Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 2 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων της Νέας Οδού των απορριμμάτων του Δήμου.
2. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμμάτων του Δήμου.
3. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων για το Δήμο.
4. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων.
5. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Ωρωπού.
6. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών για το Δήμο Ωρωπού.
7. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια επίπλων για το Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού.
8. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή δικτυακής πύλης για το Δήμο Ωρωπού.
9. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξαμηνιαίας δόσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλάμου προς την ΑΤΕ Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος για την αγορά του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού Καλάμου (λαογραφικό μουσείο).
10. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
11. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
12. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (υπολογιστών, περιφερειακών κ.λ.π.) του Δήμου Ωρωπού.
13. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση σε λογιστικό γραφείο της υπηρεσίας «Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για το έτος 2011».
14. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση σε λογιστικό γραφείο της υπηρεσίας «Εκπαίδευση προσωπικού της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έναρξη διαδικασία εφαρμογής του ν3852/2010».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου