Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

«Απάντηση σε πρόσκληση του γραφείου κίνησης Δήμου Ωρωπού»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριοι,

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, 2013 και ώρα 14:00 παρέλαβα από υπάλληλο της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) πρόσκληση με αρ. πρωτ. 27719/22-11-2013 υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης του Δήμου για να παραβρεθώ στο γραφείο του την Τρίτη 26/11/2013 και ώρα 9:00 π.μ. για να συζητήσουμε θέματα της επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου.

Η πρωτοτυπία της πρόσκλησης οφείλεται στο ότι ο καλών καλεί και τον εαυτό του.

Είναι φανερό ότι η πρόσκληση ετοιμάσθηκε από κάποιο υπηρεσιακό παράγοντα επιβάλλοντας  στον κ. Τοπουζίδη να την υπογράψει.  Είναι σίγουρο ότι το ίδιο συνέβη και στα μέλη της επιτροπής που είναι υπάλληλοι του Δήμου με επιβολή να υπογράψουν έντυπα προς πληρωμή στα οποία όμως δεν αναφέρονται τα χιλιόμετρα επισκευής και συντήρησης.  Η παρουσία μου ίσως κρίθηκε μη απαραίτητη γι αυτό και δεν ενημερώθηκα.  Εάν δεν παραβρεθώ και στη συνεδρίαση της Τρίτης με άνεση θα αποφασίσουν να κληθεί ο αναπληρωματικός μου για να υπογράψει.

Η πρόσκληση για συνεδρίαση εκτός των άλλων τρόπων μπορεί να γίνει και με τηλέφωνο άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 2690/1999.

Σας υπενθυμίζω ότι η επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα.  Οι έκτακτες περιπτώσεις κρίνονται τηλεφωνικά κατά περίπτωση (επιστολές μου με αρ. πρωτ. 3936/22-2-2013 και 5127/8-3-2013).
  
Τόπος συνεδρίασης είναι ένα από τα οκτώ κενά και ερημωμένα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα και όχι το γραφείο που συστεγάζεται το γραφείο κίνησης του Δήμου με ελλείψεις χώρου και καθισμάτων για να υπογράφουμε όρθιοι.

Οι διοικούντες υπηρεσιακοί παράγοντες, οι ειδικοί σύμβουλοι του Δήμου και το γραφείο συμβούλων έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει ότι εάν ένα μέλος της επιτροπής παραλαβής διαφωνήσει και αρνηθεί να υπογράψει πρωτόκολλο παραλαβής, τότε το πρωτόκολλο τίθεται υπόψη του δημοτικού συμβουλίου προς συζήτηση και απόφαση (άρθρο 67 παρ. 5 Π.Δ. 28/1980) εκτός εάν γνωρίζεται κάτι που αναιρεί το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα, να με ενημερώσετε εγγράφως.

Δεν αρνούμαι την υπογραφή μου για θέματα της επιτροπής γνωμοδότησης, επισκευής και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.

Οι υπογράφοντες πρέπει να γνωρίζουν τι υπογράφουν ή τουλάχιστον να προσπαθούν να μάθουν.

Για την υπογραφή μου στα έντυπα που δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στη σύμβαση και στα έντυπα της επιτροπής περιμένω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με το υπ αριθμ. 26884/13-11-2013 σας ζήτησα να συζητηθούν στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο ως έκτακτο θέμα τα προβλήματα της επιτροπής.  Δεν έγινε δεκτό το αίτημά μου και σας κατέθεσα νέο αίτημα με τα ίδια θέματα με υπογραφές των παρευρισκομένων στο δημοτικό συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου 2013 των συμβούλων της αντιπολίτευσης και περιμένω έως σήμερα να ορίσετε δημοτικό συμβούλιο.

Σας ενημερώνω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο κάλεσμα του προϊσταμένου του γραφείου κίνησης και η επιτροπή θα συνεδριάσει στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα αφού πρώτα συζητηθούν τα προβλήματα από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι έκτακτες περιπτώσεις επισκευής και συντήρησης οχημάτων κρίνονται τηλεφωνικά  άμεσα και   για όποιο όχημα τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.


Λέκκας Βασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

«Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα – Πληρωμή οφειλών συνεργείου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων – Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗ

Κύριοι,

Σας είναι γνωστές οι θέσεις μου από τις τοποθετήσεις μου και τις ανοικτές επιστολές μου σχετικά με το αναφερόμενο θέμα της παρούσας επιστολής.

Δεν αρνούμαι την υπογραφή μου ως υπεύθυνου Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Ζητάω όμως την άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:

1) Tον τρόπο πληρωμής του συνόλου των τιμολογίων συντήρησης και επισκευής οχημάτων ή μηχανημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημέρα του συμβουλίου και για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που επιβάλλεται από την σύμβαση και το νόμο.

2) Την αγορά ελαστικών με νέες προσφορές από το σύνολο των καταστημάτων εμπορίας ελαστικών του Δήμου μας έχοντας τη σιγουριά ότι ο Δήμος θα ωφεληθεί με μεγάλο ποσοστό κέρδους.

3) Την αντικατάσταση μέλους της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συντήρησης, επισκευής  και παραλαβής οχημάτων - μηχανημάτων τηρώντας το νόμο 2690/1999 άρθρο 7 παρ. 1 στο οποίο διατυπώνεται η γενική αρχή της αμεροληψίας.  Εάν έχετε διαφορετική ερμηνεία του νόμου να μου απαντήσετε εγγράφως με τη σύμφωνη γνώμη του νομικού σας.

4)  Με την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή στο έγγραφο εκτιμώμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης οχημάτων να αναγράφεται και η λέξη «εγκρίνεται» η οποία θα σημαίνει ότι υπάρχει το χρηματικό ποσό της άμεσης πληρωμής για τη συγκεκριμένη επισκευή και συντήρηση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο διαγωνισμός να γίνεται ποσοστιαίως επί του τελευταίου τιμοκαταλόγου συγκεκριμένων εταιρειών αξιολογώντας όχι μόνο τη τιμή αλλά και την αξιοπιστία της κατασκευής, το κόστος  τοποθέτησης και το ποσοστό ανακύκλωσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Την επόμενη ημέρα του κύκλου έγκρισης του συνόλου των εγγράφων προμήθειας ελαστικών συμπεριλαμβανομένου και του τιμολογίου του ανάδοχου που έχει προκύψει από τον διαγωνισμό τοποθετούμε τα ελαστικά που αναφέρονται στο τιμολόγιο και πληρώνεται άμεσα ο προμηθευτής.

Για τα αναφερόμενα οι ενέργειές σας να είναι άμεσες κυρίως για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Η επιστολή αυτή είναι κυρίως σε απάντηση τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα από τον Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπύρο Χρήστου 22/11/2013 και ώρα 8:50 π.μ.


Βασίλης Λέκκας

Δημοτικός Σύμβουλος

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και
αναπλήρωσή της,
4. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από την "ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε."
5. Αποδοχή δωρεάς δυο απορριμματοφόρων οχημάτων από το Δήμο
Αθηναίων.
6. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο και πρώην αιρετό και
εντολή σε δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 20-11-2013 ενώπιον
του Η' Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
7. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο και εντολή σε
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 20-11-2013 ενώπιον του Η'
Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
8. Εντολή σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (έφεση ΟΤΕ κατά Δήμου 8ρωπού)
9. Καταβολή αποζημίωσης από δικαστική απόφαση (267/2013 Ειρηνοδικείο
Μαραθώνα)
10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση παιδικών
χαρών ΔΕ Αφιδνών και ΔΕ Μαλακάσας.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία του Δήμου Ωρωπού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
3787
Ημερομ. Κατάθεσης
14.11.13


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την έντονη δυσαρέσκεια των μαθητών και των γονέων τους στο  1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού στην απόφαση συγχώνευσης τμημάτων του γυμνασίου, τις δυναμικές κινητοποιήσεις και την εξώδικη διαμαρτυρία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, διαπιστώσαμε ότι γενικότερα στο Δήμο Ωρωπού οι συγχωνεύσεις τμημάτων προωθούνται κατά το δοκούν και σε κάποιες περιπτώσεις παραβλέποντας αντικειμενικά κριτήρια που θα απέτρεπαν συγχωνεύσεις. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μάλιστα του 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού προέβησαν και σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρουν ότι:
Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής μειώθηκαν οι τάξεις της Γ’ Γυμνασίου από 4 σε τρεις, απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις περί καθορισμού ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα λόγω του γεγονότος ότι στην Γ’ Γυμνασίου φοιτούν μεταξύ των υπολοίπων και 7 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την έννοια και τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 3699/2008. Συγκεκριμένα ο προαναφερόμενος νόμος ορίζει ότι σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Με την κατανομή λοιπόν των 85 μαθητών σε τρία τμήματα παρά το ότι υπάρχουν 7 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρατηρείται μεγάλη  απόκλιση από τον ανώτερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που προβλέπει η νομοθεσία.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι είναι αυθαίρετη η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής καθώς δεν έλαβε υπόψη της τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκαλεί ουσιώδη προβλήματα στην εκπαιδευτική λειτουργία του συγκεκριμένου γυμνασίου. Η προσπάθεια ανακατανομής του εκπαιδευτικού προσωπικού που επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των παιδιών και πρέπει να συνυπολογίζει το σύνολο τουλάχιστον των παραγόντων που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι αντίστοιχες αυθαίρετες κατανομές μαθητών ανά τάξη και κατά συνέπεια και εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα σχολεία του Δήμου Ωρωπού και της Ανατολικής Αττικής.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
  1. Προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να επανεξεταστεί η κατανομή των μαθητών ανά τάξη στο 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού συνυπολογίζοντας και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
  2. Προτίθεστε να τοποθετήσετε άμεσα το απαραίτητο ανά ειδικότητες εκπαιδευτικό προσωπικό όπως αυτό θα προκύψει από την ορθή κατανομή των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου σε τέσσερις τάξεις;     
                                                                                                     -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πρόταση θεμάτων να τεθούν ως έκτακτα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου 2013


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Α Ι Τ Η Σ ΗΠΡΩΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Απόφαση έγκρισης πληρωμής συμβεβλημένου συνεργείου για την εργασία και τα ανταλλακτικά της επισκευής και συντήρησης έως σήμερα των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζω ότι μετά την απόφαση του Δ.Σ. και την έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευής οχημάτων» δεν τηρούνται τα αναγραφόμενα στη σύμβαση για τον τρόπο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων προς το συνεργείο, αγνοώντας την Επιτροπή γνωμοδότησης συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων.  Δεν τηρείται επίσης η διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων που η επιτροπή έχει καταθέσει γι΄αυτό το σκοπό.

Διαπιστώνοντας ότι τα οχήματα και μηχανήματα που έχουν συντηρηθεί και επισκευασθεί ή επισκευάζονται έως σήμερα είναι αρκετά ,  περίπου 80.  Το συνεργαζόμενο συνεργείο δεν έχει πληρωθεί μετά την παράταση της σύμβασης, η δε επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο της οφειλής.  Αυτό είναι γνωστό στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της πληρωμής των οφειλών έως σήμερα.

Από την επομένη του Συμβουλίου να τηρηθούν από όλους τα αναγραφόμενα στη σύμβαση και να συμπληρώνονται τα έντυπα της επιτροπής συντήρησης οχημάτων/μηχανημάτων. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη.

Οι έκτακτες περιπτώσεις θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ανάλογα και τηλεφωνικά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγ. 1 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/1999,  δεν επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο, που μετέχει σε γνωμοδοτικό όργανο.
Ο λόγος γίνεται για το μέλος της Επιτροπής κ. Τοπουζίδη Δημήτριο ο οποίος ως προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης γνωμοδοτεί και υπογράφει για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων.  Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Επιτροπή που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να αντικατασταθεί  με απόφαση του Δ.Σ. ο κ. Τοπουζίδης από το αναπληρωματικό μέλος κ. Λάτσα Σταμάτη ως τακτικό και να διενεργηθεί εκ νέου κλήρωση για τον αναπληρωματικό.


ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υπενθυμίζω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο 5/8/2013 σας ενημέρωσα  ότι υπογράψαμε πρακτικό για πρώτη φορά ως επιτροπή για την αγορά ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου και ότι η μία εκ των δύο προσφορών ήταν από κατάστημα εκτός Δήμου.  

Την 8/11/2013 ήρθε στην επιτροπή για υπογραφή πρακτικό γνωμάτευσης επιθεώρησης και επισκευής οχήματος να αποφασίσει για την ανάθεση προμήθειας ελαστικών με απόφαση 305/14-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής έχοντας συνημμένα τρεις προσφορές.

Οι δύο απορριπτέες προσφορές είναι από καταστήματα πώλησης ελαστικών εκτός Δήμο Ωρωπού. 

Για το λόγο ότι οι προσφορές δεν ήταν όλες από καταστήματα του Δήμου μας πρότεινα να μην υπογράψει η Επιτροπή αλλά να αποφασίσει το Δ.Σ.

Προσωπική πρόταση προς το Δ.Σ. να παρθούν νέες προσφορές από το σύνολο των καταστημάτων εμπορίας ελαστικών του Δήμου μας και είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος θα ωφεληθεί με μεγάλο ποσοστό κέρδους.


 Λέκκας Βασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 14η  Νοεμβρίου  2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την ΜΠΕ της δραστηριότητας  (Διαλογή,
   Μεταφόρτωση,   Επεξεργασία, Αξιοποίηση Βιομηχανικών  Στερεών Αποβλήτων) στη θέση Μπάθεζα
   της Δημοτικής     Κοινότητας Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.
2-Συγκρότηση αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων-κυρώσεων των Καταστημάτων
   Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Ωρωπού.
3-Λήψη απόφασης για την συμμετοχή  του Δήμου Ωρωπού, μέσω του ΕΔΣΝΑ στο επιχειρησιακό
    πρόγραμμα << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >> 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ.
4-Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στην τουριστική έκθεση “PHILOXENIA 2013” στη
   Θεσσαλονίκη.
5-Έγκριση  10ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
6-Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη
    υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και Δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
7-Έγκριση τροποποίησης της μελέτης με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές
   Ωρωπού και Δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου" λόγω εξαιρέσεως της περιοχής του πρώην
   πρατηρίου υγρών καυσίμων ΕΚΟ επί της Λ. Χαλκουτσίου Ωρωπού.
8-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αντικατάσταση βελτίωση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Πολυδενδρίου"
9-Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη
    αποχέτευσης Καπανδριτίου"
10-Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του    εξωτερικού δικτύου  ύδρευσης Δήμου Αυλώνα"
11-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Δήμου
      Αυλώνα».
12- Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
13-Διάθεση μέρους από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις σχολικές Επιτροπές για κάλυψη
      λειτουργικών δαπανών και συντήρηση σχολικών κτιρίων  έτους 2013
14-Αποδοχή ποσού 21.313,67€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για  κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς
      μαθητών .
15- Έγκριση  13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
16-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος
      &Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.
17-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
      Σκάλας Ωρωπού.
   
                                                Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                 Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Ειδική Δημόσια   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 14η Νοεμβρίου  2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού έτους 2014.
      2-Έγκριση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ωρωπού  έτους 2014.


                                             Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την παροχή της Υπηρεσίας
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου
Ωρωπού»
2. Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014
3. Λήψη απόφασης για την αιτιολογική έκθεση επί του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2014.
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και
αναπλήρωσή της
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Κοινή Σύσκεψη Δυναμικής Πολιτείας - ΔΗΣΩ


Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Καπανδρίτι η πρώτη κοινή σύσκεψη του επικεφαλής Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου και των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας της ΔΗΣΩ, με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ωρωπού, Γιώργο Γιασημάκη και με αντιπροσωπεία στελεχών της δημοτικής παράταξης Δυναμική Πολιτεία.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αναλυθούν τρέχοντα ζητήματα, να καθοριστεί η στάση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων των δύο παρατάξεων, η μέθοδος ανάδειξης θεμάτων και πρωτοβουλιών του νέου δημοτικού σχήματος και οι κινήσεις που θα γίνουν προκειμένου οι κάτοικοι και των 11 χωριών του Δήμου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και το σχέδιο της νέας αυτοδιοικητικής παράταξης.

Για τους σκοπούς αυτούς και για τον καλύτερο δυνατό λειτουργικό και αποδοτικό συντονισμό των στελεχών της  Δυναμικής Πολιτείας και της ΔΗΣΩ αποφασίστηκε η δημιουργία συντονιστικών ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν και την τεκμηρίωση των θέσεων του συνδυασμού.   

Το νέο καταστατικό της ΔΗΣΩ

Το νέο καταστατικό της ΔΗΣΩ όπως το τροποποίησε το Έκτακτο Συνέδριο της παράταξης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» 

«ΔΗ.Σ.Ω»

Προοίμιο
Ο νέος Δήμος Ωρωπού χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του έκταση, την ανομοιογένεια του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, την πολυδιάσπαση της χωρικής του ενότητας, την μεγάλη ποικιλομορφία των προβλημάτων, την εκ πρώτης όψεως διαφορετικότητα στο μοντέλο αναπτυξιακής λογικής που μπορεί να εφαρμοστεί στην κάθε περιοχή ξεχωριστά και εν τέλει στον Δήμο συνολικά. Η πραγματικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ενδοδημοτικές συγκρούσεις, σε εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών του δήμου, γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί μοιραίο στην λειτουργία, την ανάπτυξη και την πορεία του Δήμου και του πληθυσμού στη νέα εποχή που εκ των πραγμάτων δημιουργεί ο Καλλικράτης.
Προκειμένου να αποφευχθεί η αντιπαραγωγική και ολέθρια αυτή εξέλιξη οφείλουμε κατ’ αρχάς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας εμείς οι κάτοικοι του Αυλώνα, των Αφιδνών, του Καλάμου, του Καπανδριτίου, της Μαλακάσας, του Μαρκόπουλου, των Νέων Παλατίων, του Πολυδενδρίου, της Σκάλας Ωρωπού, του Συκαμίνου, του Ωρωπού. Πρέπει να κατανοήσουμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, να τα ιεραρχήσουμε, να συνεργαστούμε για την επίλυσή τους. Οφείλουμε να οραματιστούμε και να δουλέψουμε για το κοινό μας μέλλον, να αποφασίσουμε όλοι μαζί την αναπτυξιακή μας πορεία, να θέσουμε όλοι μαζί τους όρους και τις προϋποθέσεις για το νέο Δήμο του Ωρωπού. Οφείλουμε να εργαστούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, ο καθένας από την θέση του και σύμφωνα με τις δυνατότητές του καθορίζοντας το παρόν και το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Με δύο λόγια ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ οφείλουμε πρώτα να ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ξεπερνώντας όσα μας χωρίζουν και αναδεικνύοντας όσα μας ΕΝΩΝΟΥΝ, ξεπερνώντας τις παλιές διαχωριστικές γραμμές (ιδεολογικές ή τοπικές) και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ως μέρος ενός μοναδικού στην Ελλάδα συνόλου.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» θέτει ως θεμέλιο ανάπτυξης του νέου Δήμου την Συνεννόηση και την Ενότητα.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΙΔΡΥΣΗ -ΑΞΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ

Η Δημοτική Παράταξη ονομάζεται «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ», στο παρόν θα αναφέρεται «ΔΗ.Σ.Ω.»

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ
Η παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» έχει έδρα τον Ωρωπό Αττικής (Καπανδρίτι).
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΜΒΛΗΜΑ
 Το έμβλημα της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι ως εξής: αποτελείται ως προς το αριστερό μέρος από ένα περίπου ρόμβο, ο οποίος στο άνω μέρος είναι πράσινος και στο κάτω μέρος μπλε και απεικονίζει στο κέντρο τρία πράσινα αειθαλή δένδρα έμπροσθεν των οποίων υπάρχει ένα σπίτι χρώματος πορτοκαλί, στο δε δεξιό μέρος του εμβλήματος υπάρχει το όνομα του συνδυασμού. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι: πράσινο, πορτοκαλί, μπλε.
Το όνομα και το έμβλημα της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να αλλάξει μόνο με απόφαση του Συνεδρίου της «ΔΗ.Σ.Ω.» με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των συνέδρων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ
Η λειτουργία της «ΔΗ.Σ.Ω.» στηρίζεται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, στην ανανέωση προσώπων, την αντιπροσωπευτικότητα απόψεων και φύλων, στην εναλλαγή των εκπροσώπων, στη συλλογική ηγεσία και τη δημόσια διαβούλευση.
Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας με παράλληλο σεβασμό όλων των απόψεων.
׃
Σκοποί  της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι
1.      η έκφραση κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει στα πλαίσια οργανωμένης δημόσιας διαβούλευσης για την επίτευξη των πολιτικών-κοινωνικών στόχων που θέτει η «ΔΗ.Σ.Ω».
2.      η υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης ως μέρος του κοινωνικού κράτους.
3.      η μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιμέρους κοινωνικής ομάδας: νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες / μητέρες, ΑΜεΑ, αθλητές, άποροι
4.      η προαγωγή του εθελοντισμού, ως θεσμού κοινωνικής ευθύνης
5.      η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης στην πράξη.
Ειδικότερα  οι στόχοι της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι:
  1. Ανάδειξη του Δήμου Ωρωπού σε κοινωνικό θύλακα προστασίας των κατοίκων, μέσα από δράσεις κοινωνικής πολιτικής κυρίως για τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η ενίσχυση των Δημοτικών Κοινωνικών Πολιτικών προς την τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ – Βοήθεια στο Σπίτι) τη νεολαία (γραφείο σταδιοδρομίας) τους άπορους – άστεγους – τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (Δημοτικοί Ξενώνες) θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της «ΔΗ.Σ.Ω.», Η φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ, και ιδίως των παιδιών, ώστε να μην βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινωνικά και καθημερινά δρώμενα αποτελούν τον πυρήνα της δράσης της «ΔΗ.Σ.Ω.».
2.      Η πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων που θα στηρίζονται στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτερήματα του Δήμου Ωρωπού. Η ισόρροπη ανάπτυξη και των 11 χωριών που συναποτελούν το Δήμο, μέσα από Δημοτικούς Οργανισμούς (πχ Αμφιάρειο Φεστιβάλ) που θα λειτουργούν ως «ομπρέλες» για την πραγματοποίηση δράσεων. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα διατίθενται κατά προτεραιότητα σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής ώστε όλοι οι κάτοικοι να ωφελούνται κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο από την ανάπτυξη.
3.      Η δραστηριοποίηση για την εκπόνηση έργων πνοής και μακροχρόνιας ανάπτυξης (πχ Διάνοιξη Βόρειου Παραλιακού Οδικού Άξονα) που θα επιτρέψουν την ανάδειξη του Ωρωπού και εν γένει της Βόρειας Αττικής σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό με την ενοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των Αρχαιολογικών – Ιστορικών και Πολιτιστικών Κέντρων της Βόρειας Αττικής (Αμφιάρειο – Αφίδναι – Ραμνούντα – Μαραθώνιος Τύμβος) χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διάνοιξη του οδικού άξονα Ωρωπού – Αγίων Αποστόλων Καλάμου – Βαρνάβα – Γραμματικού – Μαραθώνα – Νέας Μάκρης θα δημιουργήσει ένα νέο παραλιακό μέτωπο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και εξέχουσας οικονομικής διεξόδου για τους κατοίκους της Βόρειας Αττικής με νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας
4.      Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία, την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της θάλασσας, του βουνού, του ποταμού και της λίμνης του Δήμου. Οι τέσσερις πυλώνες ζωής για τον Δήμο του Ωρωπού είναι η θάλασσα του Ευβοϊκού, η Πάρνηθα, ο Ασωπός ποταμός και η Λίμνη του Μαραθώνα. Η διαχείριση του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας να γίνεται από τον Δήμο του Ωρωπού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
5.      Η δημιουργία Κέντρων Εθνικού και Παγκόσμιου ενδιαφέροντος που θα βασίζονται στην ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου μας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάδειξη του Αγίου Μερκουρίου ως ετήσιο Παγκόσμιο Κέντρο Αρβανίτικου Πολιτισμού και η ίδρυση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αρβανίτικου Πολιτισμού, που θα μπορούν να προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
  1.  Η ανάδειξη του προαστιακού σιδηροδρόμου ως βασικό μέσο μεταφοράς των πολιτών του Δήμου, θεωρείται βασική προτεραιότητα της «ΔΗ.Σ.Ω.».  Αυλώνα – Αφίδναι – Σφενδάλη- Αγ. Θωμάς οι Προαστιακοί Σταθμοί που θα προωθήσουμε την σύνδεσή τους με δημοτική συγκοινωνία με όλους τους οικισμούς του Δήμου.
  2.  Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η χρήση τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον, καθώς και η προσπάθεια για αναβαθμισμένη ηλεκτρονική οργάνωση του Δήμου θα αποτελούν άμεσες προτεραιότητες της «ΔΗ.Σ.Ω.».
  3. Η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα από θεσμικά όργανα ώστε να προωθηθεί η προσπάθεια για την μετατροπή των παλαιών φυλακών του Ωρωπού σε Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  4. Ολοκλήρωση των Σχεδίων Πόλεως ώστε να καθοριστούν τα νέα και οριστικά όρια των οικισμών του Δήμου. Απόλυτη προστασία του πραγματικού δασικού και γεωργικού πλούτου του Δήμου. Μεγάλα προγράμματα αναδάσωσης των καμένων δασικών εκτάσεων του Δήμου. Ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων πυροπροστασίας και άμεσης επέμβασης σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πλήρης πυροσβεστική υπηρεσία πλησίον του Δήμου, με πλήρη και επαρκή στελέχωση και με πεζοπόρα τμήματα που θα μπορούν να επέμβουν από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης πυρκαγιών.
  5. Στήριξη του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου και κυρίως των νέων αγροτών, ενημέρωση από γραφείο του Δήμου για τα νέα προγράμματα, συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για εναλλακτικές καλλιέργειες, μέτρα για την προστασία των εισοδημάτων του και αναζήτηση τρόπων διευκόλυνσης για προσέγγιση νέων αγορών, προώθηση των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και ξένη αγορά, προϊόντα με ονομασία προέλευσης και στήριξη για τον ποιοτικό ανταγωνισμό των προϊόντων μας. Στήριξη της Αλιείας με οργανωμένα δίκτυα προώθησης των αλιευμάτων, συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για την διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και δράσεις ώστε τα αλιεύματα του Ωρωπού να έχουν ζήτηση ως ασφαλή και ελεγχόμενα προϊόντα στις αγορές.  

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΔΗ.Σ.Ω.» εκτός από την συμμετοχή και τη δράση της στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, μπορεί να αναπτύσσει ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, κάθε μορφής, στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

- Συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με επαγγελματικές οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα ή εκπρόσωπο κοινωνικής ομάδας για κοινή συνεργασία ή δράση και για τη διαμόρφωση αλλά και την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της.

- Αντιμετώπιση, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο ή ένδικο μέσο για προσβολή κάθε είδους διατάξεων και αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων παρ’ οιουδήποτε προερχομένων και ιδίως από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς, που είτε αλλοιώνουν, υποβαθμίζουν, βλάπτουν, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά και παραδοσιακά μνημεία, είτε υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής, είτε βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρωπού. 

- Συγκρότηση από την Συντονιστική Γραμματεία ή τη Γενική Συνέλευση επιτροπών μελέτης, επεξεργασίας και προώθησης θεμάτων, που άπτονται των σκοπών της «ΔΗ.Σ.Ω.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΜΕΛΗ-ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ
1. Μέλος της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να είναι κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, που διαμένει ή κατάγεται από το Δήμο Ωρωπού, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, εφόσον δέχεται τη Διακήρυξη Αρχών και το Καταστατικό της. Επιπλέον μέλος μπορεί να γίνει όποιος/α εγνωσμένα έχει προσφέρει υπηρεσίες προς την παράταξη ή την Πόλη κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και της Σ.Γ.
2.Για να γίνει κάποιος/α μέλος της «ΔΗ.Σ.Ω.» πρέπει να προταθεί από δύο ήδη μέλη αυτής, να  υποβάλλει αίτηση προς την Συντονιστική Γραμματεία υπογεγραμμένη από τα δύο προτείνοντα μέλη και να εγγραφεί στο μητρώο των μελών της. Οι αιτήσεις των νέων μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.» υπόκεινται σε έγκριση από την Συντονιστική Γραμματεία και τον Πρόεδρο της ΔΗ.Σ.Ω.
3.Κάθε εγγεγραμμένο στην παράταξη μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Συνέδρια της «ΔΗ.Σ.Ω.», έχει δικαίωμα αναφοράς και κατάθεσης προτάσεων στα όργανα της παράταξης, τα οποία υποχρεούνται να του απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
4. Κάθε εγγεγραμμένο στην «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Παράταξης, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της Παράταξης για τουλάχιστον (3) μήνες πριν της ανάδειξής του, με εξαίρεση την υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.» και του υποψήφιου Δημάρχου κατά τις επερχόμενες κάθε φορά αυτοδιοικητικές εκλογές, που λόγω της αυξημένης ευθύνης επιβάλλεται το υποψήφιο μέλος να είναι εγγεγραμμένο στη «ΔΗ.Σ.Ω.» τα δύο (2) τελευταία έτη.
5. Κάθε εγγεγραμμένο στη «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος υποχρεούται να τηρεί τις αρχές και το καταστατικό της παράταξης. Αντίθετες συμπεριφορές και πράξεις ελέγχονται από τον Πρόεδρο και την Συντονιστική Γραμματεία οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν αναλόγως τις ακόλουθες κυρώσεις: Παρατήρηση – Προσωρινή Αναστολή της Ιδιότητας Μέλους - Διαγραφή.
Η διαγραφή αποφασίζεται από την Συντονιστική Γραμματεία με την πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.
Κάθε εγγεγραμμένο στην «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τις τακτικές και έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τα όργανα αυτής.
8.  Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, πολιτική και οικονομική θέση.
9. Τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε άλλη δημοτική παράταξη. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια άλλης παράταξης ή δραστηριοποίηση υπέρ άλλων παρατάξεων σημαίνει αυτομάτως διαγραφή τους από την «ΔΗ.Σ.Ω.»
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
1.   Τα Όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι ο Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση και η Συντονιστική Γραμματεία η οποία αποτελείται από έντεκα μέλη.
Για θέματα καθημερινής διαχείρισης της Παράταξης τεκμαίρεται αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου και της Συντονιστικής Γραμματείας
2.      Στα πολυπρόσωπα όργανα, κάθε φύλο εκπροσωπείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες υποψηφιότητες. Δικαίωμα εκλογής στα όργανα της Παράταξης έχουν μόνο τα μέλη της και μέχρι 3 θητείες.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
1.    Ανώτατο  Όργανο  της «ΔΗ.Σ.Ω.»,   είναι  το Συνέδριο, όπου διατυπώνονται και αποφασίζονται οι θέσεις της Παράταξης σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της πόλης μας, καθώς και οι αρμοδιότητες, οι κατευθύνσεις και τα καθήκοντα των Οργάνων της «ΔΗ.Σ.Ω.». Στο Συνέδριο αποφασίζεται η εκλογική παρουσία της Παράταξης ενώ δύναται να εξουσιοδοτηθεί η Γ.Σ. για να αναλύσει και να διευκρινίσει την εκλογική στάση ή θέση της παράταξης
2.      Το Συνέδριο διεξάγεται τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια, ή έκτακτα όταν προκύψουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πόλη, αλλά και την λειτουργία της Παράταξης μας κατόπιν προτάσεως της Σ.Γ. και εγκρίσεως αυτής από τον Πρόεδρο.
3.     Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο εκλέγεται με ανάταση του χεριού, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της ΔΗΣΩ.
4.      Στο Συνέδριο γίνεται ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα, τις θέσεις της «ΔΗ.Σ.Ω.» και την πολιτική και αυτοδιοικητική συγκυρία, ενώ σε αυτό λογοδοτούν όλα τα καταστατικά όργανα της Παράταξης.
5.           Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που ψηφίζουν με ανάταση του χεριού.
6.   Στο Συνέδριο αποφασίζονται ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, έπειτα από πρόταση του Προέδρου και της Συντονιστικής Γραμματείας και έγκρισή τους.
7.      Στο Συνέδριο εκλέγεται ο Πρόεδρος της «ΔΗ.Σ.Ω.». Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα, εφόσον είναι μέλος της παράταξης τα τελευταία τουλάχιστον (3) έτη.
8.      Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει το 50%+1, επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας  η ψηφοφορία μεταξύ των 2 πρώτων. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα ψηφοδέλτια.
9.  Στο Συνέδριο εκλέγονται και τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας. Η εκλογή των μελών των ως άνω οργάνων μπορεί να γίνει δια ανατάσεως της χειρός, εφόσον υπάρχει συναίνεση του Προεδρείου του Συνεδρίου.
10.  Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν υπάρχει μία μόνο υποψηφιότητα.
11.  Η Συντονιστική Γραμματεία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύνεδρος ψηφίζει μέχρι έξι  (6) υποψηφίους για την Συντονιστική Γραμματεία.
12.  Έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται με απόφαση του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.» και με σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Γραμματείας
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.».  εγκρίνει ή τροποποιεί τον Οικονομικό Απολογισμό της και το Πρόγραμμα Δράσης της «ΔΗ.Σ.Ω.», σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου και τις γενικές αρχές και τους σκοπούς της παράταξης. Μπορεί να αποφασίζει την στρατηγική και τακτική παρουσία της Παράταξης στα δημοτικά ζητήματα καθώς και την εκλογική παρουσία της, κατόπιν απόφασης του Συνεδρίου και εξουσιοδότησής του.  

2.Η Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο. Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Σ.Γ. ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών της.

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τη Σ.Γ., η οποία και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων στη Γ.Σ. μελών.

4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντες το 50%+1 των ταμειακώς εντάξει μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε μια βδομάδα, την ίδια ώρα και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Το προεδρείο της Γ.Σ. αποφασίζει και τηρεί την διαδικασία και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά.

6. Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών της. Στη Γ.Σ. μπορούν να προσκαλούνται από την Ε.Γ., σε ειδικές περιπτώσεις και να συμμετέχουν, μη μέλη ως παρατηρητές/τριες, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1.Ο Πρόεδρος αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Παράταξη με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Γραμματείας.
2.  Ο Πρόεδρος εκφράζει και εκπροσωπεί την Παράταξη σε όλες τις εκδηλώσεις και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Γραμματείας καθώς και της Δημοτικής Ομάδας. Εισηγείται θέματα στην Συντονιστική Γραμματεία, ασκεί τις αρμοδιότητες του στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου, όπως αυτές εξειδικεύονται από την Συντονιστική Γραμματεία και τη Γενική Συνέλευση.
3.       Η θητεία του Προέδρου διαρκεί τρία (3) έτη. Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ένα πρόσωπο το πολύ για τρεις (3) θητείες.
4. Για σοβαρά θέματα, ο Πρόεδρος συγκαλεί κατά την κρίση του σε κοινή σύσκεψη τη Δημοτική Ομάδα και την Συντονιστική Γραμματεία. Οι αποφάσεις που προκύπτουν είναι δεσμευτικές.

ΑΡΘΡΟ 10
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 

1. Η «ΔΗ.Σ.Ω.» διοικείται από την Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.), η οποία αποτελείται από έντεκα  μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.».
2. Η θητεία της Σ.Γ. είναι τριετής.  Η Σ.Γ. εκλέγεται, από το συνέδριο της Παράταξης, κάθε μέλος μπορεί να βάλει μέχρι έξι (6) σταυρούς. Εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία όσων ψηφίσουν. Αναπληρωματικά μέλη της Σ.Γ. είναι τα υποψήφια μέλη, που δεν εξελέγησαν.

3. Η ΣΓ εκλέγει τον Γραμματέα της και τον Ταμία της κατά την πρώτη της συνεδρίαση

4. Μέλος της Σ.Γ., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συνεχόμενες φορές από τις συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του μέλους. Τα αναπληρωματικά μέλη της Σ.Γ. αναπληρώνουν τα μέλη, που έχουν παραιτηθεί. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την Γενική Συνέλευση.

5. Η Σ.Γ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα μόνο όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο ή έκτακτα. Η Σ.Γ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της. Οι αποφάσεις στη Σ.Γ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στις συνεδριάσεις της Σ.Γ καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι δημοτικοί σύμβουλοι - μέλη της Παράταξης.

6. Οι συνεδριάσεις της Σ.Γ. είναι ανοιχτές και έχουν δικαίωμα να τις παρακολουθήσουν τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» ή άλλοι/ες μη μέλη αφού κληθούν από τη Σ.Γ χωρίς διαίωμα ψήφου.
Η Σ.Γ. τηρεί το Μητρώο των Μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.», το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, και το Βιβλίο Ταμείου.
7. Η Σ.Γ. υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου, έχει την ευθύνη για την λειτουργία της Παράταξης και την ανάπτυξη των θέσεων της «ΔΗ.Σ.Ω.» σε όλα τα επίπεδα, στους κοινωνικούς χώρους και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Η  Συντονιστική Γραμματεία αποφασίζει την εισήγηση προς το Συνέδριο ενδεχόμενων  τροποποιήσεων  του Καταστατικού, έπειτα από πρόταση του Προέδρου και έγκρισή αυτής.
9.  Η Σ.Γ. εξειδικεύει την γενικότερη πολιτική της «ΔΗ.Σ.Ω.» σε διάφορους τομείς, π.χ. περιβάλλον - πρόνοια - αθλητισμός - πολιτισμός κ.λπ.
10.  Η Σ.Γ. συγκροτεί τομείς πολιτικής, καθώς και άλλα επικουρικά όργανα, μετά από εισήγηση του Προέδρου στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.». 
11. Η Σ.Γ. εξειδικεύει τις αποφάσεις του Συνεδρίου, καθώς και τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές δραστηριότητες της Παράταξης, αναλύει την πολιτική και αυτοδιοικητική συγκυρία και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την παρουσία της Παράταξης στους κοινωνικούς χώρους.
12.   Την ευθύνη για την ομαλή και τακτική λειτουργία της Σ.Γ έχει ο Πρόεδρος της «ΔΗ.Σ.Ω.» και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1.      Το Συνέδριο εκλέγει τον υποψήφιο Δήμαρχο τουλάχιστον (6) έξι μήνες πριν τις εκλογές και αποφασίζει για τη στάση της «ΔΗ.Σ.Ω.» στις εκλογικές αναμετρήσεις. Για την συμμετοχή μέλους της Παράταξης στην εκλογή υποψηφίου Δημάρχου ως υποψήφιος, πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον (2) δύο χρόνια πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.
2.      Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για την θέση του υποψηφίου Δημάρχου υποβάλλονται στο Προεδρείο του Συνεδρίου κατά την έναρξη των διαδικασιών αυτού.
3.      Η απόφαση για τον ή την υποψήφια Δήμαρχο παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% + 1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.

4.      Για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Δημάρχου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Προέδρου της παράταξης ή μέλους σε κάποια από τα όργανα αυτής.

5.      Εφόσον αποφασιστεί η μη αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, μπορεί να προκριθεί η συνεργασία της παράταξης με άλλη δημοτική παράταξη. Η συνεργασία γίνεται πάντοτε σε επίπεδο παράταξης και την ευθύνη των διεργασιών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Πρόεδρος και η Σ.Γ.

6.      Η τελική απόφαση για τις συνεργασίες λαμβάνεται από το Συνέδριο ή την Γ.Σ. εάν υπάρχει εξουσιοδότηση του Συνεδρίου προς αυτό, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και της Συντονιστικής Γραμματείας. Δεν υφίσταται συνεργασία αν δεν κατοχυρώνεται το όνομα της Παράταξης στον τίτλο του εκλογικού συνδυασμού. 


ΑΡΘΡΟ 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. Η Δημοτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Συμβούλους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία των θέσεων της «ΔΗ.Σ.Ω.» στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Η Δ.Ο. σχεδιάζει μέσα από διάλογο και επεξεργασία τα θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
2. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Ομάδας εκτός αν έχει οριστεί αναπληρωτής του.
3. Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας καταθέτουν τις απόψεις τους και ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με βάση την αρχή του σεβασμού της πλειοψηφίας που διαμορφώνεται στα αντίστοιχα Όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.» Η διαφορετική έκφραση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι σεβαστή, αλλά δεν θα πρέπει να συγκρούεται με τις βασικές αρχές, τη Διακήρυξη και τις θέσεις της «ΔΗ.Σ.Ω.». Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις τα μέλη που συγκρούονται με τις επιλογές της Παράταξης σε θέματα μεγάλης σημασίας, αντιμετωπίζουν κυρώσεις από την Συντονιστική Γραμματεία, ενώ με εισήγησή του, ο Πρόεδρος μπορεί να προκαλέσει την αποχώρησή τους από τη Δημοτική Ομάδα.
4. Η Δημοτική Ομάδα δικαιούται να απευθύνεται και να επικουρείται από τα όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.», ενώ υποχρεούται να λογοδοτεί αρμοδίως σε αυτά όταν της αιτηθεί από αυτά.

5. Σε περίπτωση συνεργασίας οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΗ.Σ.Ω. λειτουργούν στο πλαίσιο του ευρύτερου συνδυασμού, αφού προηγουμένως έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Σ.Γ. για την πολιτική τους παρουσία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΝΕΟΛΑΙΑ «ΔΗ.Σ.Ω.»
1. Το Συνέδριο εκλέγει από τα μέλη του την Γραμματεία Νεολαίας της «ΔΗ.Σ.Ω.» που διαθέτει εννέα εώς (9) μέλη. Εάν κριθεί σκόπιμο από το Συνέδριο μπορεί να υπάρξει εκλογή Γραμματέα Νεολαίας από επόμενη Γ.Σ. της Παράταξης. 
2.  Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Γραμματεία Νεολαίας έχουν τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» μέχρι τριάντα (30) ετών.
3. Η Γραμματεία Νεολαίας έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος για τη Νέα Γενιά και την ανάπτυξη δράσης για την Νεολαία.
4. Η Γραμματεία Νεολαίας έχει τον Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της, συντονίζει τη λειτουργία αυτής και εκπροσωπεί αυτή στην Ε.Γ.
5. Η Νεολαία είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.».

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και η επιλογή των προσώπων που θα αποτελέσουν τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους της «ΔΗ.Σ.Ω.» είτε με αυτόνομη , είτε με συνεργατική εκλογική παρουσία, αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Γραμματείας. Σε περίπτωση ετεροπροσωπίας υποψηφίου Δημάρχου και Προέδρου, όταν έχει αυτόνομη παρουσία στις εκλογές και οι δύο έχουν την ευθύνη συγκρότησης του ψηφοδελτίου.
Σε περίπτωση μη αυτόνομης καθόδου στις δημοτικές εκλογές η επιλογή των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων γίνεται από την Συντονιστική Γραμματεία με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
Όποιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αναδειχθεί δημοτικός σύμβουλος πρέπει υποχρεωτικά ή να είναι δημότης της πόλης ή να κατοικεί σε αυτή, ενώ, όπως είναι αυτονόητο, οφείλει να τηρεί τις αρχές και το καταστατικό της Παράταξης.
Άρθρο 15
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι οικονομικοί πόροι της παράταξης προέρχονται  από :
1. τις συνδρομές των μελών, η οποία ορίζεται ετησίως στο ποσό των πέντε (5) Ευρώ.
2. τις εκδηλώσεις της παράταξης
3. τις εκδόσεις
4. Οι ενισχύσεις φυσικών προσώπων προς τη «ΔΗ.Σ.Ω.» δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.000 Ευρώ το χρόνο και των νομικών προσώπων τις 6.000 Ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε 3 χρόνια με απόφαση της Συνεδρίου της παράταξης.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το καταστατικό της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να τροποποιηθεί από το Συνέδριο της «ΔΗ.Σ.Ω.» με την απόλυτη πλειοψηφία των Συνέδρων.
2.Το παρόν καταστατικό ισχύει από την ημέρα ψήφισής του στο Έκτακτο Συνέδριο της ΔΗ.Σ.Ω που διεξήχθη την 3-9-2013 και ανακαλεί κάθε προηγούμενη διάταξη.


ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΛΥΣΗ

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» διαλύεται μόνο με απόφαση του Συνεδρίου με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Μετά την διάλυσή της, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε Κοινωνικό Φορέα της περιοχής.