Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα, συμμετείχε στο 13ο σεμινάριο συμβουλευτικής και επιμόρφωσης αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Αττικής.
Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Ελένη Βαρνάβα κατά την ομιλία της στο σεμινάριο ως μια από τις λίγες γυναίκες επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας στους Δήμους της χώρας μας, υποστήριξε ότι:
1. Παρά το γεγονός ότι στα ψηφοδέλτια των τοπικών εκλογών είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ποσόστωσης συμμετοχής γυναικών ως υποψηφίων δημοτικών, περιφερειακών και τοπικών συμβούλων (πρέπει αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των υποψηφίων) οι γυναίκες που κατορθώνουν να εκλεγούν είναι ελάχιστες. Ειδικά δε σε επίπεδο ανώτερων θέσεων και θέσεων εξουσίας η παρουσία τους είναι ελάχιστη αφού μόλις 8 είναι οι γυναίκες Δήμαρχοι σε σύνολο 325, καμία γυναίκα δεν είναι Περιφερειάρχης και μόλις 11 είναι Αντιπεριφερειάρχες. 
2. Δυστυχώς οι περισσότερες γυναίκες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια δεν διεκδικούν με όλες τους τις δυνάμεις την εκλογή τους καθώς πολλές φορές υπεισέρχονται στις τοπικές κοινωνίες έμφυλα στερεότυπα και η πλειοψηφία των υποψηφιοτήτων γίνεται για τυπικούς λόγους συμπλήρωσης, λειτουργούν τρόπον τινά ως «υποψηφιότητες του περιθωρίου».
3. Εκατόν Πενήντα Ένας Δήμοι της χώρας μας έχουν υπογράψει την λεγόμενη Χάρτα Ισότητας των Φύλων και θεωρητικά έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που θέλουν την γυναίκα εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκτός της αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους Δήμους είναι και ο Δήμος Ωρωπού, ο οποίος πέρυσι αποδέχτηκε και υπέγραψε την συγκεκριμένη Χάρτα Ισότητας. Φαίνεται όμως ότι η αποδοχή και η συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στην Χάρτα Ισότητας ήταν απλώς επικοινωνιακή αφού καμία από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Δήμος μας δεν έχει υλοποιηθεί.   
4. Ως επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ στον Ωρωπό και με την σύμφωνη γνώμη του συνόλου της παράταξης ζητάμε από την δημοτική αρχή Ωρωπού να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες και συγκεκριμένα:
Α. Να καταρτιστεί άμεσα Πρόγραμμα Δράσης και να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ενημέρωση των κατοίκων, ανδρών – γυναικών – παιδιών, για την ισότητα των δύο φύλων,
Β. Να ιδρυθεί και να λειτουργήσει άμεσα Γραφείο Ισότητας στο Δήμο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, θα λειτουργεί συμβουλευτικά και θα αναλάβει την διασύνδεση του Δήμου με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προκειμένου υπό την αιγίδα της να αναπτύσσονται ενημερωτικές δράσεις στα χωριά μας
Γ. Να συγκροτηθεί άμεσα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελούμενη από τις γυναίκες δημοτικούς συμβούλους η οποία και θα αναλάβει την υλοποίηση των Προγράμματος Δράσεων που θα καταρτιστεί και θα φροντίσει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας του Δήμου.  

Είναι καιρός ο Δήμος Ωρωπού να περάσει σε πράξεις υιοθετώντας κάθε καλή πρακτική που αναπτύχθηκε σε άλλους Δήμους της χώρας. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την καθημερινότητα όλων μας δεν μπορούμε να μένουμε σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις όπως είναι μόνο η υπογραφή της Χάρτας Ισότητας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες, ειδικά σήμερα που τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι οξυμένα και προκαλούν και νέες εντάσεις και ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων.  

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Σ.Ω.


Το  Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού έκανε δεκτή την πρόταση της ΔΗΣΩ που είχε κατατεθεί από Μάρτιο του 2011 (Αρ. Πρωτ. 4736/2011) για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Καπανδρίτι ώστε να είναι κατά το δυνατόν ασφαλέστερη η μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καπανδρίτιου από και προς τα σπίτια τους.
Συγκεκριμένα ζητούσαμε να γίνουν μονόδρομοι στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου ώστε να μην επαναληφθεί το ατύχημα που συνέβη σε μαθητή του Νηπιαγωγείου ανταποκρινόμενοι στο απόλυτα λογικό αίτημα των γονέων.
Η συγκεκριμένη αυτή πρότασή  μας  είχε γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και κατόπιν σχετικής μελέτης της Τροχαίας Αθηνών τίθεται σε εφαρμογή έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.
Η υιοθέτηση της πρότασής μας διευκολύνει την κυκλοφορία και καθιστά πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις των μαθητών τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης στα σχολικά κτίρια.
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτή την εξέλιξη και την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στο λογικό αίτημα των γονέων του Καπανδριτίου.
Δεν μπορούμε όμως να μην αιτηθούμε και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών όταν υπάρχουν λογικά αιτήματα για την ικανοποίηση των αυτονόητων, όπως είναι οι προληπτικές παρεμβάσεις ασφάλειας για την μετακίνηση παιδιών στα σχολεία τους.

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος

Ματαίωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012


Σας ενημερώνουμε ότι η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 20ης Δεκεμβρίου 2012 με θέμα « Ψήφιση  προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013» δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω νέων οδηγιών που εκδόθηκαν με την αριθμ. οικ. 47490/18-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αφορά «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
2. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής του 0ήμου
3. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για το μοναδικό θέμα:

            « Ψήφιση  προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013»


                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 19η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
2.Επικαιροποίηση  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα δημοτικά τέλη.
3.Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ωρωπού.
4.Λύση της από  9/4/2008 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Καλάμου
5.Λύση της από 5/10/2012 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Αυλώνα
6.Έγκριση της υπ΄αριθ. 128/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα ¨ Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012¨
7.Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 385258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική
8.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού" (τοπ. νέων ιστών & φωτιστικών σωμάτων)
9.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012.
10.Έγκριση της  μελέτης  "Περίφραξη κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου"
11. Έγκριση αίτησης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα Jessica
12-Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 και Επιχειρησιακού Προγράμματος
13-Διαγραφές οφειλών
14-Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση φόρου τιμής στον Μεγάλο Έλληνα Αριστοτέλη Ωνάση

                                   
     Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης
Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκόπουλου, Ωρωπού, Νέων Παλατιών και
Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού»
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου : " Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου "Ωρωπού"
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συλλογής,
Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου
Ωρωπού»
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την αμοιβή τεχνικού για την
πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου του ιατρείου του Δήμου
7. Αποδοχή της με ΑΠ 27908/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.842 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση έφεσης.
8. Αποδοχή της με ΑΠ 27909/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.809 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση παρέμβασης.
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 885/5-12-2012 για παράσταση σε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Επικαιροποίηση των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν τα Δημοτικά Τέλη
11. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που έχουν σχέση με
τον καταλογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου, Τ.Α.Π.,
καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος των
φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν εισπράττει ο δήμος μας
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωρωπού

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο Ωρωπού στις  14 Δεκεμβρίου, 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30μ.μ., για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1.Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου «Οδική ασφάλεια μαθητών του Δήμου Ωρωπού»
2.Ανάπλαση βρύσης στον οικισμό του Καλάμου
3.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωρωπού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη ΔΚ Αφιδνών
3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
5. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του .ήμου και αναπλήρωσή της
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
8. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης ύδρευσης.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Άμεση χωροθέτηση του Υγροβιότοπου Ωρωπού και ένταξή του στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής


Στο Δήμο μας έχουμε ένα σημαντικό υγροβιότοπο ο οποίος όμως δεν χαίρει της προστασίας από την πολιτεία που θα έπρεπε, αφού δεν έχει ακόμα χωροθετηθεί και δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας.
Η «παράλειψη» αυτή θα έχει ως συνέπεια τα επόμενα χρόνια να μην μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προστασίας και ανάπτυξης, γεγονός που πέρα των άλλων συνεπειών θα έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή απαξίωσή του και την περαιτέρω εγκατάλειψη και υποβάθμισή του.
Η ΔΗΣΩ πιστεύει ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα ο Δήμος Ωρωπού και να υιοθετήσει την πρόταση που ήδη έχουμε καταθέσει για άμεση ολοκλήρωση της μελέτης χωροθέτησής του και ένταξής του στο νέο σχεδιαζόμενο Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας Οικοσυστημάτων Αττικής, ώστε μέσα από τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα να υπάρξουν οι κατάλληλες επιστημονικές προτάσεις και χρηματοοικονομικές μελέτες για την ανάδειξη, την προστασία και την περιβαλλοντική αξιοποίησή του.
Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να υιοθετήσει με απόφασή του την πρότασή μας και να διεκδικήσει άμεσα την προσθήκη και του υγροβιοτόπου του Ωρωπού στο νέο Φορέα, όπου ήδη προτείνεται για ένταξη ο Δρυμός της Πάρνηθας μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται εντός των εδαφικών ορίων του Δήμου μας και το Πάρκο Σχινιά.
Τέλος είναι απαραίτητο να συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο την ευρύτερη θεσμική συμμετοχή του Δήμου μας σε αυτόν το νέο Φορέα προκειμένου να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνατότητες στην προστασία του περιβάλλοντος ειδικά σε ότι αφορά τα χωριά μας.
Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από τόσο σημαντικά για το μέλλον μας θέματα.    

ΔΗΣΩ: «Να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για να διατηρήσουμε τις δομές ψυχικής υγείας»


Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένης Βαρνάβα, και του διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΗ Καπανδριτίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση φιλοξενίας και ψυχαγωγίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας – Οικοτροφεία μακράς παραμονής, Καλυψώ και Αλκυονίς, στο Καπανδρίτι.
Τόσο η Ελένη Βαρνάβα όσο και η εκπρόσωπος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ) υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργούν οι δύο δομές, Αντωνία Τορρένς, τόνισαν ότι ειδικά στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε τις δομές ψυχικής υγείας. Δυστυχώς τα οικονομικά προβλήματα επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία και οφείλουμε όλοι να δραστηριοποιηθούμε για να διατηρήσουμε τις δομές που ήδη υπάρχουν.
Η Ελένη Βαρνάβα μάλιστα τόνισε ότι «η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών συνανθρώπων μας προσδιορίζει τελικά και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα τύπου «Κολαστήριο Της Λέρου». Οφείλουμε όλοι ο καθένας με τις δυνάμεις του να υπερασπιστούμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, να ενισχύσουμε τις δομές ψυχικής υγείας που έχουν δημιουργηθεί και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας αιτία να απολέσουμε τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας».   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ),όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, και το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί  να  προσέλθετε   στην ειδική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στις 21 Δεκεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού -Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) με μοναδικό θέμα « Απολογισμός  πεπραγμένων  Δημοτικής Αρχής  έτους 2011»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 7 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε

απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
4. Εξώδικος Συμβιβασμός για καταβολή ποσού 1199,87 Ευρώ μετά από την 24504/2012
αίτηση για εξώδικο συμβιβασμό του Γεώργιου Τσαουσίδη
5. Εντολή σε δικηγόρο για την παράσταση στο ακροατήριο του ΑΠ την 11-12-2012 κατά
τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 3378/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 18-12-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Παντελίδης κατά Δήμου "Ωρωπού - εργατικές διαφορές)
7. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 10-12-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Hatkar Service AE κατά
Δήμου "Ωρωπού)
8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων
του Δήμου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι ΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 3 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου "Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου "Ωρωπού»
2. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
3. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Οικισμού Μαρκοπούλου, τμήματος παραλίας Μαρκοπούλου, Ν. Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
4. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη ΤΚ Σκάλας Ωρωπού
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες εκσκαφών για την υπηρεσία πρασίνου
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διαστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ωρωπού
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών αυτόματου ποτίσματος για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια θαμνοκοπτικών
12. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών του Δήμου
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος για αποχιονισμούς οδών του Δήμου.
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες καθαρισμού αγωγών ομβρίων υδάτων
15. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
17. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
18. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
19. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για έκτακτη βλάβη ύδρευσης
20. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη ΔΚ Μαρκοπούλου Ωρωπού
21. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την λήψη αντιγράφων τίτλων και μερίδων του Δήμου Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία "Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις μετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα Δικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί διεκδικητικές και συναφείς αγωγές
22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών τεχνικού
ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 359/2012)
24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 327/2012)
25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 5η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-  Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013.
2-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου : «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων –κατασκευή αποδυτηρίων» της πρώην Κοινότητας Πολυδενδρίου και νυν Δήμου Ωρωπού»
3-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Συκαμίνου» και καθορισμός του τρόπου
   εκτέλεσης του έργου.
4-Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.265/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο
    «Έγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης ¨Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκόπουλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατιών και Αυλώνα¨ του Δήμου Ωρωπού.
5-Έγκριση  του 3ου  ΑΠΕ ( τακτοποιητικού) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
6-Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης     Δήμου Αυλώνα  ( Α΄Φάση)
7-Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
8-Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου  στον οικισμό Συκαμίνου.
9-Σύσταση Τοπικής Κοινότητας  Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού.
10-Ορισμός αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή  Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
    Δήμου Ωρωπού.


                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση
για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης περί πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
σύνταξης μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθμός
Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου "Ωρωπού» με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης
2. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση οδού
Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων του Δήμου "Ωρωπού»
3. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση
πεζόδρομου Φυλακών "Ωρωπού»
4. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση
υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή ΟΣΕ Αυλώνος»
5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα
και μηχανήματα του Δήμου
6. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση (Κανάκης
κατά Δήμου "Ωρωπού)
7. Διαταγή πληρωμής από οφειλές του πρώην Δήμου "Ωρωπίων (140/2007 Ειρ
Μαρ, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 233/2012ΕιρΜαρ)
8. Αποδοχή της με ΑΠ 26439/2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου Νικόλαου
Καραμέτου και έγκριση απόφασης 750 Δημάρχου με την οποία του δίνεται
η εντολή για άσκηση αίτησης ακύρωσης
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Πρωτοβουλία ΔΗΣΩ για τις γυναίκες στο Καπανδρίτι


Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένης Βαρνάβα, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα γυναικών στο ΚΑΠΗ Καπανδριτίου, δωρεάν εξέταση μαστού από τον Ειδικό Μαστολόγο, Γιώργο Παπάζογλου.
Η Ελένη Βαρνάβα σε δηλώσεις της τόνισε:
« Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Είναι χρέος μας να ενημερώνουμε κάθε γυναίκα για τις ευεργετικές συνέπειες μιας έγκαιρης διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης του καρκίνου. Οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες για όλους μας αλλά οφείλουμε να μην παραλείπουμε σημαντικά για την υγεία θέματα. Η αλληλεγγύη και η εθελοντική προσφορά σε αυτές τις συνθήκες, όπως του κ Παπάζογλου, είναι πολύτιμη για όλους μας και οφείλουμε να την αναδεικνύουμε. Ανάλογες δράσεις δωρεάν προσφοράς εξετάσεων πρέπει να αναπτυχθούν και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες. Η δημοτική αρχή οφείλει να βρει τρόπους για να υποστηρίξει την ιατρική φροντίδα και την πρόληψη για τους κατοίκους του Δήμου ιδίως σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μπει η φροντίδα για την υγεία σε δεύτερη μοίρα λόγω έλλειψης χρημάτων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου σε αυτή την υποχρέωσή της προς τους πολίτες.

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος   

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Εγκαίνια Βιβλιοθήκης στον Αυλώνα


Σε ένα απλό και ευχάριστο χώρο Βιβλιοθήκης διαμορφώθηκε το σπίτι του αείμνηστου Δημήτρη Λιάκουρη στον Αυλώνα. Στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης παρευρέθηκε η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα, η οποία δώρισε βιβλία προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Στις δηλώσεις της τόνισε:
«Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ο καθένας όπως μπορεί αυτή την βιβλιοθήκη που ανοίγει τις πόρτες της και υποδέχεται τους κατοίκους του Αυλώνα. Είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης να διευκολύνουμε την πρόσβαση των συμπολιτών μας, ιδίως των νέων στα βιβλία. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα σταθώ αρωγός με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την βιώσιμη λειτουργία, την εξασφάλιση βιβλίων και την ανάπτυξη αυτής της βιβλιοθήκης».

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος 

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 14η  Νοεμβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.         Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων  οικισμού Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού"
2.         Έγκριση  7ης τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012
3.         Έγκριση ανάθεσης  σύνταξης της μελέτης του έργου με τίτλο « Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ωρωπού» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
4.         Λήψη νέας απόφασης  περί του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.
5.         Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ" με κωδικό MIS 349392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
6.         Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 340211 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
7.         Αποδοχή ένταξης της πράξης :" ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 349391στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
8.         Έγκριση Μελέτης και   τρόπου εκτέλεσης  του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ".
9.         Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των όμβριων".
10.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών  του έργου: "Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».
11.       Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση οδού Μαρμαρά Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπού".
12.       Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση όμβριων τμήματος Λ. Αφιδνών και κατασκευή κρασπεδορείθρων - πεζοδρομίων".
13.       Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την "προμήθεια υγρών καυσίμων".
14.       Έγκριση μελέτης για την "προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου".
15.       Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση χώρου του Νεκροταφείου Αγίου  Νικολάου και  κατασκευή τοιχίου».
16.       Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας και ενός αγροτεμαχίου  στην Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» για τη λειτουργία των  Κοινωνικών Δομών «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Δημοτικός Λαχανόκηπος» στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».
17.       Έγκριση 12ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
18.       Αποδοχή ποσού 33.186,89€ από τους ΚΑΠ έτους 2012 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
19.       Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού.                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


     Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο Ωρωπού στις  13 Νοεμβρίου, 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30μ.μ., για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»
2. Έγκριση μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»
3.Αποδοχή ένταξης της πράξης: ¨ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ¨με κωδικό MIS 349391 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη¨
4.Αποδοχή ένταξης της πράξης: ¨ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ¨με κωδικό MIS 340211 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη¨
5.Αποδοχή ένταξης της πράξης:¨ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ¨ με κωδικό MIS 349392 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη¨Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 6 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
3. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2008, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2008.
4. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2009, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2009 έως 31.12.2009.
5. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2010, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ύδρευσης.
10. Ορθή επανάληψη απόφασης για την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 5-11-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων- Καρώνης κατά Δήμου Ωρωπού)
11. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων για τη διέλευση των απορριμματοφόρων από την Αττική Οδό.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Παρέμβαση της Ελένης Βαρνάβα στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Η ΑΘΗΝΑ»


Η επικεφαλής της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα, συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης . Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου και των συζητήσεων που αναπτύχθηκαν η επικεφαλής της ΔΗΣΩ υποστήριξε ότι:
1. Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί με ελάχιστους πόρους σημαντικές δομές του κοινωνικού κράτους. Οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να αναλάβουν τα ηνία σε αυτή την προσπάθεια «καταλαμβάνοντας» τις αιρετές θέσεις των Δήμων σε ανώτερο επίπεδο, καθώς μπορούν να βρουν λύσεις ώστε να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές δομές σε κάθε Δήμο.
2. Οφείλουμε άμεσα να κινητοποιηθούμε εθελοντικά να προσφέρουμε στην πόλη μας και τα χωριά μας και να δημιουργήσουμε, όπου ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί, δομές όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φροντιστήρια, ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες και τους αστέγους. Οι δομές αυτές μπορούν να είναι βιώσιμες. Οι γυναίκες γνωρίζουμε καλύτερα από όλους τα προβλήματα της καθημερινότητας και μπορούμε να φροντίσουμε ένα «νοικοκυριό» ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
3. Οι δομές υγείας, τα δημοτικά ιατρεία και οι δυνατότητες που δίνει το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, πρέπει να αξιοποιηθούν και από το Δήμο Ωρωπού ο οποίος πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί σοβαρά με τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ αλλά και να αναζητήσει το σύνολο των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία εάν εφαρμοζόταν και στο Δήμο μας θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν άλλοι Δήμοι στη χώρα μας αλλά και να συνειδητοποιήσουμε ότι στον Ωρωπό ή δεν γίνεται τίποτα ή γίνεται μια απλή διαχείριση όσων δυνατοτήτων είναι ευρέως γνωστές. Εάν όμως θέλουμε να μετεξελιχθούμε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες σε Δήμο πρότυπο οφείλουμε να κινητοποιηθούμε, να ψάξουμε, να διεκδικήσουμε το καλύτερο για τους συμπολίτες μας. Σε αυτή την προσπάθεια, οι γυναίκες της ΔΗΣΩ και του Δήμου Ωρωπού θα μπούμε μπροστά και θα δουλέψουμε εθελοντικά ώστε να πετύχουμε και να πάμε όλοι μαζί μπροστά…. 

Ελένη Βαρνάβα
Δημοτική Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ     

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 29η  Οκτωβρίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών  πάρκων εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός  ζώνης του Δήμου Ωρωπού.
2-Συζήτηση  επί του θεσμού  των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού.
3-Καθορισμός αμοιβής  πληρεξουσίου Δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του
Μονομελούς  Πρωτοδικείου στη δικάσιμο της 7-11-2012.
4-Επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 
5-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό  του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται  από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.
6-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό  του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης  υπαίθριου πλανόδιου  εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται  από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.
7-Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
8-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/Βάθμιας  Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.
9-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού                                           Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΡΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟΗ ΔΗΣΩ καταθέτει τρεις προτάσεις ικανές να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση και να δημιουργήσουν νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο Ωρωπού.

  1. Να παραχωρηθεί χώρος του Δήμου στο Ναυτικό Όμιλο Νέων Παλατίων και της ευρύτερης περιοχής Ωρωπού:
Ζητάμε από την δημοτική αρχή να αποδεχτεί την πρότασή μας και να παραχωρήσει στο Ναυτικό Όμιλο τον παρακείμενο σε αυτόν χώρο (πρώην πιτσαρία του Γκάβα) προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Δήμου και να εξυπηρετηθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στο Δήμο μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επένδυση που οφείλουμε να προωθήσουμε καθώς πέραν των άλλων θα φέρει πολλούς νέους επισκέπτες στο Δήμο μας μέσω των διοργανώσεων που θα φιλοξενηθούν, θα αυξήσει το τουριστικό ενδιαφέρον και θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας τόσο για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αναγκών και των εγκαταστάσεων του Ομίλου όσο και στις τουριστικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

  1. Δημιουργία Πάρκου Θαλάσσιων Σπορ στο Δήμο Ωρωπού:
Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής επί της ουσίας δεν υπάρχει οργανωμένο σύγχρονο πάρκο θαλάσσιων σπορ παρά μόνο αναπτύσσονται σποραδικές δραστηριότητες κυρίως στις οργανωμένες παραλίες. Η δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου για τα θαλάσσια σπορ είναι εφικτή στον Δήμο του Ωρωπού. Το βάθος μάλιστα της θάλασσας επιτρέπει την ανάπτυξη κάθε είδους σχετικού αθλήματος, ενώ η συγκέντρωσή τους σε ένα χώρο με άρτια λειτουργικότητα θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους λάτρεις των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Παράλληλα θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς για αθλητικά δρώμενα μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσελκύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις. Η επένδυση αυτή πρέπει να προχωρήσει άμεσα από τον Δήμο Ωρωπού μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ώστε να ξεκινήσει όλη η απαραίτητη προεργασία για εξεύρεση χρηματοδότησης και από την ΕΕ.

  1. Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αξιοποίηση του υγροβιότοπου του Ωρωπού ως περιοχής ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας
Ο Δήμος Ωρωπού οφείλει άμεσα να εκκινήσει το ζήτημα της προστασίας, της ανάδειξης και της περιβαλλοντικής αξιοποίησης του υγροβιότοπου ώστε αυτός να καταγραφεί ως περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας. Ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο νόμου για την συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης σημαντικών για το περιβάλλον υγροτόπων και υγροβιοτόπων της χώρας μας. Ο υγρότοπος του Ωρωπού δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν Φορέα Διαχείρισης. Οφείλουμε άμεσα να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ώστε να ενταχθεί στο νέο Φορέα Διαχείρισης που περιλαμβάνει την Πάρνηθα και το Σχινιά Μαραθώνα. Ήδη ο Βουλευτής και Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού, Βασίλης Οικονόμου φέρνει το θέμα στη Βουλή με σχετική παρέμβασή του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βαρνάβα Ελένη
Οικονόμου Βασίλης
Λέκκας Βασίλης 

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 16 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση
πιστοποιητικών Ταχογράφου για οχήματα του Δήμου.
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών
ύδρευσης και ταχυδρομικά έξοδα
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για εργασίες συντήρηση πλακών πλατείας Καπανδριτίου
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των εξέδρων του Δήμου
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια διπλότυπων για την ταμειακή υπηρεσία
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια καρτελοθηκών και επίπλων γραφείου
12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών
13. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια ειδών σήμανσης παρελάσεων και εκδηλώσεων του
Δήμου
14. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την
υπηρεσία στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων
15. Έγκριση απόφασης 621 Δημάρχου περί ανάθεσης σε δικηγόρο
16. Έγκριση απόφασης 623 Δημάρχου περί ανάθεσης σε δικηγόρο
17. Καταβολή αποζημίωσης που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση
(6392/2008ΕφΑθ)
18. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις
(Παπαευθυμίου κατά πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου)
19. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση με επιταγή
προς πληρωμή (EUROMART AE κατά πρώην Κοινότητας Συκαμίνου)
20. Διαταγή πληρωμής από οφειλές του πρώην Δήμου "Ωρωπίων
(1001/2012ΕιρΧαλκ)
21. Διαταγή πληρωμής Ντάση κατά Δήμου "Ωρωπού (267/2012ΕιρΜαρ)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟY