήρας
3.        Έγκριση  παραχώρησης ( με δωρεά) ενός απορριμματοφόρου  ανακύκλωσης στο Δήμο Πάρου
4.        Έγκριση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ κατόπιν της υπ΄αριθμ.12/2013 απόφασης του Δ.Σ
5.        Έγκριση ανανέωσης  των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση   αμιαντοσωλήνων  και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα-Αγίας Μαρίνας της παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου»
6.        Έγκριση παραχώρησης  της Πλατείας Ζυγομαλά στη Δ.Κ. Αυλώνα , προκειμένου να διεξαχθεί
 το παραδοσιακό πανηγύρι κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Πνεύματος.
7.        Έγκριση της υπ΄αριθμ.41/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, &Λειτουργίας
 Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  Δήμου Ωρωπού με θέμα « Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας
 οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π. έτους 2013»
8.        Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Περιβάλλοντος &Λειτουργίας Παιδικών και  Βρεφ/κών Σταθμών Δήμου Ωρωπού για  προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων  έτους 2013
9.        Λήψη απόφασης για την  εξασφάλιση  του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία του
 Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου
10.    Αποδοχή ποσού 185.000,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2013
11.    Αποδοχή επιχορήγησης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου
12.    Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
13.    Αποδέσμευση χρηματικών διαθεσίμων από το Κεφάλαιο Εσόδων «Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα» του Δήμου και μεταφορά τους στο Κεφάλαιο Εσόδων «Τακτικά Έσοδα»
14.    Μετάθεση χρόνου παράδοσης για την «προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού»
15.    Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή  Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
16.    Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή  Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού
17.    Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς  για την ελαιοκομική περίοδο 2013.
18.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση   του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης
 θεάτρων-κινηματογράφων  για το έτος 2013.
19.    Συγκρότηση νέας επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
                                                          Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                            Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου