Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΠ. Δήμαρχος Λίτσας Κώστας)
Ποσοστό : 27,37  Ψήφοι : 4698  Έδρες : 6


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
23,05
504
Αφίδναι
22,38
356
Κάλαμος
26,75
553
Καπανδρίτι
27,88
503
Μαλακάσα
47,59
465
Μαρκόπουλο Ωρωπού
21,19
331
Πολυδένδρι
21,89
174
Συκάμινο
63,69
696
Ωρωπός
21,96
1116ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΥΠ. Δήμαρχος Οικονομάκος Γιάννης)
Ποσοστό : 19,62  Ψήφοι : 3367  Έδρες : 4


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
17,74
388
Αφίδναι
13,70
218
Κάλαμος
22,93
474
Καπανδρίτι
7,43
134
Μαλακάσα
10,13
99
Μαρκόπουλο Ωρωπού
11,52
180
Πολυδένδρι
4,65
37
Συκάμινο
16,03
176
Ωρωπός
32,69
1661ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΥΠ. Δήμαρχος Γιασημάκης Γιώργος)
Ποσοστό : 16,39  Ψήφοι : 2812  Έδρες : 3


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
16,51
361
Αφίδναι
7,23
115
Κάλαμος
13,50
279
Καπανδρίτι
12,36
223
Μαλακάσα
10,85
106
Μαρκόπουλο Ωρωπού
22,73
355
Πολυδένδρι
8,05
64
Συκάμινο
14,66
161
Ωρωπός
22,59
1148

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ (ΥΠ. Δήμαρχος Οικονόμου Βασίλης)
Ποσοστό : 14,90  Ψήφοι : 2557  Έδρες : 3


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
14,91
326
Αφίδναι
36,90
587
Κάλαμος
12,58
260
Καπανδρίτι
22,62
408
Μαλακάσα
11,98
117
Μαρκόπουλο Ωρωπού
13,89
217
Πολυδένδρι
36,98
294
Συκάμινο
2,46
27
Ωρωπός
6,32
321


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ (ΥΠ. Δήμαρχος Τσάκωνας Ανδρέας)
Ποσοστό : 14,83  Ψήφοι : 2545  Έδρες : 3


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
18,15
397
Αφίδναι
11,88
189
Κάλαμος
21,24
439
Καπανδρίτι
19,01
343
Μαλακάσα
13,92
136
Μαρκόπουλο Ωρωπού
26,57
415
Πολυδένδρι
15,35
122
Συκάμινο
1,73
19
Ωρωπός
9,55
485
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ (ΥΠ. Δήμαρχος Χασιώτης Μιχαήλ)
Ποσοστό : 4,77  Ψήφοι : 819  Έδρες : 1


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
8,64
189
Αφίδναι
3,96
63
Κάλαμος
2,13
44
Καπανδρίτι
8,54
154
Μαλακάσα
5,32
52
Μαρκόπουλο Ωρωπού
3,20
50
Πολυδένδρι
9,69
77
Συκάμινο
1,37
15
Ωρωπός
3,44
175


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  (ΥΠ. Δήμαρχος Στεργίου Ιωάννα)
Ποσοστό : 2,12  Ψήφοι :  364 Έδρες : 1


Εκλ Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι
Αυλώνας
1,01
22
Αφίδναι
3,96
63
Κάλαμος
0,87
18
Καπανδρίτι
2,16
39
Μαλακάσα
0,20
2
Μαρκόπουλο Ωρωπού
0,90
14
Πολυδένδρι
3,40
27
Συκάμινο
0,36
4
Ωρωπός
3,44
175

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου