Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου  Ωρωπού) στις 21 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την εκκένωση βόθρων
3. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών»
4. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Δήμου
5. Παροχή νομικής βοήθειας κατόπιν αιτήσεως του Σπυρίδωνα Μέξη κατά τη δικάσιμο της 1-4-2013, μετά από αναβολή, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
6. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 11-4-2013 ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Καλατζή, Προκοπέα, Μαραμαθά κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής) .
7. Η με αρ. 56076/2012 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τέως Δήμου Ωρωπίων).
8. Έγκριση της υπ’ αρ 125/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δικάσιμο της 15-3-2013 (Σόβολου κατά Δήμου Ωρωπού- 8ιοικητικό Εφετείο Αθηνών- αίτηση ακυρώσεως).
9. Έγκριση της υπ’ αρ 126/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δικάσιμο της 14-3-2013 (Αγωγή της τέως Κοινότητας Μαλακάσας κατά ΟΤΕ- Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών).
10. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 3-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αγωγή «RAM EUROPE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
11. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (έφεση Ελληνικού Δημοσίου κατά τέως Κοινότητας Μαρκοπούλου Αττικής και 187/1997 απόφασης Ειρηνοδικείου Μαραθώνα).
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 17-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (αγωγή Δάβρη κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 22-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή Χρανιώτη κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
14. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 24-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (αγωγή Μίχα κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


Στις   8  Μαρτίου  γιορτάζεται  η Διεθνής  Ημέρα  της Γυναίκας   σε ανάμνηση μιας  μεγάλης διαμαρτυρίας που έγινε  από γυναίκες εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στις 8 Μαρτίου του 1857 στην Νέα Υόρκη οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατέληξε σε αιματοχυσία. Από  το 1975 καθιερώθηκε   και διεξάγεται  υπό την  Αιγίδα  του Ο.Η.Ε. με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων.
Είναι  η μέρα αυτή  άλλη μια ευκαιρία για διασκέδαση και  εκτόνωση κατά του  «κατεστημένου» ή μια μέρα αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και αφετηρία νέων στόχων  που μπορεί να διαφέρουν  ανάμεσα σε αυτών των ανεπτυγμένων  χωρών και  αυτών των λιγότερα προοδευμένων;
Στις ανεπτυγμένες χώρες  και ιδιαίτερα στη χώρα μας τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ,λόγω της οικονομικής κρίσης, η άνιση μισθολογική μεταχείριση, το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης της εργαζομένης μητέρας, η  περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε πολιτικά και διοικητικά αξιώματα είναι κάποια από τα σημαντικά αιτήματα των γυναικών.
Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες οι γυναίκες  έχουν  άλλες ανάγκες  όπως επιβίωσης, μόρφωσης, ισοτιμίας, προστασίας από βίαια περιστατικά.
Η   UNESCO  αναγνωρίζοντας το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία αφιερώνει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο ρόλο της ως ειρηνοποιού και ο Ο.Η.Ε. έχει ως θέμα«βάζοντας τέλος στην ατιμωρησία της βίας εναντίον των γυναικών».
Ο ρόλος της γυναίκας  στο σπίτι , στο εργασιακό της περιβάλλον, στα πολιτικά αξιώματα που καταλαμβάνει ,στην κοινωνία γενικότερα , είναι  της καταστολής των εντάσεων  ,γιατί δρα πάντα πυροσβεστικά προκειμένου να εξασφαλίσει την ειρήνη μεταξύ των αντίπαλων ομάδων και να συμβάλει έτσι στην πρόοδο της κοινωνίας επιλύοντας τα σοβαρά προβλήματα που  την απασχολούν.
Παρά το σημαντικό ρόλο που  μπορεί να διαδραματίσει η γυναίκα στις μέρες μας η συμμετοχή της στα κοινά είναι μικρή ,μολονότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Κατά γενική ομολογία οι γυναίκες προτιμώνται στα αξιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης από άλλες ανώτερες θέσεις και παρά το γεγονός ότι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει και το μέτρο  της « ποσόστωση» η εκπροσώπηση  γυναικών στους Δήμους και ιδιαίτερα στο Δήμο Ωρωπού είναι ελάχιστη αφού εκλεγμένες Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι μόνο τέσσερις  και άλλες τόσες στο Τοπικό Συμβούλιο.
Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων , η χαμηλή εκπροσώπηση οφείλεται στους πολλαπλούς ρόλους που έχει να διαδραματίσει ως μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη,  στην έλλειψη οικονομικών πόρων,  στην έλλειψη στήριξης  από το οικογενειακό  τους περιβάλλον , στα χτυπήματα κάτω από τη μέση που δέχονται από τους άλλους υποψηφίους.
Η λύση των προβλημάτων της καθημερινότητας των γυναικών , η ενθάρρυνση, η οικονομική ενίσχυση, η ίδρυση γραφείου ισότητας ακόμα ίσως και « η ποσόστωση» θα δώσουν τη δυνατότητα στη γυναίκα να ασχοληθεί με  πολιτικά αξιώματα.
Οι γυναίκες στην πολιτική είναι πιο ειλικρινείς, πιο ελεύθερες ως προς την ευθυγράμμιση τους με την πολιτική γραμμή του κόμματος, πιο αποτελεσματικές στους τομείς κυρίως της Ισότητας των φύλων , στη Κοινωνική Πρόνοια , στην Κοινωνική πολιτική της Υγειάς και ασφάλισης ,στην Παιδεία,  στην προστασία του Περιβάλλοντος ,στον Εθελοντισμό. Διακρίνονται για το ήθος τους και εξαρτώνται από οικονομικά συμφέροντα σε μικρότερο βαθμό από τους άντρες.
Η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών θα αποτελέσει μοχλό  πίεσης στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων γιατί η γυναίκα μπορεί να βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία τα προβλήματα.
Από το ρόλο  και τη θέση της γυναίκας που διαδραματίζει στον πολιτικό και τον κοινωνικό στίβο διαφαίνεται και  η ποιότητα της Δημοκρατίας.
Η Ημέρα της Γυναίκας νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει  ως προς τον τρόπο επίλυσης των δυσκολιών της να αναδειχθεί στα πολιτικά αξιώματα, διότι η συμμετοχή των γυναικών αποτελεί κριτήριο προόδου για μια κοινωνία, αφού απελευθερώνονται δυνάμεις που μπορούν να συνδράμουν για ένα καλύτερο αύριο.
Η γυναίκα μπορεί και το οφείλει τόσο  στον εαυτό της όσο και  στην κοινωνία να ασχοληθεί με το πολιτικό γίγνεσθαι . Α ς μην ξεχνάμε ότι από τα αρχαία χρόνια  στην Ελληνική  ιστορία ξεχωριστή θέση κατέχει  η  Μινωίτισσα και  η Σπαρτιάτισσα  γυναίκα.


ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΣΩ


Άμεση ασφαλτόστρωση της οδού Χρυσανθέμων στις Αφίδνες

Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι γίναμε δέχτες πολλών παραπόνων κατοίκων των Αφιδνών αλλά και γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν στο Σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης ,διότι λόγω των βροχοπτώσεων σήμερα, αλλά και σε κάθε βροχόπτωση, η οδός Χρυσανθέμων ήταν απροσπέλαστη και επικίνδυνη τόσο για τους μαθητές όσο και για τη μεταφορά τους  με τα σχολικά λεωφορεία προς και από το Σχολείο.
Η οδός Χρυσανθέμων,  μήκους περίπου 300 μέτρων, είναι στρωμένη με χαλίκι που παρασύρεται εύκολα με κάθε βροχόπτωση και πλημμυρίζει επειδή την διαπερνά μικρό ρεύμα που δεν παροχετεύεται μέσω κάποιου αγωγού. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα καθώς σε προηγούμενη βροχόπτωση είχε παρασυρθεί όχημα από τον όγκο των υδάτων με αποτέλεσμα να κινδυνέψει άμεσα η ζωή των επιβατών. Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για δρόμο  o οποίος χρησιμοποιείται καθημέρινα για τη μεταφορά εκατοντάδων μαθητών και κατά συνέπεια επιβάλλεται η άμεση κατασκευή του έργου.
Επειδή η αντιμετώπιση του προβλήματος σημαίνει σεβασμό προς το εκπαιδευτικό λειτούργημα και΄εκφραση πολιτισμού,αφού επιλύει  ένα  σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Ωρωπού,αιτούμαστε όπως αποστείλετε ειδικευμένο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να διαπιστώσει το πρόβλημα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να  αποκατασταθεί η οδός Χρυσανθέμων και να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος για τους κατοίκους.

                                                                                                Για τη ΔΗ.Σ.Ω. 
                                                                                                ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας

                                 
  
 Με το ανωτέρω γραπτό αίτημά της ΔΗ.Σ.Ω. ζητήσαμε την  αποκατάσταση της οδού χρυσανθέμων στις Αφίδνες και το ανακοινώσαμε και στο Δημοτικό  Συμβούλιο της 1-2-2013 θεωρώντας ότι η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος αποτελεί ενδειξη σεβασμού προς το εκπαιδευτικό λειτουργημα
και προς τους πολίτες. Μια περιοχή με το ιστορικό παρελθόν των Αφιδνών δεν πρέπει σήμερα να παραμελείται.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις  27 -2-2013 επαναφέραμε το θέμα γιατί παρήλθε ένας μήνας από το αίτημά μας και αφού με τις βροχοπτώσεις στις 21-2-2013 ο δρόμος κατέστει ένα υγρό ποτάμι επικίνδυνο στους μαθητές και τους γονείς τους.Πήραμε την απάντηση ότι θα γίνουν αποχετευτικά έργα στην οδό Χρυσανθέμων πράγμα που ικανοποιεί εν μέρει το αίτημά μας δίοτι για να ολοκληρωθεί χρειάζεται και η παροχετευση του μικρού ρεύματος που διαπερνά τον αγωγό.
Αναμένουμε την οριστική λύση του προβλήματος.
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  13 Μαρτίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1- Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος  όπου απαιτείται  για το έργο « Αντικατάσταση  αγωγών ύδρευσης στους Αγίους Αποστόλους της Δημοτικής Κοινότητας   Καλάμου.
2-Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
3-Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «Δίκτυα  αγωγών ομβρίων  στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Δήμου Ωρωπού» στο Ε.Π. Αττικής 2007-2013.
4-Λήψη νέας απόφασης για έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου.
5-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην πρόσκληση 57 της ΕΕΤΑΑ του έργου «Μετατροπή Ελαιοτριβείου  σε Λαογραφικό Μουσείο  στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
6-Έγκριση της υπ΄άριθμ.11/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  &Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα « Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων
Οικονομικού έτους 2012»
7-Χορήγηση  αδειών άσκησης  πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄κατά κατηγορία  επαγγελμάτων στο Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013.
8-Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
9-Επιστροφή ποσού 45,00€ στον KULDIP SINGH  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
10- Επιστροφή ποσού 45,00€ στην DALIWAL  THALIA  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11- Επιστροφή ποσού 90,00€ στην HOXHA FLORA  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
12- Επιστροφή ποσού 90,00€ στoν LATIF  MOHAMMAD  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.


Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση
για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «Αποκομιδή-Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ογκοδών αντικειμένων, Κάδων, Κοινοχρήστων χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου "Ωρωπού»
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
3. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου "Ωρωπού»
4. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Επέκταση δημοτικού
φωτισμού (τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)»
5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρεώσης
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την ετήσια συνδρομή παροχής νέων εκδόσεων για τα προγράμματα του Δήμου (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση)
7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Περίφραξη δημοτικών χώρων (παιδικές χαρές, πλατείες κλπ)»
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την συντήρηση – Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Μηχανοργάνωσης (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση).
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για τη συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ "Ωρωπίων
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια υλικών ειδών καθαριότητας
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως εταιρείας ΡΕΑ Α.Τ.Ε. κατά Δήμου "Ωρωπού)
14. Έγκριση της υπ' αρ. 80/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα την 27-2-2013 (Δαής κατά Δήμου "Ωρωπού)
15. Έγκριση δαπάνης για τις διαταγές πληρωμής 8/2013, 9/2013 και 10/2013 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Γρηγόριος Κολιμάτσης κατά Δήμου "Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ