Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΛΕΚΚΑ

κ.  Πρόεδρε,
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα Δεκεμβρίου 2013 έκανα δύο ερωτήσεις:

1.     Ποιος επωφελείται τα 1.853 ευρώ καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από την προμήθεια καυσίμων  κίνησης;
2.     Με πιο νόμο  έγινε η αντικατάστασή μου πριν λήξει η θητεία μου από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων στη οποία είχα τοποθετηθεί κατόπιν κληρώσεως αντιπροσωπεύοντας το Δημοτικό Συμβούλιο;

Δεσμευτήκατε κ. Πρόεδρε σε αυτό το συμβούλιο της 18/12/2013 ότι  θα μου απαντούσατε εγγράφως.  Πληροφορώ λοιπόν τους συναδέλφους μου ότι έως σήμερα δεν έχω πάρει κάποια απάντηση   και σας ρωτάω κ. Πρόεδρε πότε έχετε σκοπό να μου απαντήσετε;


κ.  Δήμαρχε,

Στο προαναφερόμενο συμβούλιο της 18/12/2013 αμφισβητήσατε την τοποθέτησή μου ότι με αντικαταστήσατε από την επιτροπή γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων.
Σήμερα σας υπενθυμίζω ότι με την υπ’αριθμ. 3936/22-2-2013,  τρίτη επιστολή μου ως υπεύθυνου της επιτροπής, αναφερόμουν στο ότι επιβάλλεται η άμεση ίδρυση Γραφείου Κίνησης, στον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής, τον τρόπο και τον τόπο που θα συνεδριάζει η επιτροπή, για τα δελτία συναλλαγής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών κλπ.
Τέλος σας ζητούσα εγγράφως τις αντιρρήσεις σας ή τις προτάσεις σας για να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα το νέο ξεκίνημα αναφέροντας ότι η μη απάντησή σας θεωρείται ότι συμφωνείτε με τις προτάσεις μου.

Μη λαμβάνοντας καμία πρόταση ή αντίρρηση από τους αποδέκτες εξυπακούεται  ότι συμφωνούσατε με τα αναφερόμενα και εκτός όλων των άλλων με αποδεχθήκατε ως υπεύθυνο της επιτροπής.

Στις 22/11/2013 με αρ. πρωτ. 27719 έλαβα πρόσκληση από τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης να παραβρεθώ στο γραφείο του στις 26/11/2013 για να συζητήσουμε θέματα της επιτροπής.

Με την υπ’ αριθμ. 28004/25-11-2013 επιστολή μου απάντησα ότι δεν θα παραβρεθώ αναφέροντας και τους λόγους . 

Παρέλαβα νέα πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 29073/6-12-2013 για να παραβρεθώ στο γραφείο κίνησης στις 10-12-2013 για να συζητήσουμε και  να αποφασίσουμε για θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.

Δεν αναφέρει η πρόσκληση ότι είναι για συμβούλιο της επιτροπής και φυσικά δεν αναφέρει θέματα.

Απάντησα εκ νέου με την υπ αριθμ. 29225/9-12-2013 επιστολή μου ότι δεν θα παραβρεθώ και καλώ τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης σε συνεδρίαση αναφέροντας και τα θέματα.

Μετά από δύο ημέρες  στις 11/12/2013 έλαβα απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2013 με την παρουσία των μελών της επιτροπής και του αντικαταστάτη μου δημοτικού συμβούλου κ. Μπόρση Βασ. αναφέροντας και θέματα ορισμού προέδρου της επιτροπής και τρόπου λειτουργίας της επιτροπής.  Έχουν δε αποφασίσει ορίζοντας ως πρόεδρο τον κ. Τοποζίδη με αναπληρωματικό του τον κ. Τσιατσιάνη.

Προσωπικά δεν έλαβα ποτέ  πρόσκληση με θέματα για συνεδρίαση. 

Είναι φανερό ότι πραξικοπηματικά με θέσατε εκτός επιτροπής και φυσικά δεν παραβρέθηκα στη νέα πρόσκληση που έλαβα για να παραβρεθώ στο γραφείο κίνησης υπογράφοντας ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης ως πρόεδρος της επιτροπής.

Σας καταθέτω κ. Δήμαρχε το φάκελο με τις επιστολές και τις προσκλήσεις.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής ΔΗΣΩ


Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 στις 18:00, θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΗΣΩ, με θέμα τις δημοτικές εκλογές. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Καπανδρίτι, στο Καφέ «Πλατεία».


ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-01-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00. (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡ. 3δ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

κ.  Πρόεδρε,

Εκπροσωπώντας το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων που υπογράφουν  τη συνημμένη αίτηση που κατέθεσα με αρ. πρωτ. 946/16-01-2014 και λόγω του ότι δεν έχετε ανταποκριθεί έως σήμερα στο αίτημά μας όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3δ και 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και έχοντας ήδη παρέλθει η 6η ημέρα για τη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου,
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως:
1.      Εάν έχετε προγραμματίσει τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο για την
31-01-2014 να ορίσετε  ΠΡΩΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο που σας ζητάμε με την αίτησή μας.

2.      Εάν δεν έχετε πρόγραμμα για Δημοτικό Συμβούλιο εκ μέρους σας, να αναθέσετε στη γραμματεία του γραφείου σας να συντάξει πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την 31-01-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην αίτησή μας και τις εισηγήσεις, αναγράφοντας το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων που υπογράφουν την αίτηση Συμβουλίου.
Να σταλεί η πρόσκληση στον κ. Δήμαρχο, στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων ενεργώντας και για ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για τη σύγκληση και πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αιτών,

Βασ. Λέκκας

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

«ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 946 /16-01-2014  ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ                                                                      ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                                                            κ. Κ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                          ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΗΜΟΥ                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ                                                                   ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

κ.  Πρόεδρε,

Σας παρακαλούμε να εφαρμόσετε το άρθρο 3 παρ. 3.δ και 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να καλέσετε το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.      Έλεγχος και τρόπος μείωσης κατανάλωσης καυσίμων του Δήμου.
2.      Γραπτή ενημέρωση του συνόλου των καταστημάτων ελαστικών του Δήμου Ωρωπού για τη κατάθεση προσφορών προμήθειας ελαστικών προγραμματισμένη ή όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
3.      Αντικατάσταση μέλους επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού.  Ν. 2690/1999 αρ. 7 παρ. 1 «Γενική αρχή  της αμεροληψίας» Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.


1   ΒΑΣΙΛΗΣ             ΛΕΚΚΑΣ

11     ΚΩΣΤΑΣ           ΔΕΔΕΣ

2   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       ΚΑΛΥΒΑΣ

12     ΓΕΩΡΓΙΟΣ        Γ ΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

3    ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ

13     ΘΩΜΑΣ           ΡΟΥΣΣΗΣ

4     ΙΩΑΝΝΑ              ΣΤΕΡΓΙΟΥ

14    ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΔΑΒΡΗΣ

5     ΜΙΧΑΛΗΣ           ΧΑΣΙΩΤΗΣ

15    ΙΩΑΝΝΗΣ         ΖΑΧΑΡΙΑΣ

6     ΓΕΩΡΓΙΟΣ           Γ Ι ΑΜΑΡΕΛΟΣ


7     ΚΩΣΤΑΣ              ΛΙΤΣΑΣ


8     ΔΗΜΗΤΡΗΣ         ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ

.

9     ΒΑΣΙΛΗΣ             ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

.
 
10    ΕΛΕΝΗ               ΒΑΡΝΑΒΑ


Συνημμένη κατάσταση εισηγήσεων.


ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:  Έλεγχος και τρόπος μείωσης κατανάλωσης καυσίμων του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.      Έλεγχος λειτουργίας χιλιομετρητών και ωρομετρητών οχημάτων και μηχανημάτων, με την άμεση συντήρηση και επισκευή αυτών.

2         Με ευθύνη του προϊσταμένου του γραφείου κίνησης του Δήμου Ωρωπού να                       χορηγηθεί στους αρχηγούς των Δημοτικών παρατάξεων  κατάσταση με όλα τα στοιχεία και που είναι χρεωμένα  το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου αναφέροντας  την ένδειξη του χιλιομετρητή ή ωρομετρητή με ημερομηνία την επόμενη του Δημοτικού ΣυμβουλίουΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ:  Γραπτή ενημέρωση του συνόλου των καταστημάτων ελαστικών του Δήμου Ωρωπού για τη κατάθεση προσφορών προμήθειας ελαστικών προγραμματισμένη ή όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.      Με την πρόταση προγραμματισμένης ή αναγκαίας προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα ενημερώνεται το σύνολο των καταστημάτων ελαστικών των Δημοτικών κοινοτήτων με τα ανάλογα έντυπα για την αγορά την  ημερομηνία και τον τρόπο προσφοράς  με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής.  Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση θα αξιολογεί τις προσφορές.

2.      Οι προσφορές θα δίνονται ποσοστιαίες  επί του τελευταίου τιμοκαταλόγου συγκεκριμένων εταιρειών

3.      Την επόμενη ημέρα του κύκλου έγκρισης του συνόλου των εγγράφων προμήθειας ελαστικών συμπεριλαμβανομένου και του τιμολογίου του αναδόχου που έχει προκύψει από το διαγωνισμό τοποθετούμε τα ελαστικά.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε  το ποσοστό κέρδους να είναι τοις μετρητοίς.ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ:   Αντικατάσταση μέλους επιτροπής  συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/1999, στο οποίο διατυπώνεται η γενική αρχή της αμεροληψίας  των διοικητικών οργάνων δεν επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο που  μετείχε σε  γνωμοδοτικό όργανο.

Για τους παραπάνω λόγους ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης του Δήμου ως φυσικό πρόσωπο σε γνωμοδοτικό όργανο δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Επιτροπή  Συντήρησης,   Επισκευής και  Παραλαβής  Οχημάτων  Μηχανημάτων με αποφασιστική αρμοδιότητα


Εισηγούμαστε την αντικατάσταση του προϊστάμενου του γραφείου κίνησης από την παραπάνω  Επιτροπή  οχημάτων  με υπάλληλο αντιστοίχου ειδικότητος περί προμηθειών υλικών οχημάτων  όπως ορίζει το Π. Δ. 28/1980  Άρθρο 67 παρ.3. 

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Ο Σπύρος Ράπτης νέος δημοτικός σύμβουλος στη θέση του Βασίλη Οικονόμου


Σήμερα ορκίστηκε ο αντικαταστάτης του Βασίλη Οικονόμου, στο δημοτικό συμβούλιο, μετά την παραίτησή του. Νέος δημοτικός σύμβουλος ο Σπύρος Ράπτης, υποψήφιος της ΔΗΣΩ με το ψηφοδέλτιο των Αφιδνών. Νέος άνθρωπος, με διάθεση για πραγματικά ενεργή συμμετοχή στους λίγους μήνες που έμειναν, αρκετούς όμως για να δώσει ένα φρέσκο και αισιόδοξο πολιτικό αέρα. Ο Σπύρος Ράπτης ορκίστηκε από τον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Ηλιάσκο, ένεκα της απουσίας του δημάρχου. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και η ολιγόμηνη θητεία του να είναι το «κλειδί» για μια πολύχρονη προσφορά στο δήμο Ωρωπού και τους συνδημότες του.