Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 14η  Νοεμβρίου  2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την ΜΠΕ της δραστηριότητας  (Διαλογή,
   Μεταφόρτωση,   Επεξεργασία, Αξιοποίηση Βιομηχανικών  Στερεών Αποβλήτων) στη θέση Μπάθεζα
   της Δημοτικής     Κοινότητας Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.
2-Συγκρότηση αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων-κυρώσεων των Καταστημάτων
   Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Ωρωπού.
3-Λήψη απόφασης για την συμμετοχή  του Δήμου Ωρωπού, μέσω του ΕΔΣΝΑ στο επιχειρησιακό
    πρόγραμμα << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >> 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ.
4-Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στην τουριστική έκθεση “PHILOXENIA 2013” στη
   Θεσσαλονίκη.
5-Έγκριση  10ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
6-Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη
    υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και Δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
7-Έγκριση τροποποίησης της μελέτης με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές
   Ωρωπού και Δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου" λόγω εξαιρέσεως της περιοχής του πρώην
   πρατηρίου υγρών καυσίμων ΕΚΟ επί της Λ. Χαλκουτσίου Ωρωπού.
8-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αντικατάσταση βελτίωση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Πολυδενδρίου"
9-Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη
    αποχέτευσης Καπανδριτίου"
10-Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του    εξωτερικού δικτύου  ύδρευσης Δήμου Αυλώνα"
11-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Δήμου
      Αυλώνα».
12- Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
13-Διάθεση μέρους από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις σχολικές Επιτροπές για κάλυψη
      λειτουργικών δαπανών και συντήρηση σχολικών κτιρίων  έτους 2013
14-Αποδοχή ποσού 21.313,67€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για  κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς
      μαθητών .
15- Έγκριση  13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
16-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος
      &Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.
17-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
      Σκάλας Ωρωπού.
   
                                                Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                 Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου