Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-10-2011

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
4 Οκτωβρίου  2011 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 19:15. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
1-Έγκριση Επιχειρησιακού  Προγράμματος Δήμου Ωρωπού  2012-2014 (Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασμός)
 2-.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
    ΚΤΙΡΙΩΝ».
 3-.‘Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών»
 4-.Έγκριση της μελέτης του  έργου « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων»
 5-Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ωρωπού.
 6- Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 7- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας    Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.
  8.- Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης  μετονομασίας της ενορίας από «Κοιμήσεως Θεοτόκου» σε «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» της Τοπικής κοινότητας Συκαμίνου.  9-.Έγκριση καταγγελίας  σύμβασης  μίσθωσης  του ακινήτου που χρησιμοποιείται  ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
 10-.Εγκριση ή μη προϋφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης με το Αμαλιείο (παιδική χαρά στη Μαλακάσα)  και ενοποίηση των τριών συμβάσεων μίσθωσης με το  Αμαλιείο σε ένα
συμφωνητικό με κοινή λήξη.
11-Αποδοχή ποσού 75.000,00€ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για προμήθεια Αιθουσών Ελαφράς  Λυόμενης  Προκατασκευής  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
12.-Επιχορήγηση των  Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού
13.-Επιχορήγηση των Αθλητικών  Συλλόγων  Δήμου Ωρωπού.
14-Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) Ιατρό  Εργασίας και ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας.
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΡΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-10-2011

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
4 Οκτωβρίου  2011 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 18:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για το παρακάτω θέμα :
  «Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2010 & Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2010 8ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2010» Δήμου Αυλώνα.
                    


                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                   ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΣΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟ ΥΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28-09-2011

Εχουν περάσει ακριβώς δύο (2) μήνες από την τακτική συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2011 που σας κατέθεσα την πρότασή μου για το βιολογικό καθαρισμό των οικιακών αποβλήτων Δήμου Ωρωπού.  Μία πρόταση που απαλλάσσει το Δήμο μας  αλλά και το Δήμο Τανάγρας από την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων.
Ενας κεντρικός συλλεκτικός αποχετευτικός αγωγός από τους Αγίους Αποστόλους  έως και το Δήλεσι συγκεντρώνει τα λύματα όλων των παραθαλάσσιων Κοινοτικών διαμερισμάτων.  Δηλ. Αγ. Απόστολων – Καλάμου – Μαρκοπούλου και Παραλίας Μαρκοπούλου – Ν. Παλάτια - Σκάλας – Μήλεσι – Χαλκούτσι – Δήλεσι – Ωρωπού – Συκαμίνου τα οποία θα μεταφέρονται στο Στενό Ασωπού.  Εκεί θα συναντούν τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του Δήμου Τανάγρας και θα μεταφέρονται προς τον παρακηφήσιο κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ συλλέγοντας στη διαδρομή του τα λύματα  Αυλώνα – Μαλακάσας – Πολυδενδρίου – Καπανδριτιίου και  Αφιδνών.
Ούτε σταγόνα υγρών αποχέτευσης επεξεργασμένων και μη στον Ασωπό και Ευβοϊκό.
Το ίδιο ισχύει και για τα βιομηχανικά απόβλητα να αναλάβει την ειδική επεξεργασία  τους η ΕΥΔΑΠ η οποία διαθέτει ως εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης την κατάλληλη τεχνογνωσία.
Τέλος η ΕΥΔΑΠ με διυλιστήριο να αναλάβει την εξ ολοκλήρου υδροδότηση των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας σταματώντας την έως σήμερα τροφοδοσία νερού με γεωτρήσεις και ταχυδιυλιστήρια.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

Είναι τα μεγαλύτερα άμεσα απαραίτητα και σημαντικότερα τεχνικά έργα του Δήμου μας.
Με αίτημα σας ζήτησα να επικοινωνήσετε εγγράφως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ και να προτείνετε συνεργασία για την παραπάνω ολοκληρωμένη πρόταση.
Δεν γνωρίζω τους λόγους που σας έχουν πείσει εσάς και τους συνεργάτες σας να αγνοήσετε την ολοκληρωμένη πρόταση που σας έγινε κυρίως για την αποχέτευση του συνόλου των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας.
Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο μας καλείται να μας ενημερώσετε και να λάβουμε απόφαση για το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου  Ωρωπού, χωρίς, για ένα τόσο σοβαρό θέμα να υπάρχει από την πλευρά σας ή του αρμόδιου αντιδημάρχου έγγραφη εισήγηση επί του θέματος ως οφείλετε.
Μας χορηγήθηκε ένα έντυπο με θέμα «Διερεύνηση ύπαρξης χώρων και αξιολόγηση αυτών για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Ωρωπού».
Είναι λάθος που αναφέρετε το «Δήμου Ωρωπού» διότι η μελέτη είναι ελλιπής και δεν χωροθετεί για τον Κάλαμο τους Αγ. Αποστόλους τις Αφίδνες την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη Μαλακάσα, για δε  τον Αυλώνα, το Μαρκόπουλο τον Ωρωπό και το Συκάμινο υπολογίζονται στη θέση επιλογής αλλά θα ενταχθούν στη διαχείριση των λυμάτων όταν και εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους
Πολυδένδρι και Καπανδρίτι έχουν ενταχθεί για τον  παρακηφήσιο της ΕΥΔΑΠ.
Έχετε παραμείνει στη μελέτη αποχέτευσης των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του τέως Δήμου Ωρωπού, (Ν. Παλατίων- Σκαλας – Χαλκουτσίου) αγνοώντας τα υπόλοιπα κοινοτικά διαμερίσματα, επειδή πιστεύεται  ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού αντιπροσωπεύεται  από τον τέως δήμο Ωρωπού.
Συνεχίζοντας,  η μελέτη αναφέρει τον τρόπο επιλογής της θέσης ξεκινώντας πρώτα από την επιλογή αποδέκτη του νερού μετά την επεξεργασία των λυμάτων.
Η επιλογή αποδέκτη έγινε από την μελετητική ομάδα ως εξής:

 1. ΘΑΛΑΣΣΑ: Απερρίφθη λόγω υψηλού κόστους κατασκευής, ενδεχόμενη πιθανότητα ρύπανσης και υποβάθμισης της ευρύτερης παραθαλάσσιας περιοχής.
 2. ΕΔΑΦΟΣ:  Απερρίφθη η διάθεση στο έδαφος, αν και θα ενίσχυε τον υπόγειο υδροφορέα  διότι δεν συνηθίζεται στη χώρα μας και δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:  Απερρίφθη λόγω κόστους δικτύου άρδευσης και του προβλήματος των όγκων νερού που πλέον δεν οδηγούνται σ’ αυτή τη χρήση.
 4. ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ:  Είναι  η λύση επιλογής όταν υπάρχει υδατορεύμα στη περιοχή.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν υπάρξει  μείωση της παροχής του ποταμού παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ευτροφισμού, έντονο πρόβλημα οσμών σε μεγάλο μήκος και τίθενται σε κίνδυνο θαλάσσιοι υγροβιότοποι τόσο στο ποτάμι όσο και στις εκβολές του.

Παρ’  όλα αυτά η μελέτη επεξεργασίας Αστικών λυμάτων του Δήμου Ωρωπού στη σελίδα 15 αναφέρει:  «Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον Ασωπό και θα καλύπτουν τα αυστηρά θεσμοθετημένα όρια εκροής”.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ο Ασωπός είναι ένας χείμαρρος και τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν σε υδατορεύματα συνεχούς ροής στο ξεροπόταμο θα είναι πολλαπλάσια.
Πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι εφόσον εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον Ασωπό ως αποδέκτη το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος Τανάγρας πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων τα οποία θα διέρχονται επεξεργασμένα ή όχι  από το Στενό του Ασωπού.
Συμπερασματικά, η μελετητική ομάδα προτείνει τη θέση του Στενού Ασωπού από την πλευρά του Συκαμίνου για τη κατασκευή μιάς μονάδας επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων με αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών τον Ασωπό ποταμό.
Το σύνολο της οικονομοτεχνικής μελέτης με τις ενδεικτικές τιμές και στο περίπου, πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με  την πραγματικότητα και είναι πολλαπλάσιο όπως και για τη λειτουργία μιας μονάδας που αναφέρεται στη σελ. 12 ότι χρειάζονται δύο (2) υπάλληλοι είναι λάθος.
Τα λύματα είναι υποχρεωτικά 24ωρης ροής που σημαίνει ότι η παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας  από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το σύνολο των βαρδιών χρειάζονται το ελάχιστο δέκα (10) άτομα κατά μονάδα, συν του τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση των μονάδων.
Υπολογίζοντας τα έξοδα λειτουργίας των τελικών μονάδων του Δήμου, την επεξεργασία των λυμάτων, την απομάκρυνσή της λυματολάσπης και τα απρόβλεπτα ίσως το κόστος είναι υπέρογκο για το Δήμο και του δημότες και τελικά  καταλήξουν οι μονάδες να υπολειτουργούν όπως έχει συμβεί σε άλλους Δήμους σήμερα.
Υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους για τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ διότι θα πληρώνουμε για τη χρήση της αποχέτευσης.

Βεβαίως και θα πληρώσουμε όπως πληρώνουν και οι διαμένοντες στις περιοχές που εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ.
Είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι δεν θα πληρώσουν την αναλογία τους όταν η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων γίνεται από το Δήμο.


Κύριε Πρόεδρε,

Η πρότασή της Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό είναι να γίνει από το Δήμο Ωρωπού αίτημα ενδιαφέροντος στην ΕΥΔΑΠ με ολοκληρωμένη πρόταση όπως σας έχει κατατεθεί
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

και όταν πάρετε την επίσημη απάντηση από την ΕΥΔΑΠ να τεθεί θέμα σε  Δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης συγκρίνοντάς την με όποια μελέτη έχετε.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ 28-08-2011

   
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 28  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :

1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Βιολογικό  Καθαρισμό του Δήμου Ωρωπού.
2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
3.‘Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών»
4. Έγκριση της μελέτης του  έργου « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων»
5.  Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ωρωπού.
6.  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
7. Έγκριση της αριθ.24/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού, που αφορά τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
8.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.
9. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης  μετονομασίας της ενορίας από «Κοιμήσεως Θεοτόκου» σε «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» της Τοπικής κοινότητας Συκαμίνου.
10.Έγκριση καταγγελίας  σύμβασης  μίσθωσης  του ακινήτου που χρησιμοποιείται  ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.
11.Εγκριση ή μη προϋφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης με το Αμαλιείο (παιδική χαρά στη Μαλακάσα) και ενοποίηση των τριών συμβάσεων μίσθωσης με το Αμαλιείο σε ένα συμφωνητικό με κοινή λήξη
12. Αποδοχή ποσού 82.842,77€, που αφορά 2η & 3η κατανομή έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
13. Αποδοχή ποσού 75.000,00€ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για προμήθεια Αιθουσών Ελαφράς  Λυόμενης  Προκατασκευής  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
14. Επιχορήγηση των  Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού .
15. Επιχορήγηση των Αθλητικών  Συλλόγων  Δήμου Ωρωπού.


                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27-09-2011

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα¨
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, της Μαρίας Μακρή.
 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Ηλία Περήφανου
 3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Σοφίας Παπουτσή
 4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Peric Vinka
 5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΕΚΑ GATERING ΕΛΛΑΣ» διοργάνωση εκδηλώσεων και διακριτικό τίτλο ROYAL STAR
 6. Απομάκρυνση στεγάστρου του ΚΤΕΛ από την πλατεία Σκάλας Ωρωπού
 7. Σφράγιση καταστήματος με την επωνυμία «ΟΛΑ ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΑ»
 8. Λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του καταστήματος EPOCA
 9. Λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του καταστήματος FELIPE
 10. Λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του καταστήματος «Ναυτίλος SUMMER»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 09:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ.
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9.00πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω
θέματα:
1. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού
2. Προέλεγχος λογαριασμού της διαχείρισης (απολογισμού) του
Οικονομικού έτους 2010 και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης
2010 (ισολογισμού 31-12-201) του Πρώην Δήμου Αυλώνα και
Σύνταξη Έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του
Ισολογισμού 31.12.2010 του Πρώην Δήμου Αυλώνα
3. Έγκριση δαπάνη, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση μελέτης
τοπογραφικής αποτύπωσης και τοποθέτηση ορίων γηπέδου για το
έργο: «Προστασία και ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές
Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου»
4. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες του
Δήμου
5. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Προέδρων
Τοπικών και Δημοτικών Συμβουλίων
6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη μεταβίβασης οχημάτων
του Δήμου
7. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ειδικού
συνδρομητικού προγράμματος διελεύσεων των απορριμματοφόρων
του Δήμου Ωρωπού
8. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση πιστοποιητικών
Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων του Δήμου
9. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμ.) την 29η-9-2011 για
υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Καλάμου.
10. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (26ο Μονομ.) την 26η-9-2011 για
υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Καλάμου.
11. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 29η-9-2011 για υποθέσεις του
Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου.
12. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος την 28η-9-2011 για υποθέσεις του Δήμου
Ωρωπού από τον πρώην Δήμο Καλάμου.
13. Ανάθεση υποθέσεων – εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστούν
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
14. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση
δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία καθαρισμού
και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Ωρωπού με
μηχανολογικό εξοπλισμό
17. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση
όρων διακήρυξης για την «Συντήρησης αγροτικών και δασικών
δρόμων»
18. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης
για την προμήθεια ασφαλτομίγματος
19. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης
για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
20. Έγκριση πρακτικού για τη μίσθωση αγροτεμαχίου
21. Έγκριση απόδοσης ποσού σε εργαζόμενους του δήμου έπειτα από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση
22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προμελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) Δήμου Ωρωπού»
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό
μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Οι σχολικές επιτροπές καλούνται να πληρώσουν τις φωτοτυπίες λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των σχολικών βιβλίων (Ερώτηση στην Βουλή από τον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόμου)


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
22486
Ημερομ. Κατάθεσης
09.09.11
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
         Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Οι σχολικές επιτροπές καλούνται να πληρώσουν τις φωτοτυπίες λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των σχολικών βιβλίων

Κύριοι Υπουργοί,
Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι το κόστος των φωτοτυπιών που θα δοθούν στους μαθητές αντί για βιβλία, λόγω της πρωτοφανούς καθυστέρησης στην έκδοση των σχολικών βιβλίων, θα επιβαρύνουν τις σχολικές επιτροπές των Δήμων. Εκτός του ότι το κόστος θα είναι κατά πολύ αυξημένο σας υπενθυμίζουμε ότι μέσω των περικοπών που έχετε εφαρμόσει και στην χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, πολλές από αυτές δυσκολεύονται να βρουν τους απαραίτητους πόρους για τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, όπως για παράδειγμα είναι η θέρμανση. Η επιπλέον επιβάρυνση δεν συνοδεύεται από ότι πληροφορούμαστε από επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πραγματικά απορούμε με την ευκολία που το Υπουργείο Παιδείας επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των σχολικών επιτροπών για δικές του παραλείψεις και καθυστερήσεις.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Με ποιο σκεπτικό επιβαρύνεται με το κόστος των φωτοτυπιών τις περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων σχολικές επιτροπές χωρίς να τους εξασφαλίζετε επιπλέον χρηματοδότηση;
2. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να διαθέσει επιπλέον κονδύλια προς τους Δήμους όπου ανήκουν οι σχολικές επιτροπές ώστε να μπορέσουν αυτές να ανταποκριθούν στα επιπλέον έξοδα;
3. Ποιος ευθύνεται για την τραγική καθυστέρηση στην έκδοση των σχολικών βιβλίων και ποιες οι συνέπειες της ολιγωρίας του;
4. Πότε εκτιμάτε ότι θα δοθεί και το τελευταίο βιβλίο στους μαθητές;    

Αντιδημοκρατική η διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)Ο τρόπος ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) που επέλεξε η κυβέρνηση αποτελεί μια πρωτοφανή προσπάθεια εξάλειψης των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης των Δημοτικών Συμβουλίων. Η κυβέρνηση φοβούμενη τα αποτελέσματα μιας ισχυρής ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής παρουσίας που δεν θα ελέγχεται από τα δύο παλαιά κόμματα και η οποία θα μπορεί να αντιδράσει στα αντιλαϊκά μέτρα που υιοθετεί, νομοθέτησε μια διαδικασία όπου ουσιαστικά θα εκπροσωπούνται μόνο οι δημοτικές αρχές και η μείζον αντιπολίτευση των Δήμων. Με αυτό τον τρόπο ελπίζει να ελέγξει μέσω του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τα αποτελέσματα των Ενώσεων, έτσι ώστε να τιθασεύσει τις αντιδράσεις και το κίνημα των ανεξάρτητων συνδυασμών.    
Καταδικάζουμε αυτή την μεθόδευση καθώς είναι πέρα για πέρα αντιδημοκρατική. Το σώμα που θα προκύψει δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματική βούληση των πολιτών όπως αυτή εκφράστηκε στις τελευταίες εκλογές για την Αυτοδιοίκηση. Είναι απαράδεκτη τακτική η φίμωση της ελάσσονος αντιπολίτευσης και δεν συνάδει σε κανένα επίπεδο με τους κανόνες της Δημοκρατίας όπου κάθε άποψη είναι σεβαστή, εκφράζεται και εκπροσωπείται.
Σημείο των καιρών είναι ίσως να έχουμε τεχνητές πλειοψηφίες οι οποίες τρέμουν μπροστά στις αντιδράσεις της πραγματικής πλειοψηφίας του κοινωνικού σώματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρατάξεις που αποκλείονται από την ανάδειξη εκπροσώπων εκφράζουν πάνω από το 50% του εκλογικού σώματος των πολιτών του Ωρωπού. Η Δημοκρατία όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί με μηχανιστικά τερτίπια και ο ελληνικός λαός θα βρει τρόπο και χώρο να εκφραστεί.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα: Κοπή δέντρων και απομάκρυνση πάγκων – καθισμάτων από την παραλία Πηγαδάκια Χαλκουτσίου

Προς: Δήμαρχο Ωρωπού, κ Γιάννη Οικονομάκο
Κοιν.: Αντιδημάρχους Ωρωπού, Δημοτικούς Συμβούλους Ωρωπού


Α.Π. 20348
Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2011


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Όπως μας ενημέρωσε ο εξωραϊστικός Σύλλογος «Το Καμάρι» έχουν κοπεί στην παραλία στη θέση Πηγαδάκια του Χαλκουτσίου 13 δέντρα (Αρμυρίκια) και έχουν απομακρυνθεί 5 πάγκοι – καθίσματα που είχαν τοποθετηθεί από τα μέλη του Συλλόγου με προσωπικά τους έξοδα κατόπιν μάλιστα γραπτής άδειας της Δημοτικής Αρχής (Αρ. Πρωτ. 5437/26.06.07 και 9773/22.10.08). Σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου η εν λόγω κοπή δέντρων και η απομάκρυνση των πάγκων έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθεί επιχείρηση που εκμεταλλεύεται μέρος της παραλίας. Όπως μάλιστα καταγγέλλεται σε έγγραφο που σας έχει αποσταλεί, η συγκεκριμένη επιχείρηση καταλαμβάνει μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας από τον χώρο που της διατίθεται ως προβολή, γεγονός που αν ισχύει εγείρει εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τον έλεγχο που ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το αντίτιμο που καταβάλει η επιχείρηση στον Δήμο.
Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν η κοπή των δέντρων και η απομάκρυνση των πάγκων – καθισμάτων έγινε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης από την Δημοτική Αρχή. Επίσης ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν η δημοτική αρχή έχει αδειοδοτήσει γραπτώς την συγκεκριμένη επιχείρηση να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο του δικαιώματος προβολής της επιχείρησης, τι ποσό καταβάλει για την υπέρβαση των ορίων προβολής και με ποιο σκεπτικό (αν τελικά έχει δοθεί σχετική άδεια) παραχωρήθηκε χώρος που έχει διαμορφωθεί με έξοδα των μελών του εξωραϊστικού συλλόγου ώστε να αποτελεί χώρο ελεύθερης πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Τέλος ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες επανατοποθέτησης των πάγκων - καθισμάτων και των δέντρων που κόπηκαν με έξοδα του υπευθύνου για την απομάκρυνσή τους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΔΗΣΩ

Βασίλης Οικονόμου
Ελένη Βαρνάβα – Καραγιάννη
        Βασίλης Λέκκας

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
 9 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :

1.Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.
2-Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
3-Έγκριση  παράτασης  χρόνου  προθεσμίας  του έργου « Αντικατάσταση –Επέκταση  Δικτύου  Ύδρευσης Οικισμού Σφενδάλης  για πυρασφάλεια  & Έργα  Ύδρευσης  Οικισμού Μαλακάσας  Μηλεσίου   Σφενδάλης.
4-Έγκριση τροποποίησης  της μελέτης  του έργου  σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Συντηρήσεις  Αγροτικών  Δρόμων».  Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.
5-Έγκριση  παράτασης χρόνου προθεσμίας  του έργου με τίτλο « Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων» Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.
6-Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου : « Πλακόστρωση Δρόμων , Πεζοδρομίων  και  Κοινοχρήστων  Χώρων  της Κοινότητας Μαλακάσας.
7-Έγκριση  χορηγίας  του Λαογραφικού Πνευματικού & Πολιτιστικού  Συλλόγου Πολυδενδρίου.
8.Συγκρότηση  διαπαραταξιακής επιτροπής για την παραλαβή  από αποθήκη του κ. Ρούσση  υλικού της πρώην Κοινότητας  Συκαμίνου.                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-09-2011 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Γραφείο Δημάρχου, Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 6 Σεπτρμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δόσης δανείου για το ελαιοτριβείο Καλάμου και απαλλαγή υπολόγου.
2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση μελέτης για την Μελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων οικισμού Μαρκόπουλου Ωρωπού
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Μηχανογραφική υποστήριξη των βάσεων δεδομένων του Δήμου και προσομοίωση όλων των υποσυστημάτων σε κεντρική βάση πληροφοριών με αντικείμενο αναφοράς τις ανάγκες του Εθνικού Δικτύου Σύζευξις».
4. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση παγίας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοτήτων.
5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών αποστολών
6. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου για οχήματα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΔΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-09-2011 ΣΤΙΣ 19:30

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Ημερομηνία: 1-9-2011
      Αρ. Πρωτ: 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που θα γίνει την Δευτέρα 5/9/2011 στις 19:30μ.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ω. επί της Γεωργίου Δροσίνη 15, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.      Προγραμματισμός Προσλήψεων
2.      Εγγραφή της Κ.Ε.Δ.Ω. στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών δημοτικών επιχειρήσεων «Δήμος ΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1.      Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
2.      Έναρξη εγγραφών και αποδοχή αιτήσεων για τα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η πρόταση του Δ.Σ. Ωρωπού Βασ. Λέκκα (ΔΗΣΩ) για το βιολογικό καθαρισμό οικιακών αποβλήτων ΩρωπούΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ «ΔΗ.Σ.Ω.»
ΛΕΚΚΑΣ  ΒΑΣ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(Έγγραφο  Νο. 2
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011)

Κύριε Δήμαρχε,
Η απάντηση του αντιδημάρχου κ. Ηλιάσκου σε ερώτηση που του έγινε  από εκδότη τοπικής εφημερίδας «σε τι φάση βρίσκεται το σημαντικότερο έργο του βιολογικού καθαρισμού των οικιακών αποβλήτων» μεταξύ άλλων είναι ότι «πάρθηκε η απόφαση να ανατεθεί μελέτη η οποία θα διερευνήσει τη λεκάνη της περιοχής για πιθανές νέες χωροθετήσεις».
Αυτό σημαίνει για μένα ότι είμαστε  ακόμα στην αρχή του τεχνικού έργου βιολογικός καθαρισμός οικιακών αποβλήτων Ωρωπού.
Μαζί δε με την εισήγηση 33/2011 του κατεπείγοντος θέματος στις 29/6/2011 που αναφέρεται σε έγγραφο της ΕΥΔΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη της να δεχθεί στον Παρακηφήσιο Συλλεκτήρα  Ακαθάρτων τις αποχετεύσεις των τέως Κοινοτήτων Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου μου γεννάται το ερώτημα εάν η προηγούμενη δημοτική αρχή ή εσείς τώρα έχετε κάποια έγγραφη επικοινωνία ενδιαφέροντος από την ΕΥΔΑΠ για την αποχετευτική αποκατάσταση του συνόλου του Δήμου Ωρωπού.  Εάν έχετε να μου χορηγήσετε αντίγραφο.  Εάν δεν έχετε να επικοινωνήσετε εγγράφως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ ως την μόνη εταιρεία με τεχνογνωσία στις αποχετεύσεις η οποία εξυπηρετεί σχεδόν όλους τους Δήμους του νομού Αττικής ως οφείλει διότι τους εξυπηρετεί και με ύδρευση αλλά  και πληθυσμιακά σχεδόν τη μισή Ελλάδα,  να προτείνετε συνεργασία Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας  με την  ΕΥΔΑΠ με ολοκληρωμένη πρόταση αποχέτευσης για όλο το Δήμο Ωρωπού και όχι μόνο για ορισμένα Δημοτικά Κοινοτικά Διαμερίσματα.
Παράλληλα, να συνεχίζονται οι έως σήμερα δρομολογημένες διαδικασίες για τον Βιολογικό καθαρισμό οι οποίες θα κριθούν ανάλογα με την απάντηση του Υπουργείου και της ΕΥΔΑΠ.
Η πρόταση είναι:  
Κεντρικός συλλεκτικός αποχετευτικός αγωγός από τους Αγίους Αποστόλους – Παραλία Μαρκοπούλου- Νέα Παλάτια- Σκάλα Ωρωπού – Χαλκούτσι- Δήλεσι συγκεντρώνοντας και τα λύματα των κοινοτικών διαμερισμάτων Μαρκοπούλου – Μήλεσι – Ωρωπού – Συκαμίνου, τα οποία  θα μεταφέρονται μέσω Ασωπού στο Στενό Ασωπού και εκεί θα συναντούν τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του Δήμου Τανάγρας, θα γίνεται μία πρώτη επεξεργασία και στη συνέχεια θα μεταφέρονται προς τον Παρακηφήσιο κεντρικό αγωγό συλλέγοντας στη διαδρομή του τα λύματα του Αυλώνα της Μαλακάσας – Πολυδενδρίου –Καπανδριτίου και Αφιδνών.  Τελειώνοντας η θητεία αυτής της δημοτικής αρχής θα είμαστε όλοι ευτυχείς εάν έχουμε φθάσει στο σημείο της δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου αποχετευτικής αποκατάστασης του συνόλου του Δήμου Ωρωπού, ένα  από τα μεγαλύτερα άμεσα απαραίτητα και σημαντικότερα τεχνικά έργα του Δήμου μας.
Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι η απορρύπανση του Ασωπού ποταμού που χρειάζεται και αυτό συντονισμένες και άμεσες ενέργειες από όλους μας για την υλοποίησή του.
Το Στενό Ασωπού να χαρακτηρισθεί και να απαλλοτριωθεί ως βιομηχανική περιοχή, να λειτουργήσει εκεί και η μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων Σχηματαρίου - Οινοφύτων – Αυλώνα έχοντας την ευθύνη της μονάδας για την κατασκευή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και για την λειτουργία η ΕΥΔΑΠ (το στενό Ασωπού είναι εντός Αττικής), απαλλάσσοντας τους νέους Δήμους Ωρωπού και Τανάγρας από το επί χρόνια άλυτο πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού με τα γνωστά και οδυνηρά επακόλουθά του.
Η λύση του προβλήματος που λέγεται «ΑΣΩΠΟΣ» δεν είναι των Δήμων και της τοπικής κοινωνίας.  Είναι ευθύνη της Πολιτείας και των κρατικών φορέων που με τόση ευκολία παίρνουν ελλιπείς αποφάσεις αδιαφορώντας συνειδητά για την καταστροφή του περιβάλλοντος.  Στην περίπτωση του Ασωπού δυστυχώς πάνω από 40 χρόνια όλοι βλέπουν το πρόβλημα μόλυνσης και κανένας από τους κρατικούς ή πολιτικούς υπευθύνους δεν το αγγίζει με στόχο τη λύση του.
Είναι γνωστό ότι η ΕΥΔΑΠ υδροδοτεί το σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων Ωρωπού εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα που ίσως σύντομα συμβεί και αυτό.
Από τις γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας υδροδοτούνται Κάλαμος – Μαρκόπουλο – τέως Δήμος Ωρωπού – Συκάμινο – Μαλακάσα και από τα διυλιστήρια Κιούρκων υδροδοτούνται Καπανδρίτι – Πολυδένδρι – Κιούρκα -. Επίσης με ταχυδιυλιστήρια  υδροδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ οι δημοτικές κοινότητες Οινόφυτα – Σχηματάρι – Δήμου Τανάγρας και διάφορες μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής και σύντομα οι υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες του δήμου Τανάγρας.
Η ολοκληρωμένη αίτηση εισήγηση προς το Υπουργείο περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ είναι μαζί με την αποχέτευση και την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων να αναλάβει η ΕΥΔΑΠ την εξ’ ολοκλήρου υδροδότηση των Δήμων Ωρωπού και  Τανάγρας κατασκευάζοντας ένα και μοναδικό ανοικτό Διυλιστήριο στην περιοχή του κεντρικού αντλιοστασίου Βίλιζας σε υψόμετρο περίπου 260 μ. τροφοδοτούμενο από νερό του Μόρνου της Υλίκης και σε ανάγκη από τις τοπικές γεωτρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. με ποιοτικά ίδιο νερό των γεωτρήσεων της Μαυροσουβάλας με την δυνατότητα από το διυλιστήριο αυτό να υδροδοτηθούν και περιοχές του νομού Εύβοιας.
Οφέλη εάν δεχθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η ΕΥΔΑΠ την ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας.

1. Ούτε σταγόνα υγρών αποχέτευσης επεξεργασμένων και μη στον Ασωπό και Ευβοϊκό.  Το ίδιο ισχύει και για τα βιομηχανικά απόβλητα.
2.Την απαλλαγή από τη λυματολάσπη
3.Εάν σήμερα δυσκολευόμαστε να βρούμε ένα χώρο επεξεργασίας των λυμάτων του τέως Δήμου Ωρωπού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, πόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρεθούν και άλλα σημεία χωροθέτησης για την επεξεργασία λυμάτων Καλάμου, Αυλώνα, και Δήμου Τανάγρας, αλλά ακόμα δυσκολότερο να βρεθούν τα εκατομμύρια ευρώ από τους Δήμους για την υλοποίηση των Τεχνικών έργων αποχέτευσης.  Ένα και μοναδικό τεχνικό έργο λύνει ολοκληρωμένα το πρόβλημα αποχέτευσης.
4.Το νερό από ανοικτό διυλιστήριο έχει κύρια πλεονεκτήματα συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους και ποσοτική επάρκεια.
5.Το όλο έργο θα επιβλέπεται και θα λειτουργεί από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.
Όλοι μαζί λοιπόν να συνεργασθούμε για να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας που λέγεται  «ΑΣΩΠΟΣ».
Να απαλλαγούμε από τα οικιακά απόβλητα χωρίς να λειτουργούν αρκετές μικρές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και να υδροδοτηθούμε με αρίστης ποιότητας νερό από την ΕΥΔΑΠ χωρίς τη λειτουργία ταχυδιυλιστηρίων αλλά με ένα και μοναδικό Διυλιστήριο.

Λέκκας Βασίλης
Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗ.Σ.Ω.


Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ !!!

Κύριε Δήμαρχε,
Στην Οικονομική Επιτροπή στις 27-8-2011 δηλώσατε πως το Καπανδρίτι δεν μπορεί να πληρωθεί κανένας λογαριασμός γιατί η πρώην Κοινοτάρχης ,Κυρία Κελλίδου, δεν είχε φροντίσει να ψηφιστεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο καμμιά πίστωση. Θα θέλαμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό , το Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσες πιστώσεις εκκρεμούν; Σε ποιους οφείλει η Κοινότητα και τι ποσό;
Η ΔΗΣΩ έχει  σαν πάγιο αίτημά τηςτον Οικονμικό έλεγχο ,γι αυτό και δεν ψηφίζουμε τις οφειλές παρελθόντων ετών.Ο επίκεφαλής της , ο Κύριος Οικονόμου,ζήτησε επανειλλημένα να γίνει Οικονομικός Έλεγχος και μαλιστα αρχής γενομένης από το Πολυδένδρι και τον Κάλαμο όπου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ήταν υποψήφιοι της ΔΗΣΩ.
Σας ευχαριστώ,
 για τη ΔΗΣΩ
Βαρνάβα –Καραγιάννη Ελένη
Δημοτική Σύμβουλος Ωρωπού.