Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 1η Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού), για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α΄-30.09.2011).
2.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία «Πάρνης» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α΄ 30.09.2011).
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες", είναι η 5η Μαρτίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 1η  Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για το μοναδικό θέμα:

 « Ψήφιση  προϋπολογισμού   του Δήμου Ωρωπού  έτους 2012»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 24 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
2. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
4. Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για την επισκευή έκτακτων βλαβών
αντλιοστασίων
5. Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για τις εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου και της προμήθειας αλατιού
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής θα καθορίσει την ζωή μας και την ανάπτυξη του Δήμου μας και της Αττικής για τις επόμενες δεκαετίες. Οι προσεγγίσεις και οι προτάσεις πρέπει να καταλήγουν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι είδους ανάπτυξη χρειαζόμαστε και θέλουμε για την περιοχή με συνυπολογισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής μας και στην κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Στα πλαίσια αυτά η ΔΗΣΩ σταθερή στις απόψεις της και στην αντίληψή της περί αειφόρου ανάπτυξης καταθέτει τις προτάσεις της για τον Δήμο Ωρωπού και τους κατοίκους της.
 
 • Ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών και πολιτιστικών Κέντρων του νέου Δήμου. Ανάδειξη των «Αμφιάραειων», των «Αφιδνών» και των Φυλακών Ωρωπού ως Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.   Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού – ιστορίας – αθλητισμού – νεολαίας- εθνικής ή και διεθνούς εμβέλειας. Διεκδίκηση προγραμμάτων και συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για την ανάδειξη της ιστορίας όλων των περιοχών του νέου δήμου από την αρχαιότητα έως και σήμερα
 • Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Βόρειας Αττικής (Αμφιάραειο, Αφίδναι, Ραμνούντας, Μαραθώνας) Να αναδείξουμε την κληρονομιά μας και να καλέσουμε τους επισκέπτες της χώρας μας να γνωρίσουν την Βόρεια Αττική και όχι μόνο την Ακρόπολη και την Πλάκα
 • Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιομηχανικά Απόβλητα, Ασωπός: Φορέας κατασκευής και λειτουργίας η ΕΥΔΑΠ, χωρίς βιολογικό στο Δήμο μας, μεταφορά των λυμάτων στον παρακηφίσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, επέκταση του κύριου αγωγού με όλα τα χωριά και τις πόλεις
 • Παραλιακή σύνδεση Ωρωπού – Καλάμου (Αγ. Αποστόλων) με Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα (Βόρειος Παραλιακός Άξονας της Αττικής) Δημιουργία και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού άξονα με στόχο την δημιουργία ενός τεράστιου παραλιακού μετώπου που θα προσφέρει οικονομική διέξοδο στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής
 • Ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πόλης με προοπτική οικιστικής ανάπτυξης έως το 2030, ώστε να υπάρχουν κανόνες δόμησης γνωστοί σε όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί πολιτική κατά της αυθαίρετης δόμησης χωρίς να υπάρχουν θιγμένοι.
 • Αστική Συγκοινωνία σε όλο τον Δήμο και σύνδεση του δικτύου με το τρένο (Ηλεκτρικός – Προαστιακός) ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και να γίνει το τρένο βασικό μέσο μεταφοράς
 • Προαστιακός με τακτικά δρομολόγια και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για ταχύτερη επέκταση του Ηλεκτρικού τρένου προς την Βόρεια Αττική (Αγ Στέφανος)
 • Απόλυτη προστασία του πραγματικού δασικού και γεωργικού πλούτου της Βόρειας Αττικής, χαρακτηρισμός των εκτάσεων ώστε να είναι σαφή τα όρια των εκτάσεων γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, και των εκτάσεων όπου δεν θα επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα πέρα από αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για τα δάση
 • Κέντρα υγείας αστικού τύπου (Καπανδρίτι) ώστε να εξασφαλίζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να καλύπτονται τα επείγοντα περιστατικά και να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ασθενοφόρων ώστε να είναι εφικτή η άμεση διακομιδή όσων κατοίκων η φροντίδα δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τα κέντρα υγείας
 • Απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές και δη σχολεία
 • Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αξιοποίηση του υγροβιότοπου του Ωρωπού ως περιοχής ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας
 • Υποκατάστημα του ΙΚΑ στον Ωρωπό
 • Χάραξη των οδικών αξόνων που θα συνδέουν όλες τις περιοχές του Δήμου μεταξύ τους αλλά και με τους υπόλοιπους δήμους με έμφαση στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και δευτερευόντως την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας
 • Να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις του ανενεργού στρατοπέδου στη Μαλακάσα για την δημιουργία Αττικού Πανεπιστημίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό campus με πρότυπα ερευνητικά κέντρα, ικανό να προσελκύσει το ερευνητικό κεφάλαιο της χώρας που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαπρέπει.
 • Χωροθέτηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης, τεχνολογικό πάρκο και ανάπτυξη ήπιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού.
2.Καθορισμός νέων  θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.
3.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου, για δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες σχετικές με την υπόθεση των σταθμών διοδίων στο Δήμο Ωρωπού.
4.Κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών – Αττικής 2021».
5.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99, για το έτος 2012.
6.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου που θα μετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Παραλαβής έργων, βάσει του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2012.
7.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ωρωπού.
8.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


                                                                        

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Η ΔΗΣΩ στην εκδήλωση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωρωπού (29-01-2012)

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες) και επικεφαλής της ΔΗΣΩ, Βασίλης Οικονόμου, με τα μέλη της ΔΗΣΩ Άννα Μαρία Τσαρουχά και Βασίλη Μπισμπίκη συμμετείχαν στην εκδήλωση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωρωπού «Ο Νέος Ωρωπός» που πραγματοποιήθηκε στο Σαπανίδειο Πνευματικό Κέντρο στα Νέα Παλάτια. Ο Βασίλης Οικονόμου συνεχάρη τα μέλη του συλλόγου για την προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του νέου Δήμου και συζήτησε μαζί τους για όλα τα προβλήματα και τις δυνατότητες παρέμβασης που υπάρχουν ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν το δυνατόν γρηγορότερα. Το περιβάλλον είναι η κύρια κληρονομιά που έχουμε από τις προηγούμενες γενιές και η κύρια κληρονομιά που οφείλουμε να αφήσουμε στις επόμενες. Η εθελοντική συμμετοχή των ενεργών πολιτών στον αγώνα προστασίας του περιβάλλοντος είναι το κύριο όπλο που έχουμε ως κοινωνία προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει έναντι των παιδιών μας.