Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα, συμμετείχε στο 13ο σεμινάριο συμβουλευτικής και επιμόρφωσης αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Αττικής.
Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Ελένη Βαρνάβα κατά την ομιλία της στο σεμινάριο ως μια από τις λίγες γυναίκες επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας στους Δήμους της χώρας μας, υποστήριξε ότι:
1. Παρά το γεγονός ότι στα ψηφοδέλτια των τοπικών εκλογών είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ποσόστωσης συμμετοχής γυναικών ως υποψηφίων δημοτικών, περιφερειακών και τοπικών συμβούλων (πρέπει αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των υποψηφίων) οι γυναίκες που κατορθώνουν να εκλεγούν είναι ελάχιστες. Ειδικά δε σε επίπεδο ανώτερων θέσεων και θέσεων εξουσίας η παρουσία τους είναι ελάχιστη αφού μόλις 8 είναι οι γυναίκες Δήμαρχοι σε σύνολο 325, καμία γυναίκα δεν είναι Περιφερειάρχης και μόλις 11 είναι Αντιπεριφερειάρχες. 
2. Δυστυχώς οι περισσότερες γυναίκες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια δεν διεκδικούν με όλες τους τις δυνάμεις την εκλογή τους καθώς πολλές φορές υπεισέρχονται στις τοπικές κοινωνίες έμφυλα στερεότυπα και η πλειοψηφία των υποψηφιοτήτων γίνεται για τυπικούς λόγους συμπλήρωσης, λειτουργούν τρόπον τινά ως «υποψηφιότητες του περιθωρίου».
3. Εκατόν Πενήντα Ένας Δήμοι της χώρας μας έχουν υπογράψει την λεγόμενη Χάρτα Ισότητας των Φύλων και θεωρητικά έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που θέλουν την γυναίκα εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκτός της αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους Δήμους είναι και ο Δήμος Ωρωπού, ο οποίος πέρυσι αποδέχτηκε και υπέγραψε την συγκεκριμένη Χάρτα Ισότητας. Φαίνεται όμως ότι η αποδοχή και η συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στην Χάρτα Ισότητας ήταν απλώς επικοινωνιακή αφού καμία από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Δήμος μας δεν έχει υλοποιηθεί.   
4. Ως επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ στον Ωρωπό και με την σύμφωνη γνώμη του συνόλου της παράταξης ζητάμε από την δημοτική αρχή Ωρωπού να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες και συγκεκριμένα:
Α. Να καταρτιστεί άμεσα Πρόγραμμα Δράσης και να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ενημέρωση των κατοίκων, ανδρών – γυναικών – παιδιών, για την ισότητα των δύο φύλων,
Β. Να ιδρυθεί και να λειτουργήσει άμεσα Γραφείο Ισότητας στο Δήμο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, θα λειτουργεί συμβουλευτικά και θα αναλάβει την διασύνδεση του Δήμου με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προκειμένου υπό την αιγίδα της να αναπτύσσονται ενημερωτικές δράσεις στα χωριά μας
Γ. Να συγκροτηθεί άμεσα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελούμενη από τις γυναίκες δημοτικούς συμβούλους η οποία και θα αναλάβει την υλοποίηση των Προγράμματος Δράσεων που θα καταρτιστεί και θα φροντίσει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας του Δήμου.  

Είναι καιρός ο Δήμος Ωρωπού να περάσει σε πράξεις υιοθετώντας κάθε καλή πρακτική που αναπτύχθηκε σε άλλους Δήμους της χώρας. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την καθημερινότητα όλων μας δεν μπορούμε να μένουμε σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις όπως είναι μόνο η υπογραφή της Χάρτας Ισότητας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες, ειδικά σήμερα που τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι οξυμένα και προκαλούν και νέες εντάσεις και ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων.  

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Σ.Ω.


Το  Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού έκανε δεκτή την πρόταση της ΔΗΣΩ που είχε κατατεθεί από Μάρτιο του 2011 (Αρ. Πρωτ. 4736/2011) για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Καπανδρίτι ώστε να είναι κατά το δυνατόν ασφαλέστερη η μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καπανδρίτιου από και προς τα σπίτια τους.
Συγκεκριμένα ζητούσαμε να γίνουν μονόδρομοι στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου ώστε να μην επαναληφθεί το ατύχημα που συνέβη σε μαθητή του Νηπιαγωγείου ανταποκρινόμενοι στο απόλυτα λογικό αίτημα των γονέων.
Η συγκεκριμένη αυτή πρότασή  μας  είχε γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και κατόπιν σχετικής μελέτης της Τροχαίας Αθηνών τίθεται σε εφαρμογή έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.
Η υιοθέτηση της πρότασής μας διευκολύνει την κυκλοφορία και καθιστά πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις των μαθητών τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης στα σχολικά κτίρια.
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτή την εξέλιξη και την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στο λογικό αίτημα των γονέων του Καπανδριτίου.
Δεν μπορούμε όμως να μην αιτηθούμε και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών όταν υπάρχουν λογικά αιτήματα για την ικανοποίηση των αυτονόητων, όπως είναι οι προληπτικές παρεμβάσεις ασφάλειας για την μετακίνηση παιδιών στα σχολεία τους.

Ελένη Βαρνάβα
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΩ
Φιλόλογος

Ματαίωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012


Σας ενημερώνουμε ότι η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 20ης Δεκεμβρίου 2012 με θέμα « Ψήφιση  προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013» δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω νέων οδηγιών που εκδόθηκαν με την αριθμ. οικ. 47490/18-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αφορά «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
2. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής του 0ήμου
3. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για το μοναδικό θέμα:

            « Ψήφιση  προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013»


                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 19η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
2.Επικαιροποίηση  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα δημοτικά τέλη.
3.Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ωρωπού.
4.Λύση της από  9/4/2008 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Καλάμου
5.Λύση της από 5/10/2012 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Αυλώνα
6.Έγκριση της υπ΄αριθ. 128/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα ¨ Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012¨
7.Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 385258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική
8.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού" (τοπ. νέων ιστών & φωτιστικών σωμάτων)
9.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012.
10.Έγκριση της  μελέτης  "Περίφραξη κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου"
11. Έγκριση αίτησης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα Jessica
12-Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 και Επιχειρησιακού Προγράμματος
13-Διαγραφές οφειλών
14-Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση φόρου τιμής στον Μεγάλο Έλληνα Αριστοτέλη Ωνάση

                                   
     Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης
Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκόπουλου, Ωρωπού, Νέων Παλατιών και
Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού»
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου : " Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου "Ωρωπού"
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συλλογής,
Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου
Ωρωπού»
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την αμοιβή τεχνικού για την
πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου του ιατρείου του Δήμου
7. Αποδοχή της με ΑΠ 27908/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.842 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση έφεσης.
8. Αποδοχή της με ΑΠ 27909/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.809 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση παρέμβασης.
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 885/5-12-2012 για παράσταση σε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Επικαιροποίηση των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν τα Δημοτικά Τέλη
11. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που έχουν σχέση με
τον καταλογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου, Τ.Α.Π.,
καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος των
φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν εισπράττει ο δήμος μας
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωρωπού

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο Ωρωπού στις  14 Δεκεμβρίου, 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30μ.μ., για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1.Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου «Οδική ασφάλεια μαθητών του Δήμου Ωρωπού»
2.Ανάπλαση βρύσης στον οικισμό του Καλάμου
3.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωρωπού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη ΔΚ Αφιδνών
3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
5. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του .ήμου και αναπλήρωσή της
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
8. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης ύδρευσης.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Άμεση χωροθέτηση του Υγροβιότοπου Ωρωπού και ένταξή του στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής


Στο Δήμο μας έχουμε ένα σημαντικό υγροβιότοπο ο οποίος όμως δεν χαίρει της προστασίας από την πολιτεία που θα έπρεπε, αφού δεν έχει ακόμα χωροθετηθεί και δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας.
Η «παράλειψη» αυτή θα έχει ως συνέπεια τα επόμενα χρόνια να μην μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προστασίας και ανάπτυξης, γεγονός που πέρα των άλλων συνεπειών θα έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή απαξίωσή του και την περαιτέρω εγκατάλειψη και υποβάθμισή του.
Η ΔΗΣΩ πιστεύει ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα ο Δήμος Ωρωπού και να υιοθετήσει την πρόταση που ήδη έχουμε καταθέσει για άμεση ολοκλήρωση της μελέτης χωροθέτησής του και ένταξής του στο νέο σχεδιαζόμενο Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας Οικοσυστημάτων Αττικής, ώστε μέσα από τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα να υπάρξουν οι κατάλληλες επιστημονικές προτάσεις και χρηματοοικονομικές μελέτες για την ανάδειξη, την προστασία και την περιβαλλοντική αξιοποίησή του.
Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να υιοθετήσει με απόφασή του την πρότασή μας και να διεκδικήσει άμεσα την προσθήκη και του υγροβιοτόπου του Ωρωπού στο νέο Φορέα, όπου ήδη προτείνεται για ένταξη ο Δρυμός της Πάρνηθας μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται εντός των εδαφικών ορίων του Δήμου μας και το Πάρκο Σχινιά.
Τέλος είναι απαραίτητο να συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο την ευρύτερη θεσμική συμμετοχή του Δήμου μας σε αυτόν το νέο Φορέα προκειμένου να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνατότητες στην προστασία του περιβάλλοντος ειδικά σε ότι αφορά τα χωριά μας.
Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από τόσο σημαντικά για το μέλλον μας θέματα.    

ΔΗΣΩ: «Να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για να διατηρήσουμε τις δομές ψυχικής υγείας»


Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένης Βαρνάβα, και του διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΗ Καπανδριτίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση φιλοξενίας και ψυχαγωγίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας – Οικοτροφεία μακράς παραμονής, Καλυψώ και Αλκυονίς, στο Καπανδρίτι.
Τόσο η Ελένη Βαρνάβα όσο και η εκπρόσωπος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ) υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργούν οι δύο δομές, Αντωνία Τορρένς, τόνισαν ότι ειδικά στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε τις δομές ψυχικής υγείας. Δυστυχώς τα οικονομικά προβλήματα επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία και οφείλουμε όλοι να δραστηριοποιηθούμε για να διατηρήσουμε τις δομές που ήδη υπάρχουν.
Η Ελένη Βαρνάβα μάλιστα τόνισε ότι «η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών συνανθρώπων μας προσδιορίζει τελικά και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα τύπου «Κολαστήριο Της Λέρου». Οφείλουμε όλοι ο καθένας με τις δυνάμεις του να υπερασπιστούμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, να ενισχύσουμε τις δομές ψυχικής υγείας που έχουν δημιουργηθεί και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας αιτία να απολέσουμε τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας».   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ),όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, και το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί  να  προσέλθετε   στην ειδική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στις 21 Δεκεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού -Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) με μοναδικό θέμα « Απολογισμός  πεπραγμένων  Δημοτικής Αρχής  έτους 2011»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 7 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε

απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
4. Εξώδικος Συμβιβασμός για καταβολή ποσού 1199,87 Ευρώ μετά από την 24504/2012
αίτηση για εξώδικο συμβιβασμό του Γεώργιου Τσαουσίδη
5. Εντολή σε δικηγόρο για την παράσταση στο ακροατήριο του ΑΠ την 11-12-2012 κατά
τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 3378/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 18-12-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Παντελίδης κατά Δήμου "Ωρωπού - εργατικές διαφορές)
7. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 10-12-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Hatkar Service AE κατά
Δήμου "Ωρωπού)
8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων
του Δήμου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι ΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 3 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου "Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου "Ωρωπού»
2. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
3. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Οικισμού Μαρκοπούλου, τμήματος παραλίας Μαρκοπούλου, Ν. Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
4. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη ΤΚ Σκάλας Ωρωπού
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες εκσκαφών για την υπηρεσία πρασίνου
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διαστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ωρωπού
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών αυτόματου ποτίσματος για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια θαμνοκοπτικών
12. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών του Δήμου
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος για αποχιονισμούς οδών του Δήμου.
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες καθαρισμού αγωγών ομβρίων υδάτων
15. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
17. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
18. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
19. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για έκτακτη βλάβη ύδρευσης
20. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη ΔΚ Μαρκοπούλου Ωρωπού
21. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την λήψη αντιγράφων τίτλων και μερίδων του Δήμου Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία "Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις μετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα Δικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί διεκδικητικές και συναφείς αγωγές
22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών τεχνικού
ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 359/2012)
24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 327/2012)
25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ