Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός μέλους επιτροπής διαγωνισμού για την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Προστασία ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου»
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
5. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων του 2ήμου
6. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη αποστολής λογαριασμών και για ταχυδρομικά έξοδα
7. Έγκριση Απόφασης 2ημάρχου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού οδών έπειτα από βροχοπτώσεις στη 2ημοτική Κοινότητα Καλάμου
8. Έγκριση της απόφασης 203 του Δημάρχου.
9. Έγκριση της απόφασης 210 του Δημάρχου.
10. Έγκριση της απόφασης 211 του Δημάρχου.
11. Έγκριση της απόφασης 212 του Δημάρχου.
12. Έγκριση της απόφασης 216 του Δημάρχου.
13. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 29-6-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων- αίτηση Βλάχου κλπ.)
14. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 20-7-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων-αίτηση Βουκελάτου)
15. Έγκριση της απόφασης 221 του Δημάρχου
16. Τροποποίηση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

      Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την
30η Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.
2-                 -Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  τμήματος του Οικισμού  Χαλκουτσίου και οδικού τμήματος  στην περιοχή « ΛΥΚΟΨΟΦΙ» Μαλακάσας
3-                 Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
4-                 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
5-                 Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
6-                 Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
7-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
8-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δίκτυο Ύδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».
9-                 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.
10-Έγκριση της υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό
      Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του
     Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του  έτους 2012».
11-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού.
12-Έγκριση της αριθμ.28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
13-Ίδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
 14- Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης  Δομών & Εγκαταστάσεων από τον Δήμο  στην Κ.Ε.Δ.Ω.
 15-Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κ.Ε.Δ.Ω.
16-Έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τροποποιημένου προϋπολογισμού.
17-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.
18-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.
19-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού.
20-Καθορισμός  αμοιβής πληρεξουσίων Δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο  στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θηβών  κατά τη δικάσιμο της 30-05-2012.


21-Επιστροφή ποσού 700,00 € στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως  καταβληθέν.
22-Επιστροφή ποσού 90,00 € στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
23-Επιστροφή ποσού 150,00 € στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 23η Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.
2-                 Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
3-                 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
4-                 Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
5-                 Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
6-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
7-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δίκτυο Ύδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».
8-                 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.
9-                 Έγκριση της υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του  έτους 2012».
10-             Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού.
11-             Έγκριση της αριθμ.28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
12-             Ίδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
13-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.
14-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.
15-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού.
16-             Επιστροφή ποσού 700,00 € στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
17-             Επιστροφή ποσού 90,00 € στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
18-             Επιστροφή ποσού 150,00 € στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21η Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
2-                 Καθορισμός όρων διενέργειας εμποροπανηγύρεων  στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 18:00

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που θα γίνει την Παρασκευή 18/5/2012 στις 18:00μ.μ. στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω. επί της Αγίου Γεωργίου 29, Νέα Παλάτια, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.      Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2011
2.      Ορισμός Ελεγκτών
3.      Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 15
Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση
για τα παρακάτω θέµατα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την «Υπηρεσία Παροχής
Προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου»
3. Έγκριση όρων διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση παραλίας και καθορισµός τιµών
εκκίνησης 
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της.
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και αναπλήρωσή
της.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
7. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την δαπάνη απόκτηση κάρτας καυσαερίων
για τα οχήµατα του ∆ήµου
8. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του
∆ήµου προς το ΙΚΑ
9. Απόδοση προπληρωµής για την δαπάνη επέκτασης δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού,
µετατόπιση στύλων, τοποθέτηση νέων παροχών, αντικατάσταση στήλων κτλ από τη ∆ΕΗ
και απαλλαγή υπολόγου.
10. Έγκριση απολογισµού έτους 2005 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
11. Έγκριση απολογισµού έτους 2006 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
12. Έγκριση απολογισµού έτους 2007 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
13. Εντολή σε ∆ικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιµο της 21/5/2012 ενώπιον του  Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
14. Έγκριση της απόφασης 181 ∆ηµάρχου.
15. Έγκριση της απόφασης 182 ∆ηµάρχου.
16. Έγκριση της απόφασης 183 ∆ηµάρχου
17. Έγκριση Αποφάσεων ∆ηµάρχου για την προµήθεια αντλητικών εξαρτηµάτων λόγω βλάβης
στην Τοπική Κοινότητα Αφιδνών
18. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του 2012

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

«Ευχαριστώ από καρδιάς..»
Ο Βουλευτής Αττικής της Δημοκρατικής Αριστεράς (Ελεύθεροι Πολίτες), Βασίλης Οικονόμου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την επανεκλογή του στην Βουλή των Ελλήνων:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες που συνέχισαν να στέκονται πλάι μου με αγάπη και σε αυτές τις εκλογές. Πετύχαμε μια πολύ δύσκολη αλλά και συγχρόνως μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο αγώνας μας συνεχίζεται…»