Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 5 Νοεμβρίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Διαμόρφωση
πεζοδρόμου Φυλακών Ωρωπού»
2. ‘Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Διαμόρφωση
οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων του Δήμου Ωρωπού»
3. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την παροχή της Υπηρεσίας
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου
Ωρωπού»
4. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και
αναπλήρωσή της
7. Εντολή για παράσταση δικηγόρου στη δικάσιμο της 8-11-2013 ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 20ο Μονομελές (ΟΤΕ Α.Ε. κατά
τέως Δήμου Καλάμου)
8. Εντολή για παράσταση δικηγόρου στη δικάσιμο της 12-11-2013 ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών -15ο Τμήμα (Τσαούσης Τιμολέων κατά
Δήμου Ωρωπού)
9. Έγκριση της απόφασης 682/2013 Δημάρχου για παράσταση δικηγόρου στη
δικάσιμο της 30-10-2013 (Τυροβόλης κατά Δ. Ωρωπού)
10. Έγκριση της απόφασης 683/2013 Δημάρχου για παράσταση δικηγόρου στη
δικάσιμο της 30-10-2013 (Καμπούρης κατά Δ. Ωρωπού)
11. Διαταγή Πληρωμής 615/2013 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα
12. Διαταγή Πληρωμής 308/2013 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα
13. Απόδοση προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών ταχογράφου
14. Απόδοση προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών ΚΤΕΟ για
οχήματα του Δήμου
15. Απόδοση προπληρωμής για τη μεταβίβαση αδειών οχημάτων του Δήμου
16. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών ΚΤΕΟ
για οχήματα του Δήμου
17. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διοδίων για τα
απορριμματοφόρα του Δήμου.
18. Αποδοχή δωρεάς δύο αιθουσών νηπιαγωγείου στις Αφίδνες
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον ΠρόεδρόΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου