Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τους προϋπολογισμούς των Δήμων για το 2015 (Ερώτηση στη Βουλή)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
1404
Ημερομ.Κατάθεσης
25.07.14


Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Κύριε Υπουργέ,

Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν για τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους και τα νέα δημοτικά συμβούλια δεδομένου ότι σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, οι προϋπολογισμοί των Δήμων για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Δεδομένου όμως ότι οι νέες αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτέμβρη 2014 είναι σαφές ότι ούτε οι νέες Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων θα έχουν συσταθεί, ούτε βέβαια οι νέες δημοτικές αρχές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πλήρως τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων, ιδίως όταν επίκειται αλλαγή Δημάρχου, όπως συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους τουλάχιστον της Περιφέρειας Αττικής. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος τόσο στους νυν όσο και στους επόμενους Δημάρχους, δεδομένου ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι οι δημότες εξέλεξαν νέες αρχές με συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν από αποφάσεις των συμβουλίων που ολοκληρώνεται η θητεία τους. Δεδομένου μάλιστα ότι σε κάποιες περιπτώσεις η προεκλογικές συγκρούσεις ήταν σφοδρές, ελλοχεύει ο κίνδυνος σε κάποιους Δήμους να υιοθετηθούν προϋπολογισμοί που θα ναρκοθετήσουν την προσπάθεια των νέων Δημάρχων αλλά και την τοπική κοινωνία.
 
Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:


Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το Νόμο 4172/2013 τουλάχιστον στο σκέλος της υποχρέωσης των Δήμων να καταθέτουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς έως την 5η Σεπτεμβρίου έστω και μόνο για τα έτη που πραγματοποιούνται οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση ώστε να μην δημιουργούνται άνευ λόγου προσχώματα στις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές; 

Στον αέρα οι σχολικές μεταφορές στην Ανατολική Αττική

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
1403
Ημερομ.Κατάθεσης
25.07.14




Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων



Κύριοι Υπουργοί,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική, (Αρ. Πρωτ. 22039/31.08.2011, 4689/19.01.2012 και 1611/13.09.2012) καθώς παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια μόνιμη λύση στο πρόβλημα αυτό που επανέρχεται τελικά κάθε χρόνο. Όπως μάλιστα μας ενημερώνουν τα μέλη της Ανεξάρτητης Περιφερειακής Κίνησης «Το Πρώτο Βήμα για την Αττική», στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπατών – Αρτέμιδας και Ωρωπού, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια σχεδόν στο σύνολό τους εξαιρούνται από τις σχολικές μεταφορές στη βάση της Διυπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1449/14.06.2013) όπου και καθορίζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις που δικαιολογούν τη μεταφορά μαθητών. Οι περισσότεροι μάλιστα Δήμοι της Ανατολικής Αττικής και παρά τη ραγδαία οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη των τελευταίων ετών, στερούνται αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενός δηλαδή συγκοινωνιακού δικτύου που θα μπορούσε ενδεχομένως να αμβλύνει κάπως το πρόβλημα που δημιουργείται. Ταυτόχρονα, όπως μας ενημέρωσαν στο σύνολό τους οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής, ο προγραμματισμένος για την επερχόμενη εκπαιδευτική περίοδο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο σχολικών μεταφορών προβλέπει σημαντική μείωση των δρομολογίων (356 δρομολόγια λιγότερα σε σχέση με την περυσινή χρονιά), γεγονός που προκαλεί τελικά την εξαίρεση σχεδόν όλων των σχολείων από τις σχολικές μεταφορές. Δεδομένου μάλιστα ότι όλοι οι προηγούμενοι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το αιτιολογικό της περαιτέρω μείωσης των προβλεπόμενων δρομολογίων που αναμφίβολα λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή πιθανών ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό. Οι δημοτικές αρχές για την αντιμετώπιση του ζωτικού αυτού προβλήματος προτείνουν την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ με ανακαθορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων ώστε να εξυπηρετούνται και οι μαθητές των Δήμων της Ανατολικής Αττικής δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυστυχώς αστικό δίκτυο συγκοινωνιών, καθώς επίσης και τη σύσταση επιτροπής απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, ώστε να εξεταστούν στο σύνολο τους οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και να διατυπωθούν προτάσεις οι οποίες εάν υιοθετηθούν θα δώσουν την οριστική λύση στο κρίσιμο αυτό πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που επανέρχεται τελικά κάθε χρόνο.

Κατόπιν όλων αυτών ,

Ερωτάστε:

1. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει μέσο μεταφοράς για τους μαθητές των Δήμων Αχαρνών. Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπατών – Αρτέμιδας και Ωρωπού, τη νέα σχολική χρονιά;
2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την σχετική ΚΥΑ στο σκέλος των χιλιομετρικών αποστάσεων ώστε να καλύπτονται και οι μαθητές των σχολείων της Ανατολικής Αττικής;
3. 
Προτίθεστε να αποδεχτείτε το αίτημα – πρόσκληση των Δημάρχων της Ανατολικής Αττικής για τη σύσταση σχετικής επιτροπής που θα μελετήσει τα πραγματικά δεδομένα και τις ιδιομορφίες της Ανατολικής ώστε να καταλήξει σε προτάσεις που θα δώσουν οριστική λύση στο επανερχόμενο κάθε χρόνο σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους;