Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΔΗ.Σ.Ω.» ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΡΩΠΟΥ.Με τον Πρόεδρο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, Ζαφείρη Στέφανο συναντήθηκε η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της  ΔΗ.Σ.Ω, Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη και ο πρ. Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, Σιδέρης Φίλιππος, εν όψει ης νέας σχολικής χρονιάς.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολική Επιτροπή, όπως είναι η υλοποίηση των έργων συντήρησης των σχολικών μονάδων. Τέθηκαν ερωτήματα όσον αφορά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Τέθηκε υπόψη του κ Ζαφείρη ότι έμεινε απραγματοποίητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια τριών αιθουσών βαρέως τύπου για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων Καπανδριτίου, Άνω Ωρωπού και Μαρκοπούλου, διότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει προβεί στην απαραίτητη μελέτη. Μας ενημέρωσε ότι η Σχολική Επιτροπή προσανατολίζεται σε εξεύρεση άλλης λύσης για το θέμα αυτό.
Επισημάναμε ότι η τακτική κρατική επιχορήγηση καθυστερεί, με αποτέλεσμα οι καθαρίστριες να πληρωθούν από πόρους της Σχολικής Επιτροπής, ενώ υπολογίζεται ότι το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που επιβαρύνει επίσης τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής, θα είναι περίπου 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ,.
Ζητήσαμε ενημέρωση για το γεγονός ότι τα βιβλία δεν έχουν ακόμα σταλεί στα σχολεία και ζητήσαμε να μάθουμε τι θα πράξει η Σχολική Επιτροπή ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα.
Τονίσαμε ότι το νέο κτίριο του Νηπιαγωγείου στο Καπανδρίτι δεν έχει ελεγχθεί από τον ΟΣΚ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραδοθεί στο Δήμο και να τεθεί σε λειτουργία.
Η «ΔΗΣΩ» δηλώνει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τα διογκούμενα προβλήματα της εκπαίδευσης που παρατηρούνται στον Ωρωπό. Η οικονομική κρίση είναι η βασική γενεσιουργός αιτία τους, εμείς όμως επιμένουμε ότι η μόρφωση είναι κοινωνικό αγαθό και συντελεί στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, γεγονός που επιβάλλει σε όλους μας να εργαστούμε για να εξευρεθούν λύσεις. Αναγκαία λοιπόν είναι η μέγιστη δυνατή προσοχή και η απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων με ορθολογική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Γι αυτό το λόγο απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο θέτοντας σε προτεραιότητα τα θέματα παιδείας.
Δυστυχώς δύο χρόνια μετά την εκλογή του κ Οικονομάκου δεν το βλέπουμε…

Βαρνάβα -Κραγιάννη Ελένη
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗ.Σ.Ω.
Φιλόλογος

Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β.


Κε Δήμαρχε,


Ενημερωθήκαμε από τον τύπο ότι η πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας σε συνεργασία με το Υπουργίο Ανάπτυξης για να ιδρυθεί άμεσα Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β στα σύνορα του Δήμου Ωρωπού και Τανάγρας βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης σε ειδικό τεχνικό σύμβουλο υλοποίησης των απαιτούμενων μελετών.
Σας ερωτάμε:
1.        Αν έχετε ενημερωθεί για τη δραστηριότητα αυτή που θα γίνει στα όρια του δήμου Ωρωπού.
2.       Σε ποιό σημείο ακριβώς και πόση έκταση του Δήμου Ωρωπού θα καλύπτει το εν λόγω έργο;
3.       Τι είδους ακριβώς δραστηριότεητες θα καλύπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β;
4.       Ποια οφέλη θα προκύψουν για τον Δήμο απο τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β;
5.       Ποια μέτρα πρόληψης θα ληφθούν ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση και η ρύπανση της περιοχής;


Ελένη Βαρνάβα-Καραγιάννη
Επικεφαλης Δημοτικής Ομάδας ΔΗ.Σ.Ω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»


Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που θα γίνει την Δευτέρα 3/9/2012 στις 18:30μ.μ. στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω. επί της Αγίου Γεωργίου 29, Νέα Παλάτια, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.      Ένταξη νέων τμημάτων στις δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω.
2.      Τιμές διδάκτρων για την συμμετοχή στα νέα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.
3.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η.
4.      Ορισμός πενταμελούς συντονιστικής επιτροπής Κ.Α.Π.Η.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "ρωπού) στις 28 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία έχει
καταστεί αμετάκλητη
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αποστολής
λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
6. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία λειτουργίας Δημοτικού
Ασθενοφόρου
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία πλυσίματος – γρασαρίσματος
οχημάτων
8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής
Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού
9. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή μικροεπεκτάσεων,
μεταφορά στήλων Δημοτικού φωτισμού κτλ.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
                                                                                       
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
                                                                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

«Δεν λύνουν το πρόβλημα του Δήμου οι προσλήψεις μέσω ΜΚΟ»

Η ΔΗΣΩ αντιλαμβανόμενη και συναισθανόμενη πλήρως το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει πολλοί συμπολίτες μας που πλήττονται από την ανεργία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Θεωρούμε προβληματική την εμπλοκή των ΜΚΟ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόσληψης συμβασιούχων για πέντε μήνες προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των Δήμων. Οι πεντάμηνες συμβάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν μπορούν να ανανεωθούν, δεν δίνουν ουσιαστική διέξοδο και προοπτική στους ανθρώπους που θα προσληφθούν. Η ΔΗΣΩ πήρε καθαρή θέση απόρριψης αυτής της λύσης για απασχόληση και κάλυψη των αναγκών του Δήμου από ΜΚΟ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού. Είναι φανερό ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν νομοθετούν αλλά οφείλουν κατά τη γνώμη μας να ενημερώνουν τους πολίτες που εκπροσωπούν, για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ειδικά στις μέρες μας που η οικονομική κρίση έχει πλήξει ανεξαιρέτως όλα τα σπίτια και στον Δήμο Ωρωπού, έτσι ώστε μέσα από την ενημέρωση, να υπάρξει τουλάχιστον διαφάνεια στις προσλήψεις.

Η ΔΗΣΩ προτείνει από το 2010 και συνεχίζει να υποστηρίζει και τώρα ότι μόνη ορθολογική διέξοδος για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Δήμου μας (λόγω της διαρκώς μειούμενης κρατικής επιχορήγησης) και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομών και προοπτικής στα χωριά μας είναι η διεκδίκηση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που αποτελεί σήμερα και τη πιο λειτουργική διαδικασία για την δημιουργία νέων μονίμων θέσεων εργασίας για τους συμπολίτες μας. Στα πλαίσια της εκ νέου διεκδίκησης της δημοτικής αρχής από την ΔΗΣΩ το 2014 θα καταθέσουμε ολοκληρωμένα τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη του Δήμου Ωρωπού αναφέροντας λεπτομερώς ποια κατά τη γνώμη μας είναι τα έργα που μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει άμεσα την χρηματοδότηση των διαφόρων ΜΚΟ για το 2012 και να γίνει επανεξέταση όλων αυτών των ενισχύσεων και της σκοπιμότητας χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για δράσεις που μικρή ή καθόλου σχέση έχουν με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Υπενθυμίζουμε ότι οι πόροι που αξιοποιούνται για την πρόσληψη συμβασιούχων από τους Δήμους για πέντε μήνες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αντί την ευθύνη προκήρυξης των θέσεων εργασίας να την έχουν οι Δήμοι, επιλέχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση η οδός των ΜΚΟ. Και ο τότε επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Βασίλης Οικονόμου όσο και η σημερινή επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα - Καραγιάννη έχουν εκφράσει διαχρονικά την αντίθεση της παράταξης σε αυτές τις επιλογές απορρόφησης κονδυλίων και ανθρώπινου δυναμικού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς με τους μειωμένους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση λίαν συντόμως θα οδηγηθούμε στην αναστολή ή στο κλείσιμο των Δήμων όπως επανειλημμένα είχαμε προειδοποιήσει την σημερινή Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει ο Δήμος Ωρωπού όπως και συνολικά η χώρα να βρουν εναλλακτικά σχέδια χρηματοδότησης. Σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να κινηθεί ο Δήμος και δυστυχώς βλέπουμε ότι 2 χρόνια σχεδόν μετά την εκλογή της σημερινής διοίκησης, δεν βλέπουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Η ΔΗΣΩ ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗΣήμερα επανερχόμαστε σε ένα θέμα που η ΔΗΣΩ έθεσε εξ αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 66 ,παρ 7 του Νόμου 3852/10 που αφορά την εφαρμογή του Καλλικράτη , για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών παρατάξεων η Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρήσει χώρο σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.
Επειδή στην αρχή της οργάνωσης του Καλλικρατικού Δήμου υπήρχαν προβλήματα συγκρότησης δείξαμε κατανόηση. Όμως σήμερα μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του Δήμου πρέπει να προβεί η Δημοτική αρχή στην απόδοση των γραφείων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοτικών παρατάξεων.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ –ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΣΩ : ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΟΤΑ


Χτες από δημοσιεύματα στον τύπο ενημερωθήκαμε σχετικά με τις αλλαγές στο χάρτη των ΟΤΑ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών υπάρχουν λειτουργικά, θεσμικά , λειτουργικά και χωροταξικά ζητήματα στους Καλλικρατικούς Δήμους. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου πρέπει να υπάρξουν αναλυτικές προτάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να λυθούν προβλήματα που αφορούν τόσο το Δήμο όσο και την περιφέρεια.
Νομίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα γι αυτό θα πρέπει να συγκληθεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όπου με την πείρα που αποκτήσαμε από την λειτουργία, του καλλικρατικού Δήμου μας, να εκθέσουμε τις απόψεις μας όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η 10 η Σεπτεμβρίου δεν απέχει πολύ και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις προτάσεις μας για την αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ –ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Η ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Είναι πολύ σημαντικό σε χαλεπούς καιρούς λόγω της οικονομικής κρίσης που ολοένα και επιδεινώνεται, οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού να έχουν τη φροντίδα και την άμεση βοήθεια σε θέματα ευαίσθητα όπως η υγεία. Η λειτουργία του ασθενοφόρου που ήταν τόσο καιρό παροπλισμένο αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Δεδομένου του ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη ιατρικού και άλλου προσωπικού άμεσα από το Δήμο αποδεχόμαστε την εισήγηση επάνδρωσής του από κάποια Εταιρεία, ενώ παράλληλα ζητούμε: να εξασφαλιστεί η επί εικοσιτετραώρου βάσεως λειτουργία διότι το ωράριο 8πμ-12 τα μεσάνυκτα που προτείνετε, αφήνει ακάλυπτο το πιο δύσκολο μεταμεσονύκτιο οκτάωρο 12μμμ-8πμ, όπου η ανάγκη άμεσης βοήθειας είναι επιτακτική. Επειδή η Σύμβαση θα γίνει για έξι μήνες και δοκιμαστικά όπως αναφέρετε , προτείνουμε με τη λήξη του εξαμήνου να επανέλθει το ζήτημα στο Δ.Σ. ώστε να δοθεί η ευκαιρία για αλλαγή και επιμήκυνση του ωραρίου καθώς και για βελτίωση των υπολοίπων όρων που θα προκύψουν με τη λειτουργία του.
Να προβλεφθεί στη Σύμβαση η λύση της μονομερούς καταγγελίας από το Δήμο σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης του έργου από την Εταιρεία.
Οι εξειδικευμένοι όροι που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που υπάρχουν στη Διακήρυξη μας προβληματίζουν για το πόσες Εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα πρόχειρο διαγωνισμό. Μετά το εξάμηνο ο επόμενος διαγωνισμός να είναι ανοικτός για να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερες Εταιρείες να συμμετάσχουν και έτσι να επιτευχτεί μέσω το ανταγωνισμού μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για το Δήμο.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ –ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Η ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ΔΗΣΩ συμφωνεί απόλυτα ότι ο Δήμος οφείλει και πρέπει να αναπτυχθεί προς όφελος των πολιτών του Δήμου Ωρωπού.
Η συγκεκριμένη μελέτη που έφερε ο δήμαρχος αναφέρει ότι , μια Αναπτυξιακή Εταιρεία θα αναλάβει να καλύψει γενικά ανάγκες του Δήμου σε τεχνικά έργα , πολεοδομικά θέματα, προγράμματα ΕΣΠΑ , ενεργειακής αναβάθμισης, κ.α. χωρίς να έχουμε αναλυτικά τις προβλέψεις και τις συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου. Επιπλέον το ποσόν των 150 000 ευρώ και για 30 μήνες που προϋπολογίζεται για αμοιβή της Αναπτυξιακής Εταιρείας είναι ένα μεγάλο κονδύλιο για γενικές και αόριστες προτάσεις- εξυπηρέτησης αναγκών του Δήμου. Νομίζουμε ότι η οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο θα είναι μικρότερη αν σταθμιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και αναλαμβάνει μια εταιρεία που θα είναι και πιο εξειδικευμένη στο κάθε θέμα να το διεκπεραιώσει . Όσον δε αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ οφείλουμε να πούμε ότι η Εταιρεία που αναλαμβάνει να κατεβάσει μιαν εισήγηση για κάποιο πρόγραμμα πληρώνεται από το ίδιο το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Εξ άλλου υπάρχουν Ειδικοί Σύμβουλοι στο Δήμο που πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν έργο, όπως συμβαίνει και με την ΚΕΔΩ
Δεν μπορεί να δώσουμε σε μια Αναπτυξιακή Εταιρεία χαριστικά 5000 Ευρώ το μήνα για ένα γενικό και αόριστο έργο που πρόκειται να προσφέρει.


ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ –ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ
                                                                                                               ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 7 Αυγούστου  2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση μελέτης για παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού.
2-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης  Οικισμού & Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
3-Έγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο « Λειτουργία Ασθενοφόρου
στο Δήμο Ωρωπού»
4-΄Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου»
5-Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
6-Έγκριση τοποθέτησης πυροφυλακείου  στον Οικισμό Ιπποκράτειος Πολιτεία της Δ.Κ. Αφιδνών.
7-Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.»
8-Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού .
9-Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.
10-Έγκριση της αριθμ.42/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού
με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».


Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ


Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σχετικά με την Οικονομική βοήθεια σε απόρους δημότες του Δήμου Ωρωπού θα θέλαμε να προτείνουμε κάποια μέτρα, ώστε να ανακουφιστούν οι συνάνθρωποί μας, που μαστίζονται ιδιαίτερα σήμερα από την οικονομική κρίση και την ανεργία που πλήττει τη χώρα μας.
Στον προϋπολογισμό υπάρχει κωδικός με 50.000 ευρώ για διάθεση σε οικονομικά ανίσχυρους δημότες του Ωρωπού. Προτείνουμε να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μια Διαπαραταξιακή επιτροπή καθώς και οι όροι που πρέπει να αποδεικνύουν την απορία των δημοτών και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και την εκκλησία να βοηθηθούν οι άπορες οικογένειες του Δήμου μας.
Συγχρόνως μπορεί να δοθούν σ αυτές τις οικογένειες κουπόνια που θα τα εξαργυρώνουν σε συγκεκριμένες υπεραγορές για την αγορά αναγκαίων ειδών διαβίωσης.
Είμαστε εξάλλου στα τέλη Ιουλίου και τα συγκεκριμένα χρήματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Δημοτική αρχή .Πότε άραγε θα διατεθεί δεδομένου ότι πρέπει να γίνει μια προετοιμασία από φέτος και για την επόμενη χρονιά ;
Έτσι οφείλει να λειτουργεί η κοινωνική πρόνοια του Δήμου για τους πολίτες του, με διαφάνεια και πραγματικό ενδιαφέρον.
                                                                                                   ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
                                                                          ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ