Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Απειλείται η δημόσια υγεία από την διαιώνιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Ασωπό

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
12294
Ημερομ.Κατάθεσης
27.06.13


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΚύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα του περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Ασωπό Ποταμό στον Ωρωπό (Αρ. Πρωτ. 2619/29.11.07, 6201/12.02.2008, 6458/25.09.08, 617/22.06.09 και 417/26.07.12), αφού παρά τις επαναλαμβανόμενες, σχεδόν εθιμοτυπικές, απαντήσεις που λαμβάνουμε για αντιμετώπιση του προβλήματος και αποκατάσταση του ποταμού και του υγροβιότοπου καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν πραγματοποιείται όλα αυτά τα χρόνια. Η μη παρέμβαση και η έλλειψη αποφασιστικότητας των διαδοχικών κυβερνήσεων για το οξύ αυτό πρόβλημα προκάλεσε πλέον και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ανοίγει πλέον ο δρόμος για αποζημιώσεις στους κατοίκους των Οινοφύτων και της ευρύτερης περιοχής όπου έχει διαπιστωθεί τρομακτική αύξηση των ασθενειών του καρκίνου. Οι αποζημιώσεις βέβαια δεν πρόκειται να αναστρέψουν τις συνέπειες στην υγεία αυτών των συμπολιτών μας που πραγματικά πληρώνουν με τη ζωή τους την διαιώνιση αυτού του εγκλήματος. Το πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού είναι όντως σύνθετο σίγουρα όμως δεν είναι άλυτο. Μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο οι σύγχρονες τεχνολογίες απορρύπανσης όσο και άμεσες παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω επιβάρυνση. Μια πρόταση που φέρεται να εξετάζετε επιτέλους είναι το σφράγισμα όλων των απολήξεων από τις βιομηχανίες και την ασφαλή μεταφορά των τοξικών ουσιών με βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις ασφαλούς διαχείρισης, ώστε να εκλείψει και η δυνατότητα παράνομων παροχετεύσεων σε αγωγούς που χρησιμοποιούν οι σύμφωνες με την περιβαλλοντική νομοθεσία επιχειρήσεις.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
  1. Πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε την διαιώνιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος στον Ασωπό αποτρέποντας αποτελεσματικά την συνέχιση παροχέτευσης στο ποτάμι με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο και τις υπόλοιπες τοξικές ουσίες που φθηνά ξεφορτώνονται οι επιτήδειοι;
  2. Πώς και πότε και ποιο περιβαλλοντικά ορθό σχέδιο απορρύπανσης θα εφαρμόσετε στον Ασωπό ώστε να αποκατασταθεί ο σημαντικός αυτός υγροβιότοπος που στερείται η ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων και του Δήμου Ωρωπού;                                                                                                               
-Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  


                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκάμινου στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00,  για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμου Φυλακών Ωρωπού»
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκάμινου»
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: « Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των οβριών στο Δήμο Ωρωπού»
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στη θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού»
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού»
6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού «Αποκομιδή- Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, κάδων, κοινόχρηστων χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού».
7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού»
8. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
10. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
12. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και επισκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Συκάμινου
14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού
ταχογράφου
15. Έγκριση δικαστικής δαπάνης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚ ΤΕΣΤ ΕΠΕ» κατόπιν αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας
16. Έγκριση αποζημίωσης κατόπιν απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας
17. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας της 10ης-6-2013 για την παραχώρηση απλής χρήσης του αιγιαλού.
18. Έγκριση της με αρ. 282/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Κολιμάτσης κατά Δήμου Ωρωπού)
19. Έγκριση της με αρ. 269/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Δοξανίδης κατά Δήμου Ωρωπού)
20. Έγκριση της με αρ. 281/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Ζώη κατά  Δήμου Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  18   Ιουνίου 2013  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού  πυρασφάλειας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας  έτους 2013 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωρωπού.
2. Ορισμός δύο(2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή κατ΄εφαρμογή του ν.3584/2007, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4018/2011 άρθρο 11 παρ.2
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2013 απόφασης το Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»
4. Έγκριση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ κατόπιν της υπ΄αριθμ. 16/2013 απόφασης του Δ.Σ.
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ.50/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος&Λειτουργίας Παιδικών& Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα «Έγκριση προϋποθέσεων  για την εγγραφή και διαγραφή νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς του  ν.π.δ.δ.»
6. Έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων
7. Έγκριση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης και τοποθέτησης ορίων γηπέδου για το έργο "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
8. Έγκριση Οριστικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
9. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα LIFE του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
11.  Μετάθεση χρόνου παράδοσης για την «προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού»
12.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 221/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Ωρωπού στη θέση ΑΛΩΝΙΑ στο αριθμ. 96 κληροτεμάχιο του Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού
13.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού της πρώην κοινότητας Μαρκοπούλου»
14.  Έγκριση της μελέτης  : « ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ »
15.Έγκριση οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού
16.Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
17.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012»
18.Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
19. Έγκριση εκμίσθωσης  δημοτικού ακινήτου  στον Οικισμό Μήλεσι της Τοπικής Κοινότητας Μαλακάσας.
20.Έγκριση επιχορήγησης του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία Μ.Α.Κ.Ι.Π. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 118/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
21.  Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στη θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού»
22.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκαμίνου»
23.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμου Φυλακών Ωρωπού»
24.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων στο Δήμο Ωρωπού»


                                   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                            Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Τι γίνεται με την κατασκευή του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ωρωπού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
11436
Ημερομ.Κατάθεσης
5.06.13
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα σχέδια έργων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ προβλέπεται η δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στο Συκάμινο προκειμένου αυτός να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Αυλώνα, του Συκαμίνου, της Σκάλας Ωρωπού, του Ωρωπού, της Μαλακάσας, του Μαρκόπουλου Ωρωπού, των Νέων Παλατίων και του Χαλκουτσίου στο Δήμο Ωρωπού.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου του βιολογικού καθαρισμού στο Συκάμινο και των αποχετευτικών δικτύων που απαιτούνται;
  2. Πότε εκτιμάτε ότι θα εξυπηρετούνται συνολικά οι κάτοικοι του Αυλώνα, του Συκαμίνου, της Σκάλας Ωρωπού, του Ωρωπού, της Μαλακάσας, του Μαρκόπουλου Ωρωπού, των Νέων Παλατίων και του Χαλκουτσίου στο Δήμο Ωρωπού με σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα και βιολογικό καθαρισμό;    
                                                                                               -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Εξέλιξη του έργου σύνδεσης του Καπανδριτίου στο Δήμο Ωρωπού με την Ψυτάλλεια

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
11321
Ημερομ.Κατάθεσης
3.06.13


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, το Καπανδρίτι ανήκει στους οικισμούς που πρόκειται να συνδεθούν με το βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας. Το έργο της χρηματοδότησης των δικτύων αποχέτευσης για το Καπανδρίτι έχει κατατεθεί και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη των απαραίτητων αυτών έργων υποδομής;
  2. Πότε εκτιμάτε ότι θα εξυπηρετούνται συνολικά οι κάτοικοι του Καπανδριτίου στο Δήμο Ωρωπού με σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα και θα έχουν συνδεθεί με την Ψυτάλλεια;    


 -Ο-
ΕΡΩΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εξέλιξη του έργου κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στον Κάλαμο στο Δήμο Ωρωπού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
11320
Ημερομ.Κατάθεσης
3.06.13


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα σχέδια έργων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ προβλέπεται η δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στον Κάλαμο προκειμένου αυτός να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου του βιολογικού καθαρισμού στον Κάλαμο και του αποχετευτικού δικτύου που απαιτείται;
  2. Πότε εκτιμάτε ότι θα εξυπηρετούνται συνολικά οι κάτοικοι του Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων στο Δήμο Ωρωπού με σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα και βιολογικό καθαρισμό;    -Ο-
ΕΡΩΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΔΗΣΩ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ

Επανειλημμένα η ΔΗΣΩ έχει τοποθετηθεί και έχει καταθέσει προτάσεις για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας στο Καπανδρίτι και την εξασφάλιση ύπαρξης μόνιμου ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διασφαλίζονται πλήρως στο Δήμο μας ιδιαίτερα σήμερα που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας.
Η εξυπηρέτηση από το δημοτικό ασθενοφόρο 60 περιστατικών σε διάστημα περίπου ενός μήνα λειτουργίας του, αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού έχουν ανάγκη την ύπαρξη του ασθενοφόρου σε μόνιμη βάση. Το γεγονός αυτό επιβάλλει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για την εξασφάλιση συνεργασίας με το ΕΚΑΒ.
 Η πρόταση της δημοτικής αρχής για ετήσια σύμβαση με εταιρία για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης του ασθενοφόρου με κόστος 147.000 € το χρόνο, μας προβληματίζει κυρίως για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στην σύμβαση υποχρέωση της εταιρείας για στελέχωση του ασθενοφόρου σε 24ωρη βάση αλλά μόνο σε 16ωρη βάση.

 Η ΔΗ.Σ.Ω.  με την επικεφαλή της κα Βαρνάβα Ελένη, ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή την στελέχωση του ασθενοφόρου από το ΕΚΑΒ, με την προϋπόθεση από την στιγμή που το ασθενοφόρο ανήκει στο Δήμο, αυτό να εδρεύει στον Ωρωπό και να καλύπτει το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου. Μια λύση που είναι εφικτή και επωφελής γιατί :
 α) θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κ.Υ. Καπανδριτίου,
 β) θα εξυπηρετούνται οι δημότες με ασφάλεια και το δυνατόν γρηγορότερα καθ όλο το 24ωρο .
 γ)  θα αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δήμο που μπορεί να διαθέσει τα χρήματα που θα εξοικονομήσει(147000ευρώ)  για άλλες ανάγκες των δημοτών.
Η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να υιοθετήσει την πρόταση μας αποδεικνύει ότι δεν επιλέγει τις βέλτιστες για τον Δήμο και του κατοίκους του λύσεις.
Η ΔΗΣΩ με πρωτοβουλία της επικεφαλής Ελένης Βαρνάβα επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες στελέχωσης του ασθενοφόρου του Δήμου, ο οποίος την διαβεβαίωσε ότι το ΕΚΑΒ μπορεί να στελεχώσει με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το ασθενοφόρο εφόσον συμφωνηθούν οι όροι συνεργασίας. Κατόπιν αυτής της διαβεβαίωσης η Ελένη Βαρνάβα ως δημοτική σύμβουλος απέστειλε σχετικό έγγραφο αίτημα προς την διοίκηση του ΕΚΑΒ προκειμένου να καθοριστούν οι όροι συνεργασίας και να κατατεθεί η σχετική πρόταση πλήρης σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Παράλληλα η Ελένη Βαρνάβα ανέλαβε πρωτοβουλία και επικοινώνησε με ιδιωτικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την στελέχωση ασθενοφόρων προκειμένου να ενημερωθεί για το κόστος χρέωσης ανάλογων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ιδιωτική αυτή έρευνα αγοράς προκύπτει ότι μπορούν να εξευρεθούν εταιρίες που αναλαμβάνουν την 24ωρη στελέχωση του ασθενοφόρου με κόστος 150.000 €, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενέργεια να προταθεί στο δημοτικό συμβούλιο σύμβαση για 16ωρη στελέχωση του ασθενοφόρου με κόστος 147.000 €, είναι στην καλύτερη περίπτωση βιαστική και πρόχειρη, ενώ εγείρονται σοβαρά πλέον ερωτήματα για την υπεύθυνη και χρηστή αξιοποίηση των πόρων του Δήμου Ωρωπού προς όφελος των κατοίκων.
Βαρνάβα Ελένη

Επικεφαλής ΔΗΣΩ