Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 16η  Οκτωβρίου 2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στο Δήμο Ωρωπού
2.Συζήτηση   για την κατάσταση και τις ελλείψεις στα σχολεία του Δήμου και λήψη αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων και την σίτιση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
3.Έγκριση ψηφίσματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.Ο.Π.Υ.
4.Έγκριση Γ.Π.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου και των παρατηρήσεων επ΄αυτού.
5.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.
6.Λήψη απόφασης περί συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Ωρωπού προς το Ελληνικό Δημόσιο
7.Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
8.Έγκριση  11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
9.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών  και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ.97/2013 απόφαση του Δ.Σ.
10.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 95  /2013απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού που αφορά 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013.
11. Έγκριση  4ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση  οδοστρώματος οικισμών της Κοινότητας Συκαμίνου.
12.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη  διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου « Κεντρικός
Αγωγός Δικτύου Ομβρίων Ρ3  Δ.Ωρωπίων»
13.Έγκριση της μελέτης με τίτλο « προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ωρωπού» και 14.Έγκριση  της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση –επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
15.Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση- Βελτίωση δικτύου ύδρευσης  Κοινότητας Πολυδενδρίου.
16.Έγκριση παραχώρησης χρήσης οικοπέδου για την ανέγερση Κελλιού του Αγίου Τιμοθέου στην Δ.Κ. Καλάμου του Δήμου Ωρωπού
17.Λήψη νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης για την
 «προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού»
18. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού.
19.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού.


                                                          Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                            Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου