Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 30η  Οκτωβρίου 2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
   
1.Συζήτηση για την κατάσταση για τις υποδομές και παροχές υγείας στο Δήμο Ωρωπού, ελλείψεις στην στελέχωση και αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
2.Έγκριση 9ης τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
3.Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ωρωπού έτους 2014
4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα-Α΄ Φάση»
5.Έγκριση της μελέτης με τίτλο « προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ωρωπού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
6.Έγκριση  της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση –επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
7.Έγκριση ανανέωσης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα-Αγ. Μαρίνας της παραλιακής ζώνης του Δήμου Καλάμου»
8.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και διάθεση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 και την τροποποίηση της διάθεσης πιστώσεων ΣΑΤΑ ετών 2011, 2012, και α & β κατανομής 2013
9.Τροποποίηση διάθεσης πιστώσεων Πολιτικής Προστασίας
10.Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
11.Ορθή επανάληψη της απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014
12.Επιστροφή ποσού 159,33€ στον Τσιρογιάννη Χρήστο λόγω λάθους χρέωσης στους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους
13.Επιστροφή ποσού 90,00€ στον AVENIR ZAIMI λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα
14.Επιστροφή ποσού 45,00€ στον SINGH HARBANS λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα
15.Επιστροφή ποσού 198,53€ στον Λαδά Γεώργιο του Αλκιβιάδη λόγω διπλοπληρωμής

  


            Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου


 Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου