Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα των διοδίων (14-02-2011)

Στην Σκάλα Ωρωπού, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει την έκδοση ψηφίσματος για το ζήτημα των διοδίων, ενόψει της συζήτησης που εξελίσσεται στη Βουλή και την υπό ψήφιση τροπολογία που ετοιμάζεται να θεσπίσει ως παράβαση Κ.Ο.Κ. την άρνηση καταβολής διοδίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Ιωάννης Οικονομάκος, ο οποίος εισηγήθηκε το σχέδιο ψηφίσματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα:

«Η Βορειοανατολική Αττική που επιβαρύνεται από την λειτουργία των διοδίων, ονομάζεται πλέον και κυρίως εκφράζεται τοπικά και αυτοδιοικητικά από τον μεγάλο Δήμο Ωρωπού. Ο Δήμος μας, που είναι προέκταση της πρωτεύουσας, υφίσταται συνεχείς επιδρομές από διόδια και υπό εξέλιξη τροπολογίες όπως αυτή που ετοιμάζεται να θεσπίσει ως παράβαση Κ.Ο.Κ. την άρνηση καταβολής διοδίων. το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν αυτές τις εξελίξεις, εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:

1) Αιτούμεθα την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που ποινικοποιεί την συνειδητή και έσχατη άμυνα των πολιτών στην αδικία που προκύπτει από την μη εφαρμογή της συμβατικής υποχρέωσης της αναδόχου εταιρείας, με αποτέλεσμα την οικονομική μας εξαθλίωση.
2) Καλούμε τους βουλευτές και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της εκλογικής περιφέρειας Αττικής να καταψηφίσουν την εν λόγω τροπολογία.
3) Ζητούμε άμεσα την συνάντηση μας με τον αρμόδιο Υπουργό για το μείζον θέμα της κοινωνικής υποβάθμισης και της οικονομικής υπανάπτυξης που επιφέρει η λειτουργία των διοδίων στη ΒΑ Αττική.
4) Θεωρούμε αντισυνταγματική την τροπολογία που θεσπίζει ως παράβαση του Κ.Ο.Κ. την άρνηση καταβολής διοδίων διότι ο Κ.Ο.Κ. στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση της οδικής ασφάλειας και κάθε άλλη χρήση του αποτελεί κατάχρηση και απόπειρα πολιτικής δίωξης».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου