Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 4η Απριλίου 2012 ημέρα Τέταρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


1-                 Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2-                 Έγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.
3-                 Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο ‘Ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων’.
4-                 Έγκριση Μελέτης Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο ‘Ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων’.
5-                 Έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ‘Δίκτυο ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής’.
6-                 Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου: Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου.
7-                 Έγκριση Υπεργολαβίας του έργου: ‘Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού και παράλιας Μαρκοπούλου Ωρωπού’.
8-                 Ορισμός Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2012
9-                 Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων για το έτος 2012.
10-             Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.
11-             Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
12- Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 2 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία κέντρου φύλαξης παράνομων λαθρομεταναστών στο Δήμο Ωρωπού.
2-                 Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το άρθρο 143 του νομοσχεδίου για το θέμα των διοδίων.
3-                 Συζήτηση και κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μεταφορά του Ειρηνοδικείου που εδρεύει στο Καπανδρίτι.
Τα ανωτέρω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω της επικείμενης λήψης των σχετικών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ω­ρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 26-3-2012 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 23-3-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 3-4-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών)
5. Έγκριση της 66/2012 απόφασης Δημάρχου.
6. Έγκριση της 67/2012 απόφασης Δημάρχου.
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση παρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.
8. Ένταλμα προπληρωμής για λήψη αντιγράφων τίτλων και μερίδων του Δήμου ­Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία ­Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις μετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα Δικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί διεκδικητικές και συναφείς αγωγές.
9. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίου
10. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της «Μελέτης Αποχέτευσης Καπανδριτίου»
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.
2-                 Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.
3-                 Απόδοση οικοπεδικών  εκτάσεων από την τράπεζα γης του Δήμου σε δικαιούχους από την πράξη εφαρμογής στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων.
4-                 Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα: Άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Μαρίας Ζώη στην περιοχή «Βαρυκό» πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού και νυν Δήμου Ωρωπού.
5-                 Εξέταση αιτήματος που έχει υποβληθεί από τους κατοίκους στην οδό Μαρμαρά. 
6-                 Προγραμματισμός  Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
7-                 Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
8-                 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επάθλων για το 24ο Ράλλυ Σπριντ Ωρωπού.
9-                 Έγκριση της αριθμ.9/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012».
10-             Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας  για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.
11-             Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που έληξαν οι συμβάσεις τους 10-03-2012.
12-             Ορισμός /Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού’.
13-             Έκτακτη χρηματοδότηση της Α΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.
14-             Έκτακτη χρηματοδότηση της Β΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού.
15-             Μεταβολές σχολικών μονάδων και επαναπροσδιορισμός ορίων αυτών για το σχολικό έτος 2012-2013.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Οργή προκαλεί στους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού η αύξηση των διοδίων


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
6531
Ημερομ. Κατάθεσης
09.03.12ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κύριε Υπουργέ,

Μεγάλη είναι η αγανάκτηση των κατοίκων του Δήμου Ωρωπού από την εφαρμογή νέων τιμολογίων στα διόδια των Αφιδνών στα πλαίσια του «συμβατικού δικαιώματος» της εταιρίας, την στιγμή που η ίδια εταιρία εξακολουθεί να παραβλέπει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με την ανοχή βέβαια της κυβέρνησης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ανάδοχος εταιρία που εκμεταλλεύεται τα διόδια έχει αναστείλει το σύνολο των οφειλόμενων κατασκευών από 27-01-2011 και ενώ έχει παρέλθει πάνω από ένα έτος που η εταιρία παραβιάζει συστηματικά τη σύμβαση και το ελληνικό δημόσιο δεν εξάσκησε κανένα από τα δικαιώματά του, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Επιπρόσθετα σας θυμίζουμε ότι σημαντικό μέρος κατασκευών που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2009 και του 2010 παραμένουν σε εκκρεμότητα και παρόλα αυτά η εταιρία έλαβε την συμβατικά προβλεπόμενη χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου χωρίς να της έχουν επιβληθεί οι αναλογούσες ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις και της επετράπη και η οικονομική επιβράβευση με την αύξηση του αντιτίμου και κατά συνέπεια των κερδών της. Τα παραπάνω έχουν τεκμηριωθεί αναλυτικά σε αναφορές που υπέβαλαν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 10 θεσμικοί φορείς της ΒΑ Αττικής και ήδη διερευνώνται από την Ελληνική δικαιοσύνη, το ΣΔΟΕ και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Είναι πραγματικά περίεργο να επιτρέπεται στην ανάδοχο εταιρία να επιβάλλει αυξήσεις στα διόδια χωρίς να εκτελεί έργο ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει εξαναγκαστεί να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθείσα τη χρηματική συμβολή του δημοσίου, να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες και εν τέλει να ασκήσει το ελληνικό δημόσιο όλα τα δικαιώματά του λόγω της αντισυμβατικής της συμπεριφοράς. Τέλος θεωρούμε αδιανόητο τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος να δεσμεύεται ότι θα βρει μια δίκαιη λύση για τους μόνιμους κατοίκους πέριξ των διοδίων που αναγκάζονται να πληρώνουν συνεχώς διόδια για αποστάσεις λίγων χιλιομέτρων.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
  1. Για ποιους λόγους το ελληνικό δημόσιο δεν ασκεί τα συμβατικά δικαιώματά του από την στιγμή που η ανάδοχος εταιρία δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις;
  2. Πότε επιτέλους θα βρεθεί λύση τουλάχιστον για τους μόνιμους κατοίκους της ΒΑ Αττικής και ειδικά του Δήμου Ωρωπού που αναγκάζονται να πληρώνουν διαρκώς διόδια για αποστάσεις λίγων χιλιομέτρων χωρίς μάλιστα να απολαμβάνουν τις υποδομές που υποτίθεται είναι υποχρεωμένη από την σύμβαση να υλοποιήσει η ανάδοχος;
  3. Για ποιους λόγους το ελληνικό δημόσιο καταβάλει την συμβατικά προβλεπόμενη χρηματοδοτική συμβολή αφού η εταιρεία δεν πραγματοποιεί το έργο για το οποίο πληρώνεται;                                                                                      -O-
ΕΡΩΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 6 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
2. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή του ειδικού συνδρομητικού προγράμματος διελεύσεων των απορριμματοφόρων από τα διόδια της Αττικής Οδού
3. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού «Προμήθειας ελαστικών»
4. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού «Προμήθειας γάλακτος»
5. Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού «Καθαρισμός και αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού»
6. Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για τις εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου και της προμήθειας αλατιού
7. Έγκριση της 28/2012 Απόφασης Δημάρχου
8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
9. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου
10. Έγκριση της 39/2012 απόφασης Δημάρχου για Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί στη δικάσιμο της 5-3-2012 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ΑΘηνών (αίτηση ακυρώσεως της Κουτσικου – Λιακα Φεβρωνίας)
11. Έγκριση της 40/2012 απόφασης Δημάρχου για Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί στη δικάσιμο της 5-3-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘηνών (προσωρινή διαταγή Καμπούρη κατά Δήμου Ωρωπού)
12. Έγκριση της 41/2012 απόφασης Δημάρχου για Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί στη δικάσιμο της 5-3-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘηνών (ασφαλιστικά μέτρα Νικολάου κατά Δήμου Ωρωπού)
13. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για επισκευή αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 7η Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
2-Έγκριση ανάθεσης της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Προστασία – ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3316/2005.
3-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη - Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».
4-Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΠ Αττικής του έργου: «Ανάδειξη - Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».
5-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».
6-Έγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».
7-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαρρυθμίσεις – συντηρήσεις χώρων δημοτικού κτιρίου Ωρωπού».
8-Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου».
9-Έγκριση μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».
10-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».
11-Έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Λιμνιώνας- Ρίζα- Κατσούνι στη Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Ωρωπού.
12-Έγκριση των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΔΗ ΜΗΤΗΡ» και ορισμός επιτροπής.
13-Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού».
14-Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.137,11 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, έτους 2012.
15-Έγκριση των τελικών προτάσεων του Δήμου επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών Αττικής 2021».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ