Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκάμινου στις 22 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό: «Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βασιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης»
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
4. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια άλατος για εκχιονισμό οδών.
5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικών για επισκευές παιδικών χαρών του Δήμου
6. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών ταχογράφου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου