Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Χωρικής Υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού.
2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού»
3. Έγκριση πρωτόκολλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Κατασκευή Δικτύου
Αποχέτευσης Όμβριων Οικισμού Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού»
4. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια σκυροδέματος για Δημοτικούς και Κοινόχρηστους Χώρους»
5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
6. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση παραλίας
7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των διοδίων στη Νέα Οδό και στην Αττική οδό για τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
8. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία «Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για το έτος 2013»
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια»
12. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 4.6.2013 ενώπιον 2ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχημ. Ακυρ.Διαδ/σίας «Γ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» ΑΚ 2469/2010)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου