Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 30 Απριλίου  2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω  θέματα:

1.     Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την εγκατάσταση  μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής       ενέργειας από βιομάζα  σε περιοχή του Δήμου Ωρωπού.
2.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής του έργου: Κεντρικός Αγωγός      Δικτύου Ομβρίων Περιοχής Σκάλας Ωρωπού-Διευθέτησης Μαυρορέματος Ρ4»
3.     Έγκριση παραχώρησης (με δωρεά)  ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Δήμο Θήρας.
4.     Έγκριση  παραχώρησης ( με δωρεά) ενός απορριμματοφόρου  ανακύκλωσης στο Δήμο Πάρου.
5.     Καθορισμός τέλους χρήσης  αιγιαλού και παραλίας.
6.     Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
7.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
          Ωρωπού.
8.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας  για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού
          αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.
9.     Έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
10.     Έγκριση  3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
11.     Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού
          Καλάμου»
12.     Έγκριση  του 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών  και παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την
        Παροχή υπηρεσιών  «Αποκομιδή ,μεταφορά απορριμμάτων και καθαρισμός δημοτικών οδών Δήμου
         Ωρωπού»
13.     Έγκριση συμφωνητικού  συνεργασίας του Δήμου Ωρωπού με την «SAVE A GREEK  STRAY
        Φιλοζωική Αστική μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία» περί ίδρυσης  καταφυγίου αδέσποτων ζώων  στην
         περιοχή Ωρωπού
14.     Επιστροφή ποσού 90,00€ στον  NDRECKA VASIL ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
15.     Επιστροφή ποσού 233,09 € στον Δεσύπρη Κων/νο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
16.     Αποδοχή ποσού 7.648,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την υλοποίηση του θεσμού που αφορά τον      εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο.
17.     Προγραμματισμός θρησκευτικών-εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού
18.     Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Μέλους  του Δ.Σ που θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην επιτροπή       βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις .
                                                       


   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
  Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 29 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια σκυροδέματος» και λήψη
απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού
2. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Περίφραξη Κοινόχρηστων Χώρων και
Εγκαταστάσεων του Δήμου»
3. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Υπηρεσίες παροχής ταχυδρομικών
αποστολών»
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθαρισμό και την επιβολή του τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα προμήθεια εντύπων για
λογαριασμούς ύδρευσης.
6. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης ύδρευσης στη ΔΕ Συκαμίνου
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία καταπολέμησης  κουνουπιών
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
10. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρα του
Δήμου
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
13. Έγκριση της με αρ. 199/24-4-2013 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη
δικάσιμο της 24-4-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τσενέ Αμαλία
κατά Δήμου Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Εφαρμογή Nόμου 4039/12 για τα αδέσποτα ζώα Προς :το Δήμαρχο Ωρωπού
 Κο Γιάννη ΟικονομάκοΌπως γνωρίζετε η 4η  Απριλίου είναι ημέρα παγκόσμια αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα. Μέρα που θα πρέπει να μας θυμίζει την υποχρέωση και τη φροντίδα μας απέναντι στα ζώα .
Στο Δήμο Ωρωπού εντούτοις η μέρα αυτή σημαδεύτηκε δεν αποτέλεσε εξαίρεση για τη συνήθη πρακτική κάποιων συμπολιτών μας να προβαίνουν σε ομαδικές  δηλητηριάσεις . Σύμφωνα με καταγγελίες  κατοίκων του Δήμου μας καθημερινά βρίσκονται νεκρά στη Μαλακάσα, στον Ωρωπό στον Άγιο Κωνσταντίνο κ.α. και μάλιστα δηλητηριασμένα με επώδυνο τρόπο πολλά αδέσποτα σκυλιά.
Η αποτρόπαια αυτή πράξη από όπου και αν προέρχεται επανέφερε το θέμα της προστασίας των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας, καθώς και την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα που αφορούν τη μέριμνα  και τη συμβίωση  με τα ζώα.
Σύμφωνα με τον Ν.4039/12 υπεύθυνος  για τα αδέσποτα  ζώα και τη στείρωση τους είναι Δήμος , ευθύνη για την οποία μάλιστα επιχορηγείται από το Αρμόδιο Υπουργείο. Η αγάπη για τα ζώα είναι θέμα ηθικό, κοινωνικό και παιδείας.
Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε
1.      Γιατί ο Δήμος Ωρωπού δεν έχει προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες;
2.   Τι προτίθεστε να κάνετε για την προστασία των αδέσποτων ζώων και την ευαισθητοποίηση των δημοτών, ιδιαίτερα των παιδιών σε θέματα που αφορούν τα ζώα;
Αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν από εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2013.  Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι ο Δήμος έχει πολλές αρμοδιότητες και από το 2013 έχει αποκτήσει περισσότερες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει σε  όλες αυτές!
Η κυνική αυτή ομολογία των δημοτικών αρχών, ότι δηλαδή είναι πολλές οι αρμοδιότητες του Δήμου και οι νυν δημοτικές αρχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων, είναι ίσως η απάντηση στα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους οι κάτοικοι και των 11 χωριών.
Επαναφέρουμε τα ερωτήματα και ζητάμε από την δημοτική αρχή να μας ξεκαθαρίσει αναλυτικά σε ποιες εκ του νόμου αρμοδιότητές του μπορεί να ανταποκριθεί και σε ποιες όχι. Οι δημότες του Ωρωπού δεν επέλεξαν την δημοτική αρχή για να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της κατά το δοκούν, αλλά για να ανταποκρίνεται στο σύνολο των αρμοδιοτήτων και στο σύνολο των αρμοδιοτήτων θα την κρίνουν στις επερχόμενες εκλογές. 


Για τη ΔΗΣΩ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 12 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Σκυροδέματος για ,Δημοτικούς και Κοινόχρηστους Χώρους»
2. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».
3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
4. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου.
5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
6. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Δήμου.
7. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων.
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για όχημα του Δήμου.
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια διπλότυπων εντύπων είσπραξης για την Οικονομική Υπηρεσία.
10. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό «Παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών»
11. Γνωμοδότηση για άσκηση αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της απόφασης με αριθμό 3550/2012 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ALPHA DOMUS ΑΤΕ – Χ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατά ,Δήμου Ωρωπού)
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 19-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Σκλιά, Σκλια και Σκλια κατά Δήμου τέως Ωρωπίων)
13. Έγκριση απόφασης ,Δημάρχου με αριθμό 155/2013 για εντολή παράστασης ενώπιον του ΣτΕ την 4-4-2013 (αίτηση ακύρωσης πρώην Κοινότητας Αφιδνών)
14. Έγκριση της υπ. αριθμόν 174/2013 Απόφασης ,Δημάρχου για εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 10-4-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως Δήμου Καλάμου κατά Ελληνικού Δημοσίου).
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την απόφραξη και καθαρισμό των φρεατίων της ΤΚ Συκαμίνου

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 12 Απριλίου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό  θέμα:

Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2010 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2010 6ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2010)» του Δήμου Ωρωπίων.


Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 12 Απριλίου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό  θέμα:

Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2009 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2009 5ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2009)» του Δήμου Ωρωπίων.

            

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 12 Απριλίου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το μοναδικό  θέμα:

Έγκριση  Απολογισμού  οικονομικού έτους 2008 & ισολογισμού  31ης Δεκεμβρίου 2008 4ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου  2008)» Δήμου Ωρωπίων.
Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου
Κωνσταντίνος  Ανυφαντής
                  
       

                                 

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 10 Απριλίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1- Έγκριση παραχώρησης (με δωρεά)  ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Δήμο Θήρας.
2-Έγκριση  παραχώρησης ( με δωρεά) ενός απορριμματοφόρου  ανακύκλωσης στο Δήμο Πάρου.
3 -Έγκριση μίσθωσης τριών (3) ακινήτων προς εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου Ωρωπού.
4-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο « Κεντρικός Αγωγός Δικτύου ομβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων
5-Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού  στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου»
6-Λήψη απόφασης  για την ένταξη του έργου «Δίκτυα αγωγών ομβρίων στην περιοχή Άγιος Κων/ος Δήμου Ωρωπού στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013»
7-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Ωρωπού στα χρηματοδοτικά προγράμματα 2013 του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.
8-Έγκριση προμελέτης αποχέτευσης Καπανδριτίου.
9-Έγκριση τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων.
10-Αξιολόγηση της με αριθμό πρωτ.100/21-2-2013 αιτήσεως της  Ε.Ε.Ε.Β.Ω. σχετικά με την διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί  στα καταστήματα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείουκατά την χρονική περίοδο 2009-2010, λόγω κατασκευών.
11-Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Κ.Ε.Δ.Ω.
12-Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
13-Έγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού.
14- Έγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού.
15-Έγκριση της υπ΄αριθμ.21/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού, με θέμα Έγκριση  ετήσιου προγράμματος Δράσης 2013.
16-Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
17-Έγκριση σύναψης σύμβασης εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της
Ανώνυμης   Εταιρείας Ελληνικά   Ταχυδρομεία Α.Ε
18-Έγκριση  της μελέτης  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών» και καθορισμός του τρόπου  διενέργειας του διαγωνισμού.


                               
          Ο  Πρόεδρος
 του Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Παραμένει το Ειρηνοδικείο στο Καπανδρίτι
Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώτη, συναντήθηκαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου και ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης Οικονομάκος. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, τους ανακοινώθηκε η αποδοχή εκ μέρους του Υπουργείου του αιτήματός τους για παραμονή του Ειρηνοδικείου στο Καπανδρίτι. Η θετική αυτή εξέλιξη δίνει μια ανάσα στην Βόρεια Αττική, καθώς η αναδιάρθρωση των ειρηνοδικείων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν θα επηρεάσει τον Δήμο Ωρωπού

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘEΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥΣτην Οικονομική Επιτροπή τέθηκαν πρόσφατα προς έγκριση οι τεχνικές προδιαγραφές και η δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την οργάνωση των διαδικασιών του Ν.3852/2010 στο Απλογραφικό σύστημα με ποσόν ανάθεσης 19000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σημειωτέον ότι , με την απόφαση  274/19-6-2012 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε για τον ίδιο λόγο η ανάθεση σε λογιστικό γραφείο το ποσόν των 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο που γίνονται οι αναθέσεις από τη Δημοτική Αρχή.
Συγκεκριμένα:

1. Γιατί αυξήθηκε η αμοιβή του λογιστικού γραφείου από πέρσι μέχρι φέτος σε μια εποχή  μάλιστα όπου η οικονομική κρίση
μεγαλώνει ;  Αν μάλιστα πρόκειται να ανατεθεί στο ίδιο γραφείο να συνεχίσει την περσινή εργασία του , τι περισσότερον θα προσφέρει φέτος;
2. Σύμφωνα με την συγγραφή των υποχρεώσεων το λογιστικό γραφείο θα αναλάβει αντί του ποσού των 2.000 ευρώ να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα διαθέσει ο Δήμος να συνεργαστεί μαζί του.
Γιατί χρειάζεται εκπαίδευση το προσωπικό σε ένα  σύστημα που ήδη   χρησιμοποιείται  στο Δήμο εδώ και δύο χρόνια ;
Πόσες ώρες θα διατεθούν για την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου που θα συνεργαστούν με το λογιστικό γραφείο;
3. Έχει λάβει υπόψη της η Δημοτική Αρχή τον ν. 3697/2008 άρθρο 11 σύμφωνα με τον οποίον:

α) Μόνον αν δεν υπάρχει λογιστής υπάλληλος στο Δήμο μπορεί να ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία σε εξωτερικούς συνεργάτες;
β) Η αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Πότε λοιπόν πέρσι ή φέτος η αμοιβή ανατέθηκε  στο ποσόν που ορίζει το Υπουργείο; 'Η απλώς ορίστηκε το ποσόν των 19.000 ευρώ  επειδή δεν υπερβαίνει το ποσόν των 20.000 ευρώ μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών;
γ) Γιατί κάθε φορά  η Δημοτική Αρχή επιλέγει  και προτείνει το ανώτερο ποσό στο οποίο μπορεί να  κάνει  μια ανάθεση; Μήπως δεν συνειδητοποιεί ότι είμαστε διαχειριστές του Δημοσίου χρήματος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τον τόπο μας περίοδο;
4.Γιατί χρησιμοποιείται το Απλογραφικό Σύστημα στο Δήμο όταν το Διπλογραφικό θεωρείται πιο αξιόπιστο και δίνει τη δυνατότητα αμεσότερης ενημέρωσης στα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου και υποβοηθά στην ευκολότερη σύνταξη του
προϋπολογισμού στο Δήμο ;ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ
Επικεφαλής ΔΗ.Σ.Ω.
Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής