Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ 28 - 02 - 2011

ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, που θα γίνει στις 28  Φεβρουαρίου 2011 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1.     Οικονομική Ενίσχυση  του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ωρωπού και του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.
2.     Έγκριση πρόσληψης μίας (1) βρεφονηπιοκόμου με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση  κατεπείγουσας ανάγκης στον Κοινοτικό Παιδικό Σταθμό Καπανδριτίου.
3.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μίας (1) καθαρίστριας  με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση  κατεπείγουσας ανάγκης στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου.
4.     Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια Μονάδων Απολύμανσης Δεξαμενών Νερού» του πρώην Δήμου Ωρωπίων.
5.     Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ωρωπού.
6.     Αποδοχή ποσού  49.780,00€ για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των σχολείων του Δήμου Ωρωπού.
7.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων από εργασίες ύδρευσης» Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.
8.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση – Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων» Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.
9.     Έγκριση  μελέτης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού  Σταθμού Καλάμου»
10.  Έγκριση  μελέτης του έργου « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων»
11.  Καθορισμός  αμοιβής του Δικηγόρου  που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Ωρωπού στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αντικρούσει  αιτήσεις  ακυρώσεως, και αιτήσεις αναστολής  εκτέλεσης αποφάσεων  που έχει καταθέσει η εταιρεία  με την επωνυμία  «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρεία  Παραχώρησης»
12.  Συζήτηση επί της πρότασης Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τις συνενώσεις σχολείων και χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού του Δήμου Ωρωπού.
13.  Συγχώνευση ΝΠΔΔ και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο αρ.4 Ν.3852/2010) 103 π
14.  Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπίων.
15.  Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

1 σχόλιο: