Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Η ΔΗΣΩ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΦΛΟΥΡΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ
Με πολλή μεγάλη συμμετοχή έκοψε την πίτα η Ομοσπονδία Συλλόγων του Ωρωπού.
Το τυχερό φλουρί κέρδισε η Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό όπου και το παρέλαβε η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας κα Βαρνάβα Ελένη. Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στους παρευρισκόμενους μίλησε για τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς η συμμετοχή τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας διασφαλίζοντας βιώσιμες λύσεις σε ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών και ίσων ευκαιριών.
Τέλος η κα Βαρνάβα συνεχάρη την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης και ευχήθηκε χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη σε όλους προκειμένου να διεκπεραιώσουν το έργο τους κάτω από τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 30 Ιανουαρίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Καθορισμός αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Περικλής Τσαμούλης & Συνεργάτες  και έγκριση της σύμβασης.
2-Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας  της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού.
3-Έγκριση  1ου Συγκριτικού  Πίνακα Δαπανών  για τη Συντήρηση και Επισκευή  Δημοτικών Οχημάτων.
4-Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού» με την διαδικασία  της διαπραγμάτευσης.
5-Επανέγκριση των συμβατικών τευχών  για την προκήρυξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
6-Επανέγκριση των συμβατικών τευχών για την προκήρυξη  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού»
7-Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας  ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ( Γ.Π.Σ.) της χωρικής υποενότητας Κοιλάδας Δήμου Ωρωπού και  σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
8-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού» .
9-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου  στη θέση ΡΙΖΕΣ του Δήμου Ωρωπού.»
10-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού ( catering) στους Παιδικούς Σταθμούς»
11-Έγκριση της υπ΄αριθμ.37/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2013»
12-Αποδοχή ποσού 29.960,00€ από  το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012) για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
13-Αποδοχή ποσού 33.186,89€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2013) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
14-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
15-Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
16-Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
17-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανολογικού υλικού, , Η/Υ και συναφών ειδών, καυσίμων, ελαιολιπαντικών κ.λ. ειδών αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου.
18-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής λοιπών προμηθειών και παροχών σε είδος προσωπικού.
19-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Μέλους  του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.
20-Διενέργεια κλήρωσης  για ανάδειξη Μέλους του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης   λοιπών  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών.
21- Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη  μέλους του Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του  για συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των  οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
22-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών του Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  έργων  δαπάνης μέχρι 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ.                                                             
                                                                        
                                            

   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                         Κωνσταντίνος  ΑνυφαντήςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που θα γίνει την Τρίτη 29/1/2013 στις 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω. επί της Αγίου Γεωργίου 29, Νέα Παλάτια, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.      Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2013
2.      Πρόσληψη προσωπικού με οχτάμηνες συμβάσεις
3.      Ίδρυση νέων δομών Κ.Α.Π.Η.
4.      Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κ.Α.Π.Η. ΜαρκοπούλουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκόπουλου Ωρωπού) στις 28 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
2. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού»
3. Έγκριση των συμβατικών τευχών της οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού
4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
5. Λήψη νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής περί: Εκδίκασης ενστάσεων κατά του πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων για το Δημοτικό Φωτισμό».
6. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
7. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
8. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για τον εκχιονισμό στη ΔΚ Αφιδνών
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ψήφιση πίστωσης για αμοιβές συμβασιούχων μίσθωσης έργου
10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου
11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς προμηθευτές καυσίμων
12. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς το Δημόσιο
13. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς τη Νέα Οδό
14. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου
15. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
16. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρα του Δήμου
17. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
18. Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής υπ. αριθμ 361/2013, 362/2013, 363/2013 και 411/2013.
19. Έγκριση της με αρ. 11/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 10.1.2013 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών («ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» /Δήμου "Ωρωπού)
20. Έγκριση της με αρ. 12/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 9.1.2013 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Εξωραϊστικός Σύλλογος Διονύσου κλπ. κατά Δήμου Ωρωπού κλπ.)
21. Έγκριση της με αρ. 22/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 15.1.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παναγιωτοπούλου Μαρία/Δήμου Ωρωπού)
22. Έγκριση της με αρ. 23/2013 απόφασης Δημάρχου για αποδοχή γνωμοδότησης και ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον της Β΄/Βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών.
23. Έγκριση της με αρ. 24/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μπουντρονικόλας Νικόλαος/Δήμου Ωρωπού)
24. Έγκριση της με αρ. 36/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 25.1.2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(Ζηνοβία Παπαδοπούλου κατά Δ. Ωρωπού)
25. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 5.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε./Δήμου Ωρωπού)
26. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ782/2010)
27. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ783/2010)
28. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ784/2010)
29. Έγκριση της με αρ.9/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στη
δικάσιμο της 8-1-2013 (Κληρονόμου κατά Δήμου Ωρωπού)
30. Έγκριση της με αρ.7/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στη δικάσιμο της 9-1 2013 (Περούλιας κατά Δήμου Ωρωπού)
31. Έγκριση της με αρ.27/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 16-1-2013 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Γαρμπής κατά Δ. Ωρωπού)
32. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Μυλωνά κατά τέως Δ. Ωρωπίων)
33. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Η Εθνική ΑΕΕΓΑ κατά τέως Δ. Ωρωπίων)
34. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 6-2-2013
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (Δήμος Ωρωπού κατά Παπαναγιώτου και Γιαννικάκη)
35. Έγκριση της απόφασης 37/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 25-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Βλάχος, Δανδίκα, Κατσίκη κλπ κατά Δ. Ωρωπού)
36. Έγκριση της με αρ. 13/2013 απόφασης Δημάρχου για παροχή νομικής προστασίας στον εργαζόμενο Δημήτριο Πέππα ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 10η-1-2013.
37. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ για το έτος 2013
38. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΚΕΠΑ για το έτος 2013

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

''Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής''


     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου    (Επαγγελματικό Λύκειο Ωρωπού Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή  και  ώρα 18:00  ώστε να διεξαχθεί  η προβλεπόμενη από τα άρθρα  64 και 74  του Ν.3852/2010 εκλογή των  μελών  του Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου  και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  και της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.
   
                                                               
                                                                        
                                                               

  Ο  Προεδρεύων   Σύμβουλος


                                                                     Ευάγγελος   Ηλιάσκος