Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 18 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μελέτη: «Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της χωρικής Υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού»
2. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την προμήθεια «Επέκταση δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)»
3. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών για το ασθενοφόρο του Δήμου
7. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για συντηρήσεις γηπέδων

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου