Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  27  Ιουνίου  2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1.                  Καθορισμός  ειδικοτήτων  προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  έτους 2012.
2.                  Έγκριση άδειας  τομής οδοστρώματος  και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  του οδικού άξονα Ε.Ο.81 για την εκτέλεση  του έργου «Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου»
3.                  Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.
4.                  Έγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης  του έργου «Ανέγερση Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κάλαμο Δήμου Ωρωπού»
5.                  Έγκριση τροποποίησης  της σύμβασης της μελέτης: Εκπόνηση μελετών  για την πολεοδόμηση ( Ένταξη στο Σχέδιο)της περιοχής «Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε.(Β’ κατοικία) της Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού.»
6.       Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ.55/2007 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Ωρωπού.
7.       Έγκριση υποβολής  πρότασης για ένταξη  της μελέτης  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Κοινότητας Αφιδνών στο χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου για την ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας  ολοκλήρωσης της μελέτης « Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης  του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.
9.       Έγκριση ένταξης της μελέτης « Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης  του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου.
10.     Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου  Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.»
11.     Έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2012. 
12.     Έγκριση μείωσης του μισθώματος του διαμερίσματος που μισθώνει ο Δήμος στον Ιωάννη Βλασταρά σύμφωνα με το Ν.4071/2012.
13.     Αποδοχή ή μη της δωρεάς του ακτινολογικού ιατρείου του κ.Φασουλάκη Νικολάου προς το Δήμο Ωρωπού.
14.     Έγκριση της υπ’αριθμ 51/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ωρωπού με  θέμα «Έγκριση τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού.»
15.     «Επιστροφή ποσού 361,00 € στην ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως  αχρεωστήτως καταβληθέντα.»
16.     Έγκριση της υπ’αριθμ.16/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικονομικού     έτους 2011- έκθεση  Ελεγκτών .»
17.     Έγκριση της  υπ’αριθμ.13/2012  απόφασης της  ΚΕΔΩ με θέμα : «Ορισμός συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012».
18.     Επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.
19.     Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.12/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
20.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να παραστεί στις εργασίες της Γ.Σ. της Διαδημοτικής εταιρείας  «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»
21.     Έγκριση  δαπάνης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τον εθελοντισμό
22.     Έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
23.     Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
24.     Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
25.     Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
26.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
27.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Β/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής


Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗς ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
22 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα:

«Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2007 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2007 3ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2007)» Δήμου Ωρωπίων.Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
22 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα:

«Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2006 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2006 2ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2006)» Δήμου Ωρωπίων.Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
22 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα:

Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2005 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2005  1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2005» Δήμου Ωρωπίων.Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 15 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ανάθεση «Μελέτης διαμόρφωσης οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων»
2. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου»
3. Εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού».
4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού».
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την αγορά εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ωρωπού».
7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την αγορά εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
12. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου
13. Έγκριση όρων διακήρυξη για την προμήθεια γραφικής ύλης
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΩΡΑ 20:00
ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΣΑΠΑΝΙΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
(ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  7  Ιουνίου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας ( δύο)2 μηνών.
  Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατεπείγον  διότι  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.21762/30-5-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  με το οποίο  εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών  ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ο Δήμος πρέπει να προβεί σε  αντίστοιχες προσλήψεις, δεδομένου ότι  ή απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να σταλεί  στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος θα εγκρίνει τον τελικό αριθμό προσλήψεων.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών για την δημοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας
2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων
3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για
τις υπηρεσίας παροχής προσωπικού για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού
4. Κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού υλικού
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
8. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικών ταχογράφου
9. Απόδοση προπληρωμής για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου προς το ΙΚΑ
10. Έγκριση Αποφάσεων 1ημάρχου για την επισκευή έκτακτων βλαβών ύδρευσης
11. Έγκριση Απόφασης 1ημάρχου για τον καθαρισμό οδών στην Δημ. Κοινότητα Καλάμου έπειτα από βροχοπτώσεις.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ