Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 4 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Ρίζες του ,Δήμου Ωρωπού»
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκαμίνου»
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων ύδρευσης ,ΔΕ. Ωρωπίων»
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό «Πλύσιμο- γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του ,Δήμου»
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου «Τρία γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 στα ,Δημοτικά ,Διαμερίσματα Αφιδνών-Καπανδριτίου –Σκάλας -Ωρωπού του Δήμου -Ωρωπού»
6. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου ««Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2013»
7. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ,Δήμου και αναπλήρωσή της
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης
11. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέου λογισμικού προγράμματος για την Οικονομική Υπηρεσία
12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής διοδίων για τα απορριμματοφόρα και οχήματα του ,Δήμου
13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη επέκτασης ,Δημοτικού Φωτισμού
14. Έγκριση παράτασης ημερομηνίας απόδοσης προπληρωμής για την μεταβίβαση αδειών οχημάτων
15. Έγκριση παράτασης ημερομηνίας απόδοσης προπληρωμής για την απόκτηση
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για οχήματα του ,Δήμου.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου