Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1.  Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.
2.  Σύσταση  τριών (3) θέσεων  κλάδου ΥΕ  Εργάτες  Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου.
3.  Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
4.  Καθορισμός νέων  θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.
5.  Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
6.  Αποδοχή ποσού 20.357 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.
7-Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωμοδότηση επί αυτών στις περιπτώσεις διαγωνισμών καις τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
8-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
9-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80
10-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτωνΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


                                                                        

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ο Βασίλης Οικονόμου στην κοπή πίττας του Δήμου Ωρωπού στο Ατλαντίς

O ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες) και επικεφαλής της ΔΗΣΩ, Βασίλης Οικονόμου, συμμετείχε στην εκδήλωση του Δήμου Ωρωπού για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε στο Ατλαντίς την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012. Στις συνομιλίες που είχε με τους εκπροσώπους των συλλόγων και των φορέων του Δήμου, αλλά και με τους παρευρισκόμενους δημότες, κυριάρχησαν οι προβληματισμοί γύρω από την οικονομία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των δημοτών στην καθημερινότητά τους και η πορεία που ακολουθεί η χώρα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο Βασίλης Οικονόμου τόνισε ότι η κατάσταση στη χώρα γίνεται ολοένα και χειρότερη κυρίως για τις μεσαίες και λαϊκές τάξεις που καλούνται να αποδώσουν δυσανάλογα βάρη. Η προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων μέσω της συρρίκνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και του κοινωνικού κράτους δημιουργεί πολλά επιπρόσθετα προβλήματα και στην ουσία καμία ή ελάχιστη παρέμβαση γίνεται για την αντιμετώπιση των εγγενών προβλημάτων της χώρας και του κράτους. Δήλωσε τέλος ότι οι Ελεύθεροι Πολίτες θα συνεργαστούν με την Δημοκρατική Αριστερά και δυνάμεις που προέρχονται από ενεργούς και προοδευτικούς πολίτες και από την αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προταθεί άμεσα στον ελληνικό λαό η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που μπορεί να αναστρέψει την φθίνουσα πορεία και να προσφέρει θετική διέξοδο από την κρίση.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουπου θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.
2-                 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα), για το έτος 2012.
3-                 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) καθώς και συμβάσεων έργου, για το έτος 2012.
4-                 Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία του Δημοτικού Parking στους Αγίους Αποστόλους.
5-                 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μαρμαρά».
6-                 Αίτηση ALPHA DOMUS περί αδειοδότησης κατασκευής της εκβολής του κεντρικού αγωγού δικτύου του έργου: «Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων».
7-                 Έγκριση της μελέτης «Μελέτη ύδρευσης δικτύου για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού».
8-                 Έγκριση για την υποβολή ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού», για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π Αττικής.
9-                 Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στην περιοχή Σέσσα Μαρκοπούλου Ωρωπού».
10-             Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους οικισμούς της Κοινότητας Συκαμίνου».
11-             Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
12-             Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Νέου Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού».
13-             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια άλλων προγραμμάτων Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού».
14-             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια  αδρανών υλικών».
15-             Συγκρότηση νέας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος», πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.
16-             Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου του έτους 2012.
17-             Έγκριση της υπ’ αριθμ.19/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω., με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ω».
18-             Έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω., με θέμα «Μεταφορά προσωπικού από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού».
19-              Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΝΑΙ στο πάγωμα ύδρευσης των τιμολογίων ύδρευσης ΟΧΙ στην προκλητική ανισότητα τιμών μεταξύ των κοινοτήτων


Η Δημοτική Παράταξη της ΔΗ.Σ.Ω. ψήφισε τα τέλη Ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται καμία αύξηση στις τιμές που ισχύουν σε κάθε κοινότητα, γεγονός που είναι καταρχήν θετικό μέσα στην οικονομικά ασφυκτική κατάσταση που ζουν οι συμπολίτες μας. Όπως παρατήρησε ο επικεφαλής της ΔΗΣΩ, Βασίλης Οικονόμου, αυτή η θετικής ψήφος δίνεται μόνο για την φετινή χρονιά στην τιμολόγηση, αφού η ΔΗΣΩ δεν συμφωνεί με τις τεράστιες αποκλείσεις στην τιμολόγηση του νερού ανά κοινότητα, με ενδεικτική περίπτωση το τιμολόγιο Καπανδριτίου που είναι το πιο ακριβό όλων του Δήμου Ωρωπού ( δυο με τρεις φορές ακριβότερο σε σχέση με τους άλλους οικισμούς). Η εξήγηση που δόθηκε <<ότι χρειάζεται η λειτουργία περισσοτέρων αντλιοστασίων για να φτάσει το νερό στο Μετόχι –Ρι γιατί είναι απομακρυσμένη η περιοχή και βρίσκεται σε υψόμετρο>>  δεν πείθει διότι και άλλες περιοχές όπως π.χ. η   Ιπποκράτειος  Πολιτεία που βρίσκεται  σε μεγαλύτερο  ακόμα υψόμετρο και απόσταση από τις Αφίδνες έχει πολύ μικρότερο τιμολόγιο από το Καπανδρίτι. Συγκριτικά με όλες τις δημοτικές κοινότητες ο Αυλώνας έχει το φτηνότερο τιμολόγιο.
Εκτιμώντας η ΔΗΣΩ τις δυσκολίες που υπάρχουν στην σύνταξη του πρώτου
κανονισμού Ύδρευσης για τον καλλικρατικό Δήμο Ωρωπού συναίνεσε  στον
κανονισμό και ζήτησε στο μέλλον να γίνει εξομοίωση του τιμολογίου για όλο το Δήμο ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες.

Για το Γραφείο Τύπου της ΔΗΣΩ

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία που δόθηκαν  στο Δ.Σ  για
τον καθορισμό τον τελών σύμφωνα με το  νέο κανονισμό   Ύδρευσης.
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

''Καταστροφική η επιστροφή στη δραχμή'' Συνάντηση Ελεύθερων Πολιτών Δήμου Ωρωπού στο Καπανδρίτι

Στο Καπανδρίτι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου η πρώτη συνάντηση στελεχών των Ελεύθερων Πολιτών του Δήμου Ωρωπού με την συμμετοχή και του ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου. Στην συζήτηση αναλύθηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης των τριών κομμάτων, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται για την χώρα και για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ο Βασίλης Οικονόμου στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η επιστροφή στην δραχμή που πολλοί παρουσιάζουν ως εναλλακτική λύση, θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη έχουμε. Πρώτον διότι έχει παραλύσει εντελώς η παραγωγική βάση της χώρας, γεγονός που θα προκαλέσει τεράστιες ελλείψεις ακόμα και σε βασικά ήδη διατροφής και δεύτερον διότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετήσει όλους αυτούς που κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας, έχουν ήδη βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό και θα επιστρέψουν σε μια χώρα με υποτιμημένο νόμισμα προκειμένου να ξεπληρώσουν με αστεία γι αυτούς αντίτιμα όσα επί χρόνια δεν πλήρωσαν σε φόρους και εισφορές και να εξαγοράσουν έναντι πινακίου φακής τις περιουσίες που με ιδρώτα και πολλούς κόπους δημιούργησαν οι μεσαίες και λαϊκές τάξεις. Η βάρβαρη αναδιανομή υπέρ των λίγων και ισχυρών θα ολοκληρωθεί σε περίπτωση που επικρατήσουν οι φωνές που ζητούν έξοδο από την Ευρωζώνη.
Ειδική αναφορά έγινε και στο ζήτημα των συνεργασιών όπου ο Βασίλης Οικονόμου τόνισε ότι συνεργαζόμαστε με τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις και την Δημοκρατική Αριστερά προκειμένου να καταθέσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που θα δώσει στον ελληνικό λαό την θετική διέξοδο από την κρίση η οποία είναι εφικτή αν προχωρήσουμε τάχιστα στην αναθέσμιση της ελληνικής πολιτείας.

      

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Το ΙΚΑ Ωρωπού δεν καλύπτει το κόστος μεταφοράς νεφροπαθούς στην μονάδα αιμοκάθαρσης στη Μεταμόρφωση

Ερώτηση στην Βουλή κατέθεσε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες), Βασίλης Οικονόμου, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει νεφροπαθής συμπολίτης μας στον Ωρωπό από την εδώ και τέσσερις μήνες άρνηση του ΙΚΑ Ωρωπού να καλύψει το κόστος μεταφοράς του από τον Ωρωπό στη μονάδα αιμοκάθαρσης που βρίσκεται στην Μεταμόρφωση.
Παρακάτω ολόκληρη η ερώτηση. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3971
Ημερομ. Κατάθεσης
09.01.12


ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ     : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                  : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                          : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Το ΙΚΑ Ωρωπού δεν καλύπτει το κόστος μεταφοράς νεφροπαθούς στην μονάδα αιμοκάθαρσης στη Μεταμόρφωση.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ρεπορτάζ ενός από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά site, νεφροπαθής κάτοικος του Ωρωπού για να μεταβεί στη μονάδα αιμοκάθαρσης στη Μεταμόρφωση χρησιμοποιεί ταξί 13 φορές το μήνα, με κόστος 1150 € μηνιαίως, τα οποία και κάλυπτε το ΙΚΑ Ωρωπού μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Από το Σεπτέμβριο όμως σταμάτησε να πληρώνει για αυτές τις μετακινήσεις του, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τον ίδιο την στιγμή που η σύνταξή του είναι μόλις 580€ το μήνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας το ΙΚΑ ζητά από το ταξί να χρησιμοποιεί διπλή ταρίφα όπως προβλέπει ο νόμος όταν μεταφέρει τον ασθενή από τον Ωρωπό στη Μεταμόρφωση και μονή όταν τον μεταφέρει από την Μεταμόρφωση στον Ωρωπό κάτι που είναι όμως παράνομο. Στο ΙΚΑ Αγίου Στεφάνου όπου ανήκει το παράρτημα του ΙΚΑ Ωρωπού γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, περιμένουν όμως εδώ και τέσσερις μήνες να δωθεί λύση πανελλαδικά από την κεντρική διοίκηση του ΙΚΑ κάνοντας συμφωνίες με τους ταξιτζήδες.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Πώς εκτιμάτε ότι επιβιώνουν οι νεφροπαθείς όλο αυτό το διάστημα που δεν ρυθμίζεται το ζήτημα την μεταφοράς των νεφροπαθών από και προς τις μονάδες αιμοκάθαρσης μέσω των ταξί;
  2. Που έγκειται η μη ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ της διοίκησης του ΙΚΑ και των ταξιτζήδων;
  3. Πότε εκτιμάτε ότι θα επέλθει η συμφωνία;
  4. Τα χρήματα που έχουν δαπανήσει οι νεφροπαθείς συμπολίτες μας προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί θα τους καταβληθούν και αν ναι πότε;   

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1- Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού.
2- Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού.
3- Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και Επέκταση  ΚΑΠΗ τ. Κοινότητας Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπίων».
4- Μείωση και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη Ύδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των ευπαθών ομάδων του Δήμου Ωρωπού.  
5- Έγκριση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Ωρωπού.
6- Καθορισμός τελών ύδρευσης στο Δήμο Ωρωπού.
7- Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων  έτους 2011.
8- Κατανομή και καθορισμός ειδικοτήτων των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης  έργου με φυσικά πρόσωπα, στο Δήμο Ωρωπού και στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, έτους 2011.
9- Λήψη απόφασης για προσφυγή  στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  για την μεταφορά των   μαθητών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης  στα Σχολεία του Δήμου.
10- Έγκριση της τελικής σύμβασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ με το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.
11- Προγραμματισμός θρησκευτικών – εορταστικών εκδηλώσεων στις τοπικές και δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.
12- Λήψη απόφασης για εκμίσθωση  του υπ’ αριθμ. 96 κληροτεμαχίου στη θέση Αλώνια  στη Σκάλα Ωρωπού.
13- Έγκριση παράτασης της μίσθωσης  του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο του Τμήματος   Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 10 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Καθορισμός τελών ύδρευσης
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ