Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα υπάρχει στον νέο Δήμο του Ωρωπού ανεξάρτητα με την εξέλιξη της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει αποδειχτεί ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, σε όλους τους Δήμους όπου εφαρμόστηκε σε αυτά τα 12 χρόνια της λειτουργίας του.
Μέχρι σήμερα το κόστος λειτουργίας του προγράμματος εξασφαλίζονταν μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων στήριξης, χρηματοδότηση όμως που δεν έχει εξασφαλιστεί πέραν του 2010. Δυστυχώς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται η διάθεση πόρων για την συνέχιση του προγράμματος και το 2011, ενώ και τα κονδύλια που θα διατεθούν στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους είναι σημαντικά λιγότερα σε μια προσπάθεια να τηρηθούν οι όροι του Μνημονίου που θέλει λιγότερο κοινωνικό κράτος και λιγότερες παροχές προς τους πολίτες.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» δεσμεύεται ότι όπως και αν εξελιχθεί η πορεία χρηματοδότησης του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα υπάρχει και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη και στα 11 χωριά που αποτελούν το νέο Δήμο Ωρωπού. Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος, στους οποίους και κατά κύριο λόγο οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του, είναι πολύ σημαντικές και δεν νοείται κοινωνική πολιτική χωρίς αυτό το πρόγραμμα που επιτρέπει σε πολλούς συμπολίτες να διαμένουν στο σπίτι τους, να μην κλείνονται σε άσυλα και να μην επιβαρύνουν τους συγγενείς τους και κυρίως τις γυναίκες οι οποίες πολλές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασιακή τους απασχόληση προκειμένου να παρέχουν την φροντίδα τους στα μέλη της οικογενείας τους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν.
Στόχος μας είναι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να συνδεθεί και με άλλες δομές κοινωνικής προστασίας ώστε να εξασφαλίζονται οι πόροι για την απρόσκοπτη λειτουργία του χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αυτοθυσία των εργαζομένων.
Σε αυτή την λογική δεσμευόμαστε:
1.       Πλήρης κάλυψη των οικονομικών αναγκών του Προγράμματος μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου
2.       Αξιοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε άλλες κοινωνικές δομές όπου οι ανάγκες ταυτίζονται (πχ δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ) ώστε να καλύπτεται το μισθολογικό κόστος πιο εύκολα, πάντα με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα όσων εργάζονται για τον Δήμο
3.       Αναζήτηση εσόδων αποκλειστικά για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσα από χορηγίες και συνεργασίες με αντίστοιχες δομές που αναπτύσσονται στην χώρα μας (πχ Γραμμή Ζωής)
4.       Αντικειμενική καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε όλες τις περιοχές ώστε οι πραγματικοί δικαιούχοι να καρπώνονται τα οφέλη των υπηρεσιών
5.       Ένταξη του Δήμου Ωρωπού στα προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας για την απορρόφηση πόρων υπέρ των κοινωνικών υπηρεσιών, την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων εργασίας και την κάλυψη των περιόδων που θα υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις και ανάγκες
6.       Πρόβλεψη ώστε να δημιουργηθεί αποθεματικό αποκλειστικά για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία του ακόμα και σε περιόδους που ενδεχομένως ο Δήμος θα έχει μειωμένα έσοδα όπως δυστυχώς προβλέπεται από το Μνημόνιο για τα επόμενα χρόνια.

Όπως έχουμε ξαναπεί τα πάντα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και πολιτικών επιλογών. Για εμάς το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι προτεραιότητα, είναι κεντρικός άξονας της κοινωνικής μας πολιτικής και είναι ένας θεσμός ο οποίος θα βρίσκεται αδιαλείπτως στην υπηρεσία των συμπολιτών μας που τον χρειάζονται. Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ΕΠΙΛΟΓΗ μας, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι ΕΠΙΛΟΓΗ μας, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους στο νέο Δήμο Ωρωπού είναι η ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ που υπογράφουμε με τους κατοίκους του Ωρωπού στις 7 Νοεμβρίου, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι εργαζόμενοι σε αυτό θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου