Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού)
για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
1.Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών .
2.Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Αντικατάσταση-Επέκταση  Δικτύου   Ύδρευσης  Οικισμού Σφενδάλης  για πυρασφάλεια  & Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μαλακάσας  Μηλεσίου & Σφενδάλης.
3.Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας  για τους υπαλλήλους  αορίστου χρόνου  της υπηρεσίας ύδρευσης βάσει των διατάξεων του Ν.3584/2007.
4.Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ  Αυλώνα.
5.Έγκριση παράτασης της μίσθωσης της Λέσχης  Ηλικιωμένων Αυλώνα.
6.Έγκριση παράτασης της μίσθωσης  του πρώην Κοινοτικού Ιατρείου  στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.
7.Ρύθμιση  οφειλών  προς το Δήμο στο πλαίσιο του Ν.3979/2011.
8.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  Γενικού Λυκείου  Σκάλας Ωρωπού.
9.Καθορισμός ποσού εξόδων κίνησης εισπρακτόρων.
10.Έγκριση της αριθμ.5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης».
11.Έγκριση της αριθμ.6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα « ψήφιση προϋπολογισμού  έτους 2011».
12.Έγκριση της αριθμ.7/2011 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα « Ορισμός εξόδων παράστασης  προέδρου του Δ.Σ. και αποζημίωσης  των μελών του     
Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.5 του Ν.3463/2006.
13.Έγκριση της αριθμ 9/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων  για τη συμμετοχή  στα τμήματα της ΚΕΔΩ».
14.Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠαρΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις στις 30 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του  του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για  να συζσυζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1.      Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών .
2.      Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Αντικατάσταση-Επέκταση  Δικτύου   Ύδρευσης  Οικισμού Σφενδάλης  για πυρασφάλεια  & Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μαλακάσας  Μηλεσίου & Σφενδάλης.
3.      Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας  για τους υπαλλήλους  αορίστου χρόνου  της υπηρεσίας ύδρευσης βάσει των διατάξεων του Ν.3584/2007.
4.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ  Αυλώνα.
5.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης της Λέσχης  Ηλικιωμένων Αυλώνα.
6.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης  του πρώην Κοινοτικού Ιατρείου  στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.
7.      Ρύθμιση  οφειλών  προς το Δήμο στο πλαίσιο του Ν.3979/2011.
8.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  Γενικού Λυκείου  Σκάλας Ωρωπού.
9.      Καθορισμός ποσού εξόδων κίνησης εισπρακτόρων.
10.  Έγκριση της αριθμ.5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης».
11.  Έγκριση της αριθμ.6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα
               « ψήφιση προϋπολογισμού  έτους 2011».
12.  Έγκριση της αριθμ.7/2011 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα
               « Ορισμός εξόδων παράστασης  προέδρου του Δ.Σ. και αποζημίωσης  των μελών του     
               Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.5 του Ν.3463/2006.
13.  Έγκριση της αριθμ 9/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων  για τη συμμετοχή  στα τμήματα της ΚΕΔΩ».
14.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
1.      Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών .
2.      Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Αντικατάσταση-Επέκταση  Δικτύου   Ύδρευσης  Οικισμού Σφενδάλης  για πυρασφάλεια  & Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μαλακάσας  Μηλεσίου & Σφενδάλης.
3.      Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας  για τους υπαλλήλους  αορίστου χρόνου  της υπηρεσίας ύδρευσης βάσει των διατάξεων του Ν.3584/2007.
4.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ  Αυλώνα.
5.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης της Λέσχης  Ηλικιωμένων Αυλώνα.
6.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης  του πρώην Κοινοτικού Ιατρείου  στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.
7.      Ρύθμιση  οφειλών  προς το Δήμο στο πλαίσιο του Ν.3979/2011.
8.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  Γενικού Λυκείου  Σκάλας Ωρωπού.
9.      Καθορισμός ποσού εξόδων κίνησης εισπρακτόρων.
10.  Έγκριση της αριθμ.5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης».
11.  Έγκριση της αριθμ.6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα
               « ψήφιση προϋπολογισμού  έτους 2011».
12.  Έγκριση της αριθμ.7/2011 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα
               « Ορισμός εξόδων παράστασης  προέδρου του Δ.Σ. και αποζημίωσης  των μελών του     
               Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.5 του Ν.3463/2006.
13.  Έγκριση της αριθμ 9/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων  για τη συμμετοχή  στα τμήματα της ΚΕΔΩ».
14.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Αποχώρησε η ΔΗ.Σ.Ω από το Δ.Σ στις 12/08/2011


Με μία επιστολή που κατατέθηκε από την Δημοτικό Σύμβουλο, Ελένη Βαρνάβα-Καραγιάννη, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/08/2011, εκδήλωσε την αντίθεσή της η ΔΗΣΩ στο θέμα της «Δημοτικής Συγκοινωνίας» των ΚΤΕΛ που έφερε ξανά ο Δήμαρχος Ωρωπού.
Η επιστολή είχε ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε,
Η ΔΗΣΩ θεωρεί ότι η πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 12-8-2011 και ώρα 4μμ, παραμονές της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου όταν Δημοτική Σύμβουλοι απουσιάζουν είναι μη λογική και αντιδημοκρατική.
Το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της συγκοινωνίας του Δήμου και η παραχώρησή του στα ιδιωτικά συμφέροντα του ΚΤΕΛ και όχι η εξυπηρέτηση των δημοτών, μας βρίσκει αντίθετους. Ζητάμε διαδημοτική συγκοινωνία και επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στο δήμο Ωρωπού. Μόνο έτσι θα εξυπηρετηθούν οι δημότες των απομονωμένων περιοχών όπως το Μετόχι-Ρι, το Μικροχώρι Καπανδριτίου με το Κέντρο Υγείας και με το σταθμό του ΟΣΕ στις Αφίδνες όπως επίσης και των άλλων περιοχών με τους κοντινούς σταθμούς του ΟΣΕ.
Παράλληλα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για μειωμένα εισιτήρια σε ηλικιωμένους και πολύτεκνους ώστε η διαδημοτική συγκοινωνία να έχει πραγματικό κοινωνικά χαρακτήρα.
Για τους λόγους αυτούς η ΔΗΣΩ απέχει από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΔΗΣΩ
Οικονόμου Βασίλειος
Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη
Λέκκας Βασίλειος.

Την παραίτησή της από τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής, υπέβαλε η Ελένη Βαρνάβα-ΚαραγιάννηΤην παραίτησή της από τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής -θέση που είχε πάρει ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Φίλιππα Σιδέρη ο οποίος έχασε τη δημοτική του έδρα- και επιστροφή της πάλι στη θέση του αναπληρωματικού μέλους, υπέβαλε προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, η Ελένη Βαρνάβα-Καραγιάννη. Επιπρόσθετα ζητά με την επιστολή της παραίτησής της, τακτικό μέλος να οριστεί ο Βασίλης Λέκκας, ο οποίος με απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου πήρε τη θέση του κ. Σιδέρη.
Η επιστολή της κας Βαρνάβα είναι η παρακάτω:
«Κύριε Δήμαρχε,
Σας υποβάλλω την παραίτησή μου και ζητώ την αντικατάστασή μου στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος, θέση που ανέλαβα ως αναπληρωματικό μέλος μετά την αποχώρησή του Κου Σιδέρη Φίλιππου ως Δημοτικού Συμβούλου.
Σας παρακαλώ όπως επανέλθω ως αναπληρωματικό μέλος και να οριστεί ως τακτικό μέλος ο Κος Λέκκας Βασίλειος ο οποιός αντικατέστησε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Κο Σιδέρη στη ΔΗΣΩ.
Σας ευχαριστώ.
Μετα τιμής,
Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη».

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Γραφείο Δημάρχου, Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 26 Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενα έργα.
2.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.
3.     Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής τοπικών προέδρων και αναπλήρωσή τους.
4.     Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
5.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για είδη ναυαγοσωστικής.
6.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης 2012-2014 του Δήμου Ωρωπού.
7.     Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών σε σχολεία και  νηπιαγωγεία του Δήμου Ωρωπού.
8.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ωρωπού.
9.     Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (4 Τριμ.) την 15η/9/2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού, από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού.
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη Λέσχη Ηλικιωμένων «Λήδα» Δημοτικού Διαμερίσματος Αυλώνα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που θα γίνει την Δευτέρα 8/8/2011 στις 19:30μ.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ω. επί της Γεωργίου Δροσίνη 15, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.      Ψήφιση Διετούς Προγράμματος Δράσης
2.      Ψήφιση Προϋπολογισμού 2011
3.      Ορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου ΔΣ και αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. βάσει Ν. 3463/2006 άρθρο 255, παρ. 5
4.      Πλήρωση θέσεως διευθυντή της επιχείρησης βάσει Ν. 3463/2006 άρθρο 255, παρ. 4 και βάσει κανονισμών λειτουργίας και προσωπικού της ΚΕΔΩ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού στις 3 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κινητών διαδρόμων προσπέλασης για τις παραλίες του Δήμου Ωρωπού
2. Ανάθεση μελέτης δικτύου ύδρευσης για Οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τρία Σχολεία του Δήμου.
4.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου
5. Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Προστασία και ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου Οικολογικού Πάρκου»
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσιών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ωρωπού για την θερινή περίοδο
7. Έγκριση αποζημίωσης εργαζομένου που του έχει επιδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
8. Εντολή σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του δήμου Ωρωπού στην δικάσιμο της 1ης Σεπτεμβρίου 2011 στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών (18ο τριμελές) κατά την εκδίκαση της προσφυγής της Α. Καρύδας, Π. Τοπαλίδης και ΣΙΑ ΕΕ κατά της 5353/5-7-2006 απόφασης σφράγισης καταστήματος και του τέως Δήμου Ωρωπίων
9. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου στον Κάλαμο σύμφωνα με την με αριθμό 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   
10. Κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων του νέου Καλλικρατικού Δήμου
11. Κατακύρωση του πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
12. Κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού υλικού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

"ΑΜΦΙΑΡΕΙΑ" - ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Η ΔΗΣΩ - ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


Η ΔΗΣΩ δεν ψήφισε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού στις 29/07/2011 τα «Αμφιάρεια» που έφερε η Δημοτική Αρχή και αυτό για τους εξής λόγους:
Α) Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει την λειτουργία της (παρόλο που πέρασαν 7 μήνες!) τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ), εταιρία που είναι υπεύθυνη για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τι εκδηλώσεις του Δήμου. Έτσι λοιπόν ήρθε παραμονές των εκδηλώσεων το πρόγραμμα και η έγκριση αυτών!!
Β) Τα φετινά «Αμφιάρεια» ήταν μια τυπική επανάληψη των προηγούμενων ετών, χωρίς καμία πρωτοτυπία και έμπνευση και χωρίς να δίνουν κανένα στίγμα για τον θεσμό. Κλαρίνα, ροκ, θέατρο, ψηφιακή τέχνη χωρίς ενότητα, ατάκτως ειρημένα, μπερδεύοντας για άλλη μια χρονιά τις φυλακές Ωρωπού με το Αμφιάρειο και τον Άγιο Τιμόθεο στον Κάλαμο. Πραγματικός αχταρμάς!
Γ) Δεν κατέθεσε την φιλοσοφία της η Δημοτική Αρχή μέσω μιας νέας δομής και μιας νέας προσέγγισης για έναν νέο θεσμό των «Αμφιάρειων», όπου θα δοθεί το πνεύμα και το στίγμα μιας διαφορετικής πορείας. Τυπική επανάληψη, ευτυχώς πιο φθηνή στην τσέπη του δημότη, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με το Αρχαίο Θέατρο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον συμβολισμό που θα περίμενε κάποιος.
Δ) Η δική μας πρόταση είναι γνωστή και απλά θα την επαναλάβουμε καθώς δεν έχει αλλάξει από τις δημοτικές εκλογές. Λέγαμε τότε:
1)    «1. Ίδρυση και λειτουργία του «Αμφιάρειου Φεστιβάλ» ως Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νεολαίας, που θα αναλάβει την διοργάνωση των «Αμφιάρειων Εορτών», ως γεγονός εθνικής σημασίας με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιάρειου θεάτρου. Αρχαίο – σύγχρονο θέατρο, αθλητικοί αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, σημείο αναφοράς για την νεολαία της πατρίδας μας.
2)     Κατασκευή του Αμφιάρειου Συνεδριακού Κέντρου, ως Διεθνούς Κέντρου της Ιατρικής Επιστήμης και του Ιατρικού Κόσμου
3)    Ανάδειξη των Αρχαιολογικών – Ιστορικών και Πολιτιστικών Κέντρων της Βόρειας Αττικής. «Αμφιάρειο – Αφίδναι – Ραμνούντα – Μαραθώνιος Τύμβος» μια ενότητα Ιστορίας και Πολιτισμού, ιστορικά σημεία αναφοράς διεθνούς εμβέλειας.»
Αυτό το τρίπτυχο είναι η δική μας προσέγγιση για τις «Αμφιάρειες Εορτές» όπως τις ονειρευόμαστε και τις θέλουμε. Είναι επόμενο να μην έχουν καμία σχέση με τις υποβαθμισμένες, χωρίς ενότητα και χαρακτήρα, τοπικές εκδηλώσεις που προτείνονται για άλλη μια χρονιά, από την τωρινή δημοτική αρχή
Ε) Για τέλος, αφήνουμε την συνολική ανυπαρξία πολιτιστικής πολιτικής. Με το εντυπωσιακό κενό των 7 μηνών από τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ) βλέπουμε με έκπληξη ότι:
1. Δεν υπάρχουν τα Ζυγομάλεια μέχρι σήμερα στην πολιτιστική ατζέντα του Δήμου
2. Δεν υπάρχουν οι Αφίδναι
3. Δεν έγινε το πανηγύρι του Καπανδριτίου!!
4. Δεν ακούμε τίποτα για τον Άγιο Μερκούριο και το Αρβανίτικο Συναπάντημα που προτείνει η ΔΗΣΩ
Φοβούμαστε ότι αν συνεχίσει έτσι ο κ Οικονομάκος, θα γίνει ξανά δήμαρχος Ωρωπίων (Σκάλας, Παλατίων, Χαλκουτσίου), διχοτομώντας το νέο Δήμο Ωρωπού.
Θα ήταν άδικο και τραγικό να διασπαστεί στην ουσία ο νέος Δήμος λόγω αδυναμίας υποστήριξης του φιλόδοξου εγχειρήματος που αναλάβαμε όλοι μαζί πριν από λίγους μήνες.
Καλούμε πριν είναι αργά την Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να σχεδιάσει ξανά την πολιτική της για ολόκληρο το νέο Δήμο Ωρωπού.