Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία του Δήμου Ωρωπού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3787
Ημερομ. Κατάθεσης
14.11.13


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την έντονη δυσαρέσκεια των μαθητών και των γονέων τους στο  1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού στην απόφαση συγχώνευσης τμημάτων του γυμνασίου, τις δυναμικές κινητοποιήσεις και την εξώδικη διαμαρτυρία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, διαπιστώσαμε ότι γενικότερα στο Δήμο Ωρωπού οι συγχωνεύσεις τμημάτων προωθούνται κατά το δοκούν και σε κάποιες περιπτώσεις παραβλέποντας αντικειμενικά κριτήρια που θα απέτρεπαν συγχωνεύσεις. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μάλιστα του 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού προέβησαν και σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρουν ότι:
Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής μειώθηκαν οι τάξεις της Γ’ Γυμνασίου από 4 σε τρεις, απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις περί καθορισμού ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα λόγω του γεγονότος ότι στην Γ’ Γυμνασίου φοιτούν μεταξύ των υπολοίπων και 7 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την έννοια και τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 3699/2008. Συγκεκριμένα ο προαναφερόμενος νόμος ορίζει ότι σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Με την κατανομή λοιπόν των 85 μαθητών σε τρία τμήματα παρά το ότι υπάρχουν 7 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρατηρείται μεγάλη  απόκλιση από τον ανώτερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που προβλέπει η νομοθεσία.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι είναι αυθαίρετη η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής καθώς δεν έλαβε υπόψη της τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκαλεί ουσιώδη προβλήματα στην εκπαιδευτική λειτουργία του συγκεκριμένου γυμνασίου. Η προσπάθεια ανακατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού που επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των παιδιών και πρέπει να συνυπολογίζει το σύνολο τουλάχιστον των παραγόντων που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι αντίστοιχες αυθαίρετες κατανομές μαθητών ανά τάξη και κατά συνέπεια και εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα σχολεία του Δήμου Ωρωπού και της Ανατολικής Αττικής.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
  1. Προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να επανεξεταστεί η κατανομή των μαθητών ανά τάξη στο 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού συνυπολογίζοντας και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
  2. Προτίθεστε να τοποθετήσετε άμεσα το απαραίτητο ανά ειδικότητες εκπαιδευτικό προσωπικό όπως αυτό θα προκύψει από την ορθή κατανομή των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου σε τέσσερις τάξεις;     
                                                                                                     -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου